Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o9 września 2o18r - ODPUST.
W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele nasza .uroczystość odpustowa.Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Dziękujemy Bogu, że pod orędownictwem Najświętszej Panny możemy w naszej Parafii postępować na drogach Chrystusowego zbawienia. Witamy serdecznie w naszej wspólnocie na naszej uroczystości wszystkich naszych Drogich Gości: Ojca Oblata Maryi Niepokalanej, który głosi nam dzisiaj odpustowe kazania a także prowadzi odpustową sumę z procesją z Najświętszym Sakramentem dookoła kościoła, na sumie o g. 11.3o witamy także Księży współcelebrujących odpustową sumę: O. Aureliusza, Gwardiana naszego franciszkańskiego klasztoru oraz ks. Zygmunta, naszego nowego Księdza Wikarego, Księży z naszego głubczyckiego Dekanatu z Księdzem Dziekanem Marianem z Lisięcic i nowym Księdzem Proboszczem z naszej Opawicy - nowy Ksiądz Proboszcz z Bogdanowic nie może być dzisiaj na naszym odpuście, naszych Ojców  Franciszkanów z naszego franciszkańskiego klasztoru; nasze Siostry Zakonne de Notre Dame z…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o2 września 2o18r.
W dzisiejszą niedzielę - już powakacyjną - w naszym kościele: Msze św w zwykłym niedzielnym porządku, a więc jest już Msza św o g. 15.oo, po sumie zmiana tajemnic dla Osady Lwowskiej. g. 18.oo - adoracja Najświętszego Sakramentu, Za ofiary na tacę przeznaczone dzisiaj na potrzeby ogólnodiecezjalne i na nasze Seminarium Duchowne składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać.  po Mszach św można dzisiaj przed kościołem złożyć ofiarę na wzniesienie w naszym mieście pomnika św Jana Pawła II. W jutrzejszy poniedziałek początek nowego Roku Szkolnego. Zapraszamy w tym dniu nasze dzieci, młodzież, rodziców, wychowawców, nauczycieli i katechetów - którzy chcą dziękować za mijające wakacje a także z Chrystusowym błogosławieństwem rozpoczynać nowy Rok Szkolny - na g. 7.3o na specjalną Mszę św w tej szkolnej intencji. Niech Rodzice wyślą swoje dzieci i młodzież na to spotkanie z Chrystusem - a może także przyjdą na tę Mszę św - abyśmy rozpoczynali dobre dzieła w bliskości z Bogiem ale także na…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 26 sierpnia 2o18r.
W dzisiejszą niedzielę, gdy w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, w naszym kościele: Msze święte w zwyczajnym wakacyjnym porządku niedzielnym, g. 11.oo - suma za Parafian, ale także:  przez wstawiennictwo Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji Ojczyzny oraz w int wszystkich Pielgrzymów i Czcicieli Jasnogórskiej Królowej Polski. g. 18.oo - nieszpory maryjne, g. 18.45 - Msza św wieczorna. Za ofiary na tacę, przeznaczone na bieżące funkcjonowanie naszej Parafii składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać. Najbliższy tydzień to już ostatnie dni wakacyjne, dlatego w tym tygodniu zapraszamy dzieci i młodzież do spowiedzi świętej, aby nowy Rok Szkolny mogły zacząć z oczyszczonym sercem, przyjmując Chrystusa do swojej duszy w Komunii świętej i tak otwierały się na Jego błogosławieństwo w całym Roku Szkolnym. Specjalna okazja do spowiedzi św dla dzieci i młodzieży przed Rokiem Szkolnym w tym tygodniu w piątek i w sobotę, od g. 16.oo do 18.oo. Niech…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 19 sierpnia 2o18r.
We wczorajszą sobotę dotarła na Jasną Górę nasza głubczycka grupa w ramach 42 Pieszej Pielgrzymki Opolskiej. Dziękujemy Bogu i Najświętszej Matce za łaskę pielgrzymowania a naszym Pielgrzymom - w liczbie blisko 140 osób z naszej Parafii i z miejscowości okolicznych - za ich pielgrzymi trud, za ich ofiarę podjętą w bliskości z Chrystusem i w zasłuchaniu w słowo Jasnogórskiej Królowej Polski. Dziękujemy Księżom: Tomaszowi z Pomorzowic i Grzegorzowi z naszej Parafii i wspomagającemu ich ks. Rafałowi z Nowego Browieńca - za prowadzenie pielgrzymkowej grupy i wszystkim, którzy w grupie podejmowali wszelkie pielgrzymkowe służby. Niech nasi Pielgrzymi - starsi i młodsi - stają w pięknej postawie wobec swoich najbliższych, wobec całej naszej Parafii, abyśmy wszyscy przez Ich trud, ofiarę i modlitwę przybliżali się jeszcze bardziej do Chrystusa, naszego Zbawiciela. Na znak naszej wdzięczności ofiarujemy dzisiaj za naszych Jasnogórskich Pielgrzymów sumę o g. 11.oo - na podziękowanie za ich…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 12 sierpnia 2o18r.
W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele: Msze święte w zwyczajnym wakacyjnym porządku niedzielnym, g. 18.oo - nieszpory niedzielne ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt, serdeczne Bóg zapłać składamy za ofiary złożone dzisiaj na tacę na potrzeby remontowe w naszej Parafii. W jutrzejszy poniedziałek zapraszamy do naszego kościoła na g. 7.oo na Mszę św na rozpoczęcie naszej tegorocznej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w ramach 42 Pieszej Pielgrzymki Opolskiej - po której to Mszy św - o g. 8.3o - nasza grupa pielgrzymkowa wyruszy w kierunku Lisięcic, aby - z Bożą pomocą - dotrzeć do Częstochowy w sobotę, 18 sierpnia. Zachęcamy do udziału we Mszy św inaugurującej Pielgrzymkę i do modlitwy w int naszych Pielgrzymów także w dni następne, aby z Bożym  błogosławieństwem pielgrzymowali, w sobotę do Jasnogórskiej Królowej dotarli, a potem bogatsi w wierze i w jeszcze piękniejszym człowieczeństwie wrócili do naszej wspólnoty. Wszystkich zaś zachęcamy do pielgrzymowania…