Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o8 września 2o19r - nasz ODPUST.
W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele nasza .uroczystość odpustowa.Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Dziękujemy Bogu, że pod orędownictwem Najświętszej Panny możemy w naszej Parafii postępować na drogach Chrystusowego zbawienia. Witamy serdecznie w naszej wspólnocie na naszej uroczystości wszystkich naszych Drogich Gości: Ojca Eliasza, nowego Gwardiana naszego głubczyckiego klasztoru franciszkańskiego, który głosi nam dzisiaj odpustowe kazania a także prowadzi odpustową sumę z procesją eucharystyczną dookoła kościoła, na sumie o g. 11.3o: witamy także Księży z naszego głubczyckiego Dekanatu z Księdzem Dziekanem Marianem z Lisięcic i nowym Księdzem proboszczem Tomaszem z Ściborzyc Małych, naszych Ojców Franciszkanów, a także naszych nowych Księży Wikariuszów: Kamila i Łukasza; nasze Siostry Zakonne de Notre Dame z ulicy Raciborskiej, wszystkich Gości przybyłych do naszej Parafii z miejscowości bliższych i dalszych, także naszych Parafian ze wszystkich zakątków naszej…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o1 września 2o19r.
W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele: Msze św już jak w roku szkolnym, a więc jest już dzisiaj Msza św o g. 15.oo, g. 11.oo - suma za Parafian - z modlitwą - w 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej - za ofiary wojny, o pokój między narodami. po sumie zmiana tajemnic dla Osady Lwowskiej. g. 18.oo - adoracja Najświętszego Sakramentu, Za ofiary złożone dzisiaj na tacę na potrzeby ogólnodiecezjalne i na nasze Seminarium Duchowne składamy wszystkim Ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. W jutrzejszy poniedziałek początek nowego Roku Szkolnego. Zapraszamy więc jutro nasze dzieci, młodzież, rodziców, wychowawców, nauczycieli i katechetów na g. 7.3o na Mszę św na podziękowanie za mijające wakacje ale także z prośbą o błogosławieństwo Boże na cały nowy Rok Szkolny. Niech Rodzice wyślą swoje dzieci i młodzież na to spotkanie z Chrystusem - a może także przyjdą na tę Mszę św - abyśmy rozpoczynali dobre dzieła w bliskości z Bogiem. Niech Rodzice podejmą tę świętą odpowiedzialność…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 25 sierpnia 2o19r.
W dzisiejszą niedzielę przeżywamy w naszym mieście Dożynki Gminno-Powiatowe - w naszym kościele: Msze święte jeszcze w zwyczajnym wakacyjnym porządku niedzielnym, g. 11.3o - uroczysta suma dożynkowa - na podziękowanie za szczęśliwe żniwa, za plony, o żywą i systematyczną wiarę i o Boży porządek moralny w naszej Ojczyźnie - w całym Narodzie i wśród naszych elit. g. 18.oo - nieszpory niedzielne, Za ofiary złożone dzisiaj na tacę na bieżące potrzeby naszej Parafii składamy wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy także - to z okazji Dożynek - naszym Parafianom z naszych Sadów za przygotowanie naszej parafialnej korony żniwnej i za udekorowanie kościoła. Oczywiście tu dziękujemy także naszej Siostrze Ryszardzie w zakrystii za udekorowanie ołtarzy i pomoc we wszelkiej pracy. Bóg zapłać. W jutrzejszy poniedziałek, 26 sierpnia, patronuje nam w liturgii Kościoła w Polsce Najświętsza Maryja Panna Jasnogórska. Zapraszamy w tym dniu do liczniejszego udziału we Mszach…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 18 sierpnia 2o19r.
We wczorajszą sobotę dotarła na Jasną Górę nasza głubczycka grupa w ramach 43 Pieszej Pielgrzymki Opolskiej. Dziękujemy Bogu i Najświętszej Matce za łaskę pielgrzymowania a naszym Pielgrzymom - w liczbie ponad 140 osób z naszej Parafii i z miejscowości okolicznych - za ich pielgrzymi trud, za ich modlitwę i ofiarę podjętą w bliskości z Chrystusem i w zasłuchaniu w słowo Jasnogórskiej Królowej Polski. Dziękujemy Księdzu Tomaszowi z Pomorzowic za prowadzenie pielgrzymkowej grupy a także naszemu Księdzu Grzegorzowi Bławickiemu za wszelką pomoc w grupie - i wszystkim, którzy w grupie podejmowali różne pielgrzymkowe służby. Niech nasi Pielgrzymi - starsi i młodsi - stają w pięknej postawie wobec swoich najbliższych, wobec całej naszej Parafii, abyśmy wszyscy przez Ich trud, ofiarę i modlitwę przybliżali się jeszcze bardziej do Chrystusa, naszego Zbawiciela. Na znak naszej wdzięczności ofiarowujemy za naszych Jasnogórskich Pielgrzymów dzisiejszą sumę o g. 11.oo - na podziękowanie za ich…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 11 sierpnia 2o19r.
W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele: Msze święte w zwyczajnym wakacyjnym porządku niedzielnym, g. 18.oo - nieszpory niedzielne ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt, serdeczne Bóg zapłać składamy za ofiary złożone dzisiaj na tacę na nasze parafialne potrzeby remontowe. W jutrzejszy poniedziałek zapraszamy do naszego kościoła na g. 7.oo na Mszę św na rozpoczęcie naszej tegorocznej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w ramach 43 Pieszej Pielgrzymki Opolskiej  - po której to Mszy św - o g. 8.3o - nasza grupa pielgrzymkowa wyruszy w kierunku Lisięcic, aby - z Bożą pomocą - dotrzeć do Często     chowy w sobotę, 17 sierpnia. Zachęcamy do udziału we Mszy św inaugurującej Pielgrzymkę i do modlitwy w int naszych Pielgrzymów także w dni następne, aby z Bożym błogosławieństwem pielgrzymowali, w sobotę do Jasnogórskiej Królowej dotarli, a potem bogatsi w wierze i w jeszcze piękniejszym człowieczeństwie wrócili do naszej wspólnoty. Wszystkich zaś zachęcamy do…