Bierzmowanie


BIERZMOWANIE JEST TO SAKRAMENT, 
W KTÓRYM DUCH ŚWIĘTY UMACNIA CHRZEŚCIJANINA,
ABY SWOJĄ WIARĘ MĘŻNIE WYZNAWAŁ,
WEDŁUG NIEJ ŻYŁ I BRONIŁ JEJ.

       
       Sakrament  BIERZMOWANIA przyjmujemy w wieku większej już świadomości i samodzielności w dziedzinie wiary świętej (zasadniczo pod koniec 3 klasy gimnazjalnej), dlatego niektórzy przydają BIERZMOWANIU dookreślenie „sakrament dojrzałości chrześcijańskiej”.
 
       Kandydaci do BIERZMOWANIA sami dają wyraz zewnętrzny  wewnętrznego pragnienia przyjęcia tego sakramentu przez żywe praktykowanie swojej wiary katolickiej i dlatego na początku całego toku bliższego przygotowania składają oświadczenie o następującej treści:
      Wiem, że dla godnego przyjęcia BIERZMOWANIA, SAKRAMENTU DUCHA ŚWIĘTEGO, muszę wykazać się sumienną postawą człowieka wierzącego i religijnie praktykującego oraz piękną postawą ludzką.

       Dlatego podejmę sumiennie następujące oznaki mojej chrześcijańskiej dojrzałości: 

 • Mszę św w niedziele i święta oraz codzienną modlitwę;
 • Dziecięcą lub młodzieżową Mszę św śródtygodniową;
 • Spowiedź św miesięczną (potwierdzoną przez spowiednika w zeszycie do katechezy);
 • Uczestnictwo w katechezie w szkole i wymagany poziom religijnej wiedzy katechetycznej;
 • Nienaganne zachowanie się (dotyczy to także godziwego stroju) w kościele, w szkole i we wszelkich odniesieniach do innych ludzi;
 • Spotkania przygotowawcze do BIERZMOWANIA w salce parafialnej.
 Moje pragnienie a równocześnie akceptację powyższych zasad - jako warunku dopuszczenia do BIERZMOWANIA - potwierdzam podpisem moim i podpisem moich rodziców - Ojca lub Matki.

         Przed rozpoczęciem toku przygotowania zapraszamy Rodziców kandydatów z klas 3-cich gimnazjalnych (oraz ze szkół średnich), którzy pragną przystąpić do BIERZMOWANIA w danym ROKU SZKOLNYM, na spotkanie formacyjno-informacyjne. Można w tym spotkaniu wziąć udział w kilku terminach (do wyboru) podanych w ogłoszeniach parafialnych. Niech będzie na spotkaniu przynajmniej jedno z Rodziców kandydata. Niech Rodzice dają świadectwo, że ich dziecko nie wzrasta na religijnej i duchowej pustyni ale wśród żywej postawy chrześcijańskiej.       OSOBY STARSZE niż roczniki szkoły średniej, które zamierzają do BIERZMOWANIA przystąpić, powinny zgłosić się w naszej kancelarii parafialnej:
 • przedstawić świadectwo swojego Chrztu św,
 • przedstawić zaświadczenie swojego Proboszcza i Katechety:
  • o spełnianiu praktyk religijnych,
  • o uczęszczaniu na etapie szkolnym na lekcje religii;
 • wykazać się konieczną katechizmową wiedzą religijną,
 • uczestniczyć przed BIERZMOWANIEM w cyklu spotkań przygotowawczych - wg zaleceń Księdza Biskupa, we wskazanym miejscu Diecezji.

W ROKU 2O18 
Ksiądz Biskup będzie udzielał Sakramentu Bierzmowania 
w naszym głubczyckim kościele parafialnym 
w sobotę, 26 maja, o g. 15.oo.


DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ, PROSIMY, TWOJEJ ŁASKI NAM TRZEBA!!!PRZYGOTOWANIE NAJBLIŻSZE

DO BIERZMOWANIA - rok szkolny 2o17/2o18

. (kandydaci z klasy 3 gimnazjalnej i szk. średnia) .

OZNACZENIE

TYGODNIA

PRZYGOTOWAŃ

RODZAJ   PRACY

WE WSKAZANYM

TYGODNIU

po o8.1o.2o17

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 15.1o.2o17

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 22.1o.2o17

Czas Spowiedzi św na Wszystkich św.

po 29.1o.2o17

modlitwa w kościele wg planu w grupach

po 5.11.2o17

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 12.11.2o17

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 19.11.2o17

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 26.11.2o17

Tydzień spowiedzi świętej przed Adwentem

po 3.12.2o17

spotkanie w salce wg planu w grupach

11.12.2o17 - o3.o2.2o18

przerwa (2 razy spowiedź św: BN i luty; 
             Boże Narodzenie, kolęda, ferie)

po o4.o2.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 11.o2.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

18.o2. - o3.o3.2o18

przerwa (spowiedź św, rekolekcje)

po o4.o3.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 11.o3.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

18.o3. - o7.o4.2o18

przerwa (spowiedź św, WIELKANOC)

po o8.o4.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach test

po 15.o4.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 22.o4.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 29.o4.2o18

Tydzień spowiedzi świętej na miesiąc maj

po o6.o5.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 13.o5.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 2o.o5.2o18

Bezpośrednie przygotowanie. do bierzmowania (także spowiedź św  przed  bierzmowaniem)

26.o5.2o18 g. 15.oo

. Uroczystość Bierzmowania.

. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!!! .

  PLAN SPOTKAŃ POSZCZEGÓLNYCH GRUP
w powyżej wskazanych tygodniach 
od o9.1o.2o17r:
 

g/dz

Poniedz

wtorek

czwartek

Piątek

14.oo
----
----
----
----
15.oo
----
----
----
3 E
16.oo
3 AB
3 CD
3 F
----
 
 
 
 
 

  OBOWIĄZUJE:
ŻYWA WIARA W SERCU, 
Msza św niedzielna i śródtygodniowa,  
regularna spowiedź św, aktywność religijna, 
spotkania w grupach,
zeszyt, czerwona książeczka, wiedza, dobre zachowanie.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++.