OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o9 września 2o18r - ODPUST.

 1. W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele nasza .uroczystość odpustowa.Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
  • Dziękujemy Bogu, że pod orędownictwem Najświętszej Panny możemy w naszej Parafii postępować na drogach Chrystusowego zbawienia.
 2. Witamy serdecznie w naszej wspólnocie na naszej uroczystości wszystkich naszych Drogich Gości:Matka Boska Siewna
  • Ojca Oblata Maryi Niepokalanej, który głosi nam dzisiaj odpustowe kazania a także prowadzi odpustową sumę z procesją z Najświętszym Sakramentem dookoła kościoła,
  • na sumie o g. 11.3o witamy także
   • Księży współcelebrujących odpustową sumę: O. Aureliusza, Gwardiana naszego franciszkańskiego klasztoru oraz ks. Zygmunta, naszego nowego Księdza Wikarego,
   • Księży z naszego głubczyckiego Dekanatu z Księdzem Dziekanem Marianem z Lisięcic i nowym Księdzem Proboszczem z naszej Opawicy - nowy Ksiądz Proboszcz z Bogdanowic nie może być dzisiaj na naszym odpuście,
   • naszych Ojców  Franciszkanów z naszego franciszkańskiego klasztoru;
   • nasze Siostry Zakonne de Notre Dame z ulicy Raciborskiej.
   • wszystkich Gości przybyłych do naszej Parafii z miejscowości bliższych i dalszych,
   • także naszych Parafian ze wszystkich zakątków naszej Parafii.
  • Wszyscy jednoczymy się dzisiaj w naszym kościele w radości wiary przy naszej Najświętszej Matce.
  • Najświętsza Panna, której urodziny dzisiaj obchodzimy, niech nas wszystkich wspomaga jak najlepsza Matka na drogach całego naszego życia.
 3. W naszą dzisiejszą uroczystość odpustową w naszym kościele:
  • porządek Mszy świętych uroczysty, a więc Msze święte o godzinie 
   • 6.3o, 8.3o, 10.oo,
    • 11.3o - uroczysta suma odpustowa z procesją eucharystyczną dookoła kościoła,
   • 15.oo - Msza św popołudniowa,
   • 18.45 - Msza św wieczorna.
   • na odpustowe nieszpory maryjne zapraszamy na g. 18.oo.
  • Zapraszamy wszystkich do świętowania naszego Odpustu przy ołtarzu Chrystusowym.
  • Bóg zapłać także za ofiary złożone dzisiaj na tacę na potrzeby naszej Parafii.
 4. W tym tygodniu już:
  • dzieci zapraszamy w środę na g. 17.oo na ich stałą już w całym Roku Szkolnym śródtygodniową Mszę św - tym razem z poświęceniem przyborów szkolnych dla Pierwszaków - których zapraszamy z rodzicami);
  • w piątek zapraszamy młodzież - na g. 20.oo - na pierwszą w tym Roku Szkolnym Mszę świętą młodzieżową (niech przyjdą tu już także młodzi zamierzający przyjąć w tym roku sakrament Bierzmowania).
   • Prosimy Rodziców, aby w swojej katolickiej i rodzicielskiej miłości i odpowiedzialności zatroszczyli się, aby nasi młodzi w tych spotkaniach religijnych uczestniczyli.
 5. W przyszłą niedzielę - będzie to 24 Niedziela Zwykła - w naszym kościele:
  • porządek Mszy świętych zwyczajny,
   • g. 11.oo - uroczysta suma Dożynkowa, w czasie której będziemy się modlić w naszej parafialnej rodzinie z podziękowaniem za tegoroczne plony, za błogosławieństwo Boże we wszelkiej pracy, za chleb powszedni, który mamy z Bożej łaskawości.
   • g. 18.oo - nieszpory niedzielne ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt.
  • tacę przeznaczymy na bieżące potrzeby naszej Parafii.
  • Pamiętamy, że w tym roku naszą koronę żniwną przygotowują nasi Bracia Rolnicy z naszych Lwowian - choć niezależnie od tego wszystkich prosimy o złożenie u Siostry w zakrystii owoców i warzyw dla dekoracji ołtarza - ale to do piątku przedpołudnia.
 6. Z naszych ogłoszeń innych informujemy, że:
  • w najbliższy czwartek, o g. 18.45, odprawimy Mszę św w Nowym Rożnowie.
   • Zapraszamy tamtejszych Parafian do wspólnej modlitwy.
  • już od jutrzejszego poniedziałku w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania będzie można zamawiać intencje mszalne na rok kalendarzowy 2o19.
   • Wiemy, że intencja mszalna to nasz piękny dar dla naszych bliskich: Żyjących (którym wypraszamy Bożą łaskę) i Zmarłych (za którymi wstawiamy się na ich wieczne zbawienie).
   • Zamówienie intencji mszalnej to także piękne świadectwo naszej wiary, umiłowania Chrystusowej Najświętszej Ofiary Mszy świętej i radosnego uczestnictwa we wspólnocie Kościoła i Parafii.
  • po ubiegłoniedzielnej zbiórce na wzniesienie w naszym mieście pomnika św Jana Pawła II informujemy, że zabraną wtedy kwotę przekazaliśmy do Społecznego Komitetu Budowy aby została wpłacona na odpowiednie konto bankowe. 
  • w przyszłą niedzielę mamy zaproszenie na PIELGRZYMKOWY CVILIN w Krnovie na nabożeństwa dla pielgrzymów polskich ku czci Matki Boskiej Bolesnej. Zapraszamy więc na specjalny autobus:
   • wyjazd w tym dniu od naszego kościoła - już o g. 14.15 (bo tam już o 15.oo dróżki Matki Boskiej Bolesnej i o 16.oo Msza św);                      
   • zapisy w zakrystii po Mszach św,
   • koszt przejazdu płatny przy zapisie: 1o zł.
  • Z okazji naszej odpustowej uroczystości chcemy także podziękować wszystkim, którzy śpieszyli z pomocą w przygotowywaniu uroczystości w naszym kościele:
   • Osobom które podjęły w środę ofiarnie mycie i sprzątanie kościoła,
   • Usługom Komunalnym za zieleń i Paniom wijącym wieńce,
   • naszym Organistom,
   • Siostrze w zakrystii za udekorowanie kwiatami ołtarzy i za wszelką inną troskę,
   • Siostrze Katechetce za przygotowanie dzieci do uroczystości,
   • Parafianom podejmującym sztandary i figury w naszej odpustowej procesji,
   • Ministrantom za służbę przy ołtarzu i pomoc w dekorowaniu kościoła a dziewczętom z grupy Dzieci Marii  i dzieciom najmłodszym za udział w procesji.
    • Niech nasze serca zawsze napełnia radość z naszej parafialnej wspólnoty.
 7. Zapraszamy także dzisiaj do naszych katolickich czasopism - do Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Przewodnika Katolickiego.
  • Niech nasze katolickie czasopisma będą nam bliskie wobec tylu innych treści czasem bardzo dalekich od naszych cennych chrześcijańskich zasad.

***********************
W dzisiejszą uroczystość odpustową
i na każdy nasz dzień
niech nam błogosławi z swym Synaczkiem Panna Maryja,
Matka Boska Siewna;
Niech Najświętsza Panna prowadzi nas
- starszych i młodszych -
abyśmy umieli podejmować wszelką Bożą łaskę
i abyśmy obdarzali się nawzajem
samą tylko Bożą prawdą i Bożą mądrością.
***********************