Bierzmowanie


BIERZMOWANIE JEST TO SAKRAMENT, 
W KTÓRYM DUCH ŚWIĘTY UMACNIA CHRZEŚCIJANINA,
ABY SWOJĄ WIARĘ MĘŻNIE WYZNAWAŁ,
WEDŁUG NIEJ ŻYŁ I BRONIŁ JEJ.

       
       Sakrament  BIERZMOWANIA przyjmujemy w wieku większej już świadomości i samodzielności w dziedzinie wiary świętej (zasadniczo pod koniec 3 klasy gimnazjalnej), dlatego niektórzy przydają BIERZMOWANIU dookreślenie „sakrament dojrzałości chrześcijańskiej”.
 
       Kandydaci do BIERZMOWANIA sami dają wyraz zewnętrzny  wewnętrznego pragnienia przyjęcia tego sakramentu przez żywe praktykowanie swojej wiary katolickiej i dlatego na początku całego toku bliższego przygotowania składają oświadczenie o następującej treści:
      Wiem, że dla godnego przyjęcia BIERZMOWANIA, SAKRAMENTU DUCHA ŚWIĘTEGO, muszę wykazać się sumienną postawą człowieka wierzącego i religijnie praktykującego oraz piękną postawą ludzką.

       Dlatego podejmę sumiennie następujące oznaki mojej chrześcijańskiej dojrzałości: 

 • Mszę św w niedziele i święta oraz codzienną modlitwę;
 • Dziecięcą lub młodzieżową Mszę św śródtygodniową;
 • Spowiedź św miesięczną (potwierdzoną przez spowiednika w zeszycie do katechezy);
 • Uczestnictwo w katechezie w szkole i wymagany poziom religijnej wiedzy katechetycznej;
 • Nienaganne zachowanie się (dotyczy to także godziwego stroju) w kościele, w szkole i we wszelkich odniesieniach do innych ludzi;
 • Spotkania przygotowawcze do BIERZMOWANIA w salce parafialnej.
 Moje pragnienie a równocześnie akceptację powyższych zasad - jako warunku dopuszczenia do BIERZMOWANIA - potwierdzam podpisem moim i podpisem moich rodziców - Ojca lub Matki.

         Przed rozpoczęciem toku przygotowania zapraszamy Rodziców kandydatów z klas 3-cich gimnazjalnych (oraz ze szkół średnich), którzy pragną przystąpić do BIERZMOWANIA w danym ROKU SZKOLNYM, na spotkanie formacyjno-informacyjne. Można w tym spotkaniu wziąć udział w kilku terminach (do wyboru) podanych w ogłoszeniach parafialnych. Niech będzie na spotkaniu przynajmniej jedno z Rodziców kandydata. Niech Rodzice dają świadectwo, że ich dziecko nie wzrasta na religijnej i duchowej pustyni ale wśród żywej postawy chrześcijańskiej.       OSOBY STARSZE niż roczniki szkoły średniej, które zamierzają do BIERZMOWANIA przystąpić, powinny zgłosić się w naszej kancelarii parafialnej:
 • przedstawić świadectwo swojego Chrztu św,
 • przedstawić zaświadczenie swojego Proboszcza i Katechety:
  • o spełnianiu praktyk religijnych,
  • o uczęszczaniu na etapie szkolnym na lekcje religii;
 • wykazać się konieczną katechizmową wiedzą religijną,
 • uczestniczyć przed BIERZMOWANIEM w cyklu spotkań przygotowawczych - wg zaleceń Księdza Biskupa, we wskazanym miejscu Diecezji.

W ROKU 2019 
Ksiądz Biskup będzie udzielał Sakramentu Bierzmowania 
w naszym głubczyckim kościele parafialnym 
w sobotę, 25 maja, o g. 15.oo.


DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ, PROSIMY, TWOJEJ ŁASKI NAM TRZEBA!!!PRZYGOTOWANIE NAJBLIŻSZE DO BIERZMOWANIA

- rok szkolny 2o18/2o19

. (kandydaci z klasy 3 gimnazjalnej i szk. średnia) .

OZNACZENIE

TYGODNIA

PRZYGOTOWAŃ

RODZAJ   PRACY

WE WSKAZANYM

TYGODNIU

po o7.1o.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 14.1o.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 21.1o.2o18

modlitwa w kościele wg planu w grupach

po 28.1o.2o18

Czas Spowiedzi św na Wszystkich świętych

po 4.11.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 11.11.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 18.11.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 25.11.2o18

Tydzień spowiedzi świętej przed Adwentem

po 2.12.2o18

spotkanie w salce wg planu w grupach

o9.12.2o18 - o9.o2.2o19

przerwa (2 razy spowiedź św: BN i luty;     

       Boże Narodzenie, kolęda, ferie)

po 1o.o2.2o19

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 17.o2.2o19

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 24.o2.2o19

spotkanie w salce wg planu w grupach

po o3.o3.2o19

spotkanie w salce wg planu w grupach test

1o.o3. - 23.o3.2o19

przerwa (spowiedź św, rekolekcje)

po 24.o3.2o19

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 31.o3.2o19

spotkanie w salce wg planu w grupach

o7.o4. - o4.o5.2o19

przerwa (spowiedź św, WIELKANOC)

po o5.o5.2o19

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 12.o5.2o19

spotkanie w salce wg planu w grupach

 

po 19.o5.2o19

Bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania                                            

(także spowiedź św  przed  bierzmowaniem)

25.o5.2o19 g. 15.oo

. Uroczystość Bierzmowania.

 

. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, .

. Twojej łaski nam trzeba!!! .

     

PLAN SPOTKAŃ POSZCZEGÓLNYCH GRUP
w powyżej wskazanych tygodniach 
od o8.1o.2o18r:
 

g/dz

Poniedz

wtorek

czwartek

Piątek

14.oo
----
----
----
----
15.oo
----
----
----
3 C
16.oo
3 DE
3 AB
3 F
----
 
 
 
 
 

  OBOWIĄZUJE:
ŻYWA WIARA W BOGA W SERCU, 
Msza św niedzielna i śródtygodniowa,  
regularna spowiedź św, aktywność religijna, 
spotkania w grupach,
zeszyt, czerwona książeczka, wiedza, dobre zachowanie.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++.