Apostolstwo dobrej śmierci

 
Dobrze żyć – to wiele,
dobrze umrzeć – to wszystko!

 

         Apostolstwo Dobrej Śmierci (ADS) jest wspólnotą modlitewną, która przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Polecamy się opiece Matce Bożej – na ostatnią godzinę swojego życia, nawiązując do kultu Matki Bożej Bolesnej.

         Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać: 

  • - dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
  • - dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
  • - dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

         Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

         ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi (najłatwiej to zrobić przez internet)  i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej (po prawej Maryja Bolesna z sztandaru ADS w Głubczycach). Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę. 

         Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.

         Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

         Kult ten ma swoje główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: "A Twoją duszę przeniknie miecz" (Łk 2,35). Szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna (por. J 19, 25-27).

         Należący do Stowarzyszenia zamawiają Msze św. w intencji członków, zarówno żyjących jak i zmarłych( termin mszy św. Jest zamieszczony na gazetce przy wejściu do kościoła), a także angażują się w różne akcje apostolskie na terenie swojej parafii.

         Obecnie Apostolstwo liczy ponad 400 tys. członków oraz 1100 zelatorów. Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci swoją obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele miast Polski.

  Od 10 lat  grupa modli- tewna ADS funkcjonuje także w naszej parafii.

   W naszej pa-
rafii zapisanych do ADS jest
ok. 150 osób.
 
Po prawej foto
z uroczystości
10 lat naszej grupy
- patrz także
w GALERII ZDJĘĆ.
 
Strona internetowa Apostolstwa Dobrej Śmierci znajduje się pod adresem: