Małżeństwo


 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
 
     MAŁŻEŃSTWO to święte powołanie i święte zaproszenie, z którym w duszy wielu ludzi staje Bóg Wszechmogący, Stwórca i Pan Wszechświata.

             SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA to zaprzysiężony przed Bogiem, przy ołtarzu w kościele parafialnym narzeczonego lub narzeczonej, oparty na prawdziwej miłości, dozgonny związek mężczyzny i kobiety, mający na celu wzajemną pomoc (miłość) i odpowiedzialność małżonków przez całe życie a także przekazanie życia dzieciom i tym samym założenie - także opartej na żywej świętej miłości - rodziny. Takiemu sakramentalnemu związkowi błogosławi Chrystus.
           

       Małżonkowie podejmując sakramentalny związek małżeński otwierają się na Bożą łaskę sakramentu i zobowiązują się z nią współpracować, gdyż Bóg nie chce zbawiać człowieka bez jego własnego świadomego i czynnego udziału.

           
   WSPÓŁPRACA MAŁŻONKÓW Z BOŻĄ ŁASKĄ TO:
 • żywa codzienna świadomość katolickiej świętej wiary,
 • świadomość przynależności do wspólnoty Kościoła Świętego i udziału w jej życiu,
 • podejmowanie w życiu codziennym modlitwy i niedzielnej Mszy św, 
 • regularne przystępowanie do sakramentów świętych - pokuty i Komunii świętej,
 • pogłębianie swojej wiary przez poszerzanie wiedzy religijnej a nade wszystko przez czytanie Pisma Świętego,
 • budowanie w swoim małżeństwie i rodzinie obyczajów opartych na nauce Ewangelii Chrystusa.
       NIECH najpiękniejsza współpraca małżonków z Chrystusem sprawi:
 • że ich małżeństwo będzie szczęśliwe,
 • że ich dzieci będą święte,
 • że Chrystus sam, któremu zaufali w życiu doczesnym, będzie ich nagrodą i pokojem w wieczności.  

 
ZAWIERANIE
SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
 
         Miejscem zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego jest kościół parafialny narzeczonej albo narzeczonego. Przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego należy zgłosić się w Parafii narzeczonego albo narzeczonej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania PROTOKÓŁU PRZEDŚLUBNEGO.

   Trzeba wtedy przedłożyć następujące dokumenty:

 • metryka Chrztu św świeżej daty (nie starsza niż 3 miesiące),
 • ostatnie świadectwo (potwierdzenie) z nauki religii,
 • dowód osobisty dla stwierdzenia tożsamości,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód z prawa cywilnego do zawarcia związku małżeńskiego (można je złożyć w kancelarii parafialnej w czasie tzw drugiej rozmowy przedślubnej, ponieważ zaświadczenie to ma ważność tylko 3 miesiące od daty wydania z USC i mogłoby być nieważne w dniu zawierania małżeństwa w kościele - i małżeństwa nie możnaby wtedy zawrzeć bez zaktualizo- wania zaświadczenia)  lub dokument stwierdzający wcześniejsze już zawarcie przez narzeczonych związku cywilnego.

   PRZED ZAWARCIEM sakramentalnego związku małżeńskiego KONIECZNE JEST PONADTO:

 • uczestniczenie w naukach przedślubnych (terminy u nas w tabeli poniżej oraz w ogłoszeniu w przedsionku kościoła),
 • wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych w Parafii pobytu lub zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (stosownie do wskazania duszpasterza),
 • pojednanie się z Bogiem w sakramencie pokuty (dwie spowiedzi święte: pierwsza miesiąc przed ślubem, druga tuż przed ślubem),
 • uzgodnienie uroczystości ślubnej z Organistą naszego kościoła i złożenie za tę oprawę muzyczną gratyfikacji,
 • potwierdzenie aktualności ślubu w kancelarii parafialnej tydzień przed jego datą..
    Zwyczajową ofiarę na potrzeby Parafii z okazji ślubu składają świadkowie w zakrystii przed albo po uroczystości na ręce księdza. Dobrze jest także choćby grosikiem odwdzięczyć się mninistrantom za ich służbę podczas uroczystości.
 
UWAGA:
          W przypadku, gdy w Parafii przeprowadza się wszystkie formalności przedślubne a młodzi życzą sobie, aby sam ślub odbył się w innym kościele, wtedy młodzi składają w kancelarii parafialnej gdzie prowadzono formalności ofiarę na potrzeby tejże Parafii na okoliczność czynności biurowych - sugeruje się połowę tradycyjnej ofiary, która będzie złożona w kościele ślubu przy okazji ślubu


NAUKI PRZEDŚLUBNE w Parafii Głubczyce
- rok szkolny 2o17/2o18: 

 

 

 

 

 

nauka 1

nauka 2

nauka 3

nauka 4

nauka 5

sakramentalność

małżeństwa

rodzicielstwo:

dar, powołanie

i odpowiedzialność

dojrzała

więź małżeńska

moralność

małżeńska

komunikacja

w rodzinie

1o.o9. 2o19

17.o9. 2o19

o1.1o. 2o19

o8.1o. 2o19

15.1o. 2o19

12.11. 2o19

19.11. 2o19

26.11. 2o19

o3.12. 2o19

1o.12. 2o19

o4.o2. 2o2o

11.o2. 2o2o

18.o2. 2o2o

17.o3. 2o2o

24.o3. 2o2o

19.o5. 2o2o

26.o5. 2o2o

o2.o6. 2o2o

o9.o6. 2o2o

16.o6. 2o2o

 
1. Nauki odbywają się w wyznaczone wyżej wtorki o g. 17.oo.
w salce św Wojciecha  lub w bibliotece w budynku katechetycznym przy kościele parafialnym w Głubczycach. 
2. Narzeczonych obowiązuje:  
 • 5 kolejnych nauk przedślubnych oraz
 • wynikające z nich 3 konsultacje w KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ. 
3. KATOLICKA PORADNIA RODZINNA przy Parafii Głubczyce to:
 • dla narzeczonych:
  • nauki przedślubne nr 2 i 3 oraz
  • wynikające z nich konsultacje indywidualne,
 • dla małżonków:
  • możliwość spotkania z Doradczynią Rodzinną w środy, g. 17.oo, w BIBLIOTECE PARAFIALNEJ w Głubczycach - a także po uzgodnieniu telefonicznym - numer poniżej.
 •  telefon kontaktowy KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ przy PARAFII GŁUBCZYCE: 693 519 075.


 
UWAGI DODATKOWE
DOTYCZĄCE UROCZYSTOŚCI ŚLUBNEJ 
 1. ŚWIADKOWIE 10 minut przed godziną ślubu w zakrystii
  • przyniosą  kartki potwierdzające spowiedź św nowożeńców i ewentualne inne brakujące dokumenty,
  • przyniosą obrączki,
  • podają swoje dowody tożsamości (aby były spisane ich personalia) i złożą podpisy na dokumentach.
 2.  NOWOŻEŃCY przyjdą do zakrystii po ślubie       aby:  
  •  złożyć podpisy na dokumentach,
  • pobrać dokumenty o zawartym sakramentalnym związku małżżeńskim.
 3.   KWIATY I DEKORACJE DODATKOWE DO KOŚCIOŁA NA ŚLUB - poza parafialnym ukwieceniem ołtarza - nowożeńcy załatwiają i opłacają indywidualnie w dowolnej kwiaciarni a ukwiecają z uszanowaniem zabytkowych ławek kościoła.
 4.   WAŻNA UWAGA DLA ŚLUBÓW W KOŚCIOŁACH GŁUBCZYCKICH:
  • Z gratulacjami i serdecznościami po ślubie odsuwamy się nieco w bok od głównego wejścia do kościoła, aby godnie mógł wejść do kościoła następny ślub!!!