Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 19 sierpnia 2o18r.
We wczorajszą sobotę dotarła na Jasną Górę nasza głubczycka grupa w ramach 42 Pieszej Pielgrzymki Opolskiej. Dziękujemy Bogu i Najświętszej Matce za łaskę pielgrzymowania a naszym Pielgrzymom - w liczbie blisko 140 osób z naszej Parafii i z miejscowości okolicznych - za ich pielgrzymi trud, za ich ofiarę podjętą w bliskości z Chrystusem i w zasłuchaniu w słowo Jasnogórskiej Królowej Polski. Dziękujemy Księżom: Tomaszowi z Pomorzowic i Grzegorzowi z naszej Parafii i wspomagającemu ich ks. Rafałowi z Nowego Browieńca - za prowadzenie pielgrzymkowej grupy i wszystkim, którzy w grupie podejmowali wszelkie pielgrzymkowe służby. Niech nasi Pielgrzymi - starsi i młodsi - stają w pięknej postawie wobec swoich najbliższych, wobec całej naszej Parafii, abyśmy wszyscy przez Ich trud, ofiarę i modlitwę przybliżali się jeszcze bardziej do Chrystusa, naszego Zbawiciela. Na znak naszej wdzięczności ofiarujemy dzisiaj za naszych Jasnogórskich Pielgrzymów sumę o g. 11.oo - na podziękowanie za ich…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 12 sierpnia 2o18r.
W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele: Msze święte w zwyczajnym wakacyjnym porządku niedzielnym, g. 18.oo - nieszpory niedzielne ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt, serdeczne Bóg zapłać składamy za ofiary złożone dzisiaj na tacę na potrzeby remontowe w naszej Parafii. W jutrzejszy poniedziałek zapraszamy do naszego kościoła na g. 7.oo na Mszę św na rozpoczęcie naszej tegorocznej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w ramach 42 Pieszej Pielgrzymki Opolskiej - po której to Mszy św - o g. 8.3o - nasza grupa pielgrzymkowa wyruszy w kierunku Lisięcic, aby - z Bożą pomocą - dotrzeć do Częstochowy w sobotę, 18 sierpnia. Zachęcamy do udziału we Mszy św inaugurującej Pielgrzymkę i do modlitwy w int naszych Pielgrzymów także w dni następne, aby z Bożym  błogosławieństwem pielgrzymowali, w sobotę do Jasnogórskiej Królowej dotarli, a potem bogatsi w wierze i w jeszcze piękniejszym człowieczeństwie wrócili do naszej wspólnoty. Wszystkich zaś zachęcamy do pielgrzymowania…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o5 sierpnia 2o18r.
W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele: Msze święte w zwyczajnym wakacyjnym porządku niedzielnym, g. 11.oo - suma za Parafian, ale szczególnie w int pracowników naszego PKS - przez wstaw św Krzysztofa, Patrona kierowców. po sumie zmiana tajemnic dla Osady Lwowskiej, g. 18.oo - adoracja Najświętszego Sakramentu. za ofiary na tacę, przeznaczone dzisiaj na potrzeby ogólnodiecezjalne i na nasze Seminarium Duchowne składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać. W tym tygodniu w kalendarzu Kościoła wspominamy: w poniedziałek - Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor, w środę - św Dominika, w czwartek - św siostrę Teresę Benedyktę (Edytę Stein), męczennicę Oświęcimia, w piątek - św Wawrzyńca, diakona, męczennika, w sobotę - św Klarę, towarzyszkę i duchową naśladowczynię św Franciszka. Dziękujemy naszym Świętym za ich heroizm i sami także całym sercem chcemy podejmować Chrystusową naukę i obyczaje. W przyszłą niedzielę, będzie to 19 niedziela Zwykła, w naszym kościele: Msze święte w…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 29 lipca 2o18r.
W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele: Msze święte w zwyczajnym wakacyjnym porządku niedzielnym, g. 18.oo - nieszpory niedzielne. za ofiary na tacę, przeznaczone dzisiaj na bieżące potrzeby naszej Parafii składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać. Po Mszach św można dzisiaj złożyć ofiarę na wzniesienie w naszym mieście pomnika św Jana Pawła II. W tym tygodniu w kalendarzu Kościoła wspominamy: we wtorek - św Ignacego Loyolę, założyciela zakonu jezuitów, w środę - św Alfonsa Liguori, założyciela zgromadzenia Ojców Redemptorystów, prowadzących u nas Radio Maryja i telewizję TRWAM, w sobotę - św Jana Vianey’a, świętego proboszcza z Ars. Także w tym tygodniu - w środę - rocznica wybuchu Powstania warszawskiego. Modlimy się za naszych Bohaterów a w naszych sercach budujemy zawsze najpiękniejsze systemy wartości i wrażliwości, którymi możemy służyć Bogu, Kościołowi, drugiemu człowiekowi i naszej Ojczyźnie. W tym tygodniu już Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca sierpnia.…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 22 lipca 2o18r.
W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele: Msze święte w zwyczajnym wakacyjnym porządku niedzielnym, g. 18.oo - nieszpory niedzielne. za ofiary na tacę, przeznaczone dzisiaj na bieżące potrzeby naszej Parafii składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać. Dzisiaj także, 22 lipca, w 74-tą rocznicę wybuchu tzw Powstania Lwowskiego, jednego z wielu zrywów powstańczych w miastach okupowanej Polski u schyłku II Wojny Światowej, w ramach AK-owskiej operacji Burza, modlimy się za uczestników tych bohaterskich walk o wolną Polskę a po sumie - jak zapowiadaliśmy przed tygodniem - Wojewoda Opolski wręczy naszemu Panu Marianowi Markiewiczowi - który uczestniczył w takich walkach w Wilnie - odznaczenia, przyznane w roku 1944 i 1945 a dotąd nie wręczone. W tym tygodniu w kalendarzu Kościoła wspominamy: w poniedziałek - św Brygidę Szwedzką, Patronkę Europy, we wtorek - św Kingę ze Starego Sącza, w środę - św Jakuba, Apostoła, w czwartek - św Annę, Matkę Najświętszej Panny, główną Patronkę Diecezji…