Witamy na naszej stronie



 Na tej stronie od 14 stycznia 2o11 roku wita nas

Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
48-100 Głubczyce, ul. Jana Pawła II 7.
e-mail: parafia.glubczyce@diecezja.opole.pl
NIP: 748 109 73 46; Regon: 040072184;
konto bankowe: Bank Spółdzielczy Głubczyce,
55 8868 0004 1000 0000 3984 0001
Szczęść Boże!


 
 NASZE NAJBLIŻSZE ZAPROSZENIA:  
 
 
RÓŻANIEC

NA

ULICACH

NASZEGO

MIASTA!

 

  patrz:

OGŁOSZENIA NIEDZIELNE

11.1o.2o15r.  
 


PAŹDZIERNIK - NASZA MODLITWA RÓŻAŃCOWA!
 
 
 ZDROWAŚ MARYJO, 

ŁASKI PEŁNA,

PAN Z TOBĄ,

BŁOGOSŁAWIONAŚ TY

MIĘDZY NIEWIASTAMI

I BŁOGOSŁAWIONY OWOC 

ŻYWOTA TWOJEGO,

JEZUS.

ŚWIĘTA MARYJO, 

MATKO BOŻA,

MÓDL SIĘ

ZA NAMI GRZESZNYMI

TERAZ

I W GODZINĘ

ŚMIERCI NASZEJ.

AMEN. 

 

nabożeństwa różańcowe w październiku w naszym kościele 
codziennie o g. 18.oo.




 


  

 

Dzisiaj jest 12-10-2015