Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 24 marca 2o19r.

W minioną środę zakończyliśmy nasze tegoroczne wielkopostne rekolekcje.

Dziękujemy Bożej Opatrzności za tę łaskę umocnienia i ożywienia naszej wiary,

dziękujemy Ojcu Rekolekcjoniście i wszystkim spośród nas, którzy w odpowiedzialności za Boże Słowo (aby nie padało daremnie) podjęli ten czas Bożej łaski dla budowania swoich serc i sumień i dla duchowego pożytku całej naszej parafialnej wspólnoty.

Niech w nas żyje i prowadzi przez życie nasz Zbawiciel, Chrystus, Syn Boży.

W dzisiejszą niedzielę - to już 3 niedziela Wielkiego Postu - w naszym kościele: Msze święte w porządku zwyczajnym, g. 18.oo - Gorzkie Żale  z kazaniem pasyjnym. g. 19.oo - Msza św wieczorna. Za ofiary złożone dzisiaj na tacę na bieżące potrzeby naszej parafii składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać. W jutrzejszy poniedziałek, 25 marca, wspominamy w…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 17 marca 2o19r - REKOLEKCJE.
W dzisiejszą 2-gą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy w naszej Parafii nasze tegoroczne rekolekcje wielkopostne - święty czas Słowa Bożego, naszego jeszcze głębszego przybliżenia do Jezusa Chrystusa, odnalezienia się jeszcze raz we wspólnocie Kościoła Świętego i na drodze Chrystusowych sakramentów. Nauki rekolekcyjne głosi nam o. Waldemar Polczyk, franciszkanin z naszej dolnośląskiej Prowincji Ojców Franciszkanów, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie. Niech Duch Święty prowadzi Ojca Rekolekcjonistę w rekolekcyjnym posługiwaniu, niech Chrystus dodaje Ojcu sił na każdy dzień. W związku z rekolekcjami w naszym kościele w dzisiejszą niedzielę: Msze święte z pierwszą nauką rekolekcyjną dla wszystkich rano o g. 6.3o, 8.3o, 10.oo i 11.3o, po południu o 15.oo i o 19.oo.   o g. 18.oo (dzisiaj) - Gorzkie Żale  z rekolekcyjnym kazaniem pasyjnym. Serdeczne Bóg zapłać składamy wszystkim, którzy złożyli dzisiaj ofiarę na tacę na potrzeby ogólnodiecezjalne. przed…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 1o marca 2o19r.
W dzisiejszą Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu w naszym kościele: porządek Mszy św rano zwyczajny, po sumie zmiana tajemnic dla Osady Lwowskiej, g. 18.oo - pierwsze w tym roku Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - dzisiaj ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt. Kazania pasyjne będzie nam głosił w tym roku nasz ks. Zygmunt. ze względu na dłużej trwające Gorzkie Żale Msze św wieczorne w niedziele wielkopostne (także dzisiaj) będziemy rozpoczynać o g. 19.oo. Za ofiary na tacę przeznaczone dzisiaj na zimowe ogrzewanie naszego kościoła składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać. W środę na g. 17.oo zapraszamy dzieci na Mszę św dziecięcą. Niech dzieci podejmą także w Wielkim Poście swoją własną tygodniową Mszę św. W piątek - jak zawsze w Wielkim Poście - nasza droga krzyżowa: g. 17.oo - dla dzieci, g. 18.oo - dla wszystkich, g. 19.45 - dla młodzieży. Rozważanie Męki Pańskiej na pewno pomoże nam do jeszcze głębszego przylgnięcia do miłości Chrystusowej. W…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o3 marca 2o19r.
W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele: porządek Mszy św zwyczajny. za ofiary złożone dzisiaj na tacę na potrzeby ogólnodiecezjalne i na nasze Seminarium Duchowne składamy wszystkim serdeczne BÓG ZAPŁAĆ. z racji Dnia Żołnierzy Niezłomnych dzisiaj po Mszach św można - na ręce harcerzy z naszego ZHR - złożyć ofiarę na renowację miejsc pamięci na Kresach oraz na opiekę socjalną i zdrowotną dla tamtejszych polskich Kombatantów. Dzisiaj po sumie rozpoczynamy naszą trzydniową adorację Najświętszego Sakramentu przed okresem Wielkiego Postu. Dzisiaj na modlitwę adoracyjną proponujemy następujący porządek: g. 12.oo - 12.5o - prowadzi adorację Odnowa w Duchu Świętym, g. 13.oo - 13.5o - prowadzi Apostolstwo Dobrej Śmierci, g. 14.oo - 14.5o - prowadzą Czciciele Miłosierdzia Bożego, od 15.oo do 16.oo - przerwa w adoracji ze względu na popołudniową Mszę św, g. 16.oo - 16.5o - prowadzą Mali Rycerze i Rodzina Radia Maryja, g. 17.oo - 17.5o - prowadzi Straż Honorowa Serca Pana Jezusa, g…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 24 lutego 2o19r.
W dzisiejszą 7-mą niedzielę Zwykłą - w naszym kościele: porządek Mszy św zwyczajny, g. 18.oo - nieszpory niedzielne, za ofiary na tacę - przeznaczone dzisiaj na bieżące potrzeby naszej Parafii - składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać. W środę oczywiście zapraszamy nasze dzieci na g. 17.oo na ich bieżącą Mszę św śródtygodniową. Młodzież zapraszamy do kościoła w piątek, na g. 19.3o, na spotkanie modlitewne. Przyjaźń z Chrystusem niech będzie największym bogactwem naszych młodych i źródłem prawdy na całe życie. Tydzień najbliższy to także tydzień Pierwszego Piątku miesiąca marca. Zapraszamy więc do miesięcznej spowiedzi świętej - w czwartek i piątek od 16.3o do 17.45. Dzieci i młodzież zaprosimy do spowiedzi św dopiero w tygodniu przed rekolekcjami - czyli po 1o marca. W sobotę w godzinach od 7.3o do 9.3o odwiedzimy z sakramentami św Chorych w Parafii. Prosimy o zgłaszanie Chorych w zakrystii albo w kancelarii parafialnej. W przyszłą niedzielę - będzie to…