1. W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele nasza .uroczystość odpustowa.Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.Matka najświętsza
  • Dziękujemy Bogu, że pod Jej orędownictwem Najświętszej Panny możemy w naszej Parafii postępować na drogach Chrystusowego zbawienia.
   • Witamy serdecznie w naszej wspólnocie na naszej uroczystości wszystkich naszych Drogich Gości:
    • Ojca Oblata Maryi Niepokalanej, który głosi nam dzisiaj odpustowe kazania a także prowadzi odpustową sumę z procesją eucharystyczną dookoła kościoła,
   • na sumie o g. 11.3o witamy także:
    • Księży z naszego głubczyckiego Dekanatu z Księdzem Dziekanem z Gołuszowic i ks. Łukaszem, nowym proboszczem w Braciszowie,
    • naszych Ojców Franciszkanów,
    • nasze Siostry Zakonne de Notre Dame z ulicy Raciborskiej,
   • wszystkich Gości przybyłych do naszej Parafii z miejscowości bliższych i dalszych,
   • także naszych Parafian ze wszystkich zakątków naszej Parafii.
  • Wszyscy jednoczymy się dzisiaj w naszym kościele w radości wiary przy naszej Najświętszej Matce.
   • Najświętsza Panna, której urodziny dzisiaj obchodzimy, niech nas wszystkich wspomaga jak najlepsza Matka na drogach całego naszego życia.
 2. W naszą dzisiejszą uroczystość odpustową w naszym kościele:
  • porządek Mszy świętych już powakacyjny i uroczysty, a więc Msze święte
   • o g. 6.3o, 8.3o, 10.oo,
   • 11.3o - uroczysta suma odpustowa z procesją eucharystyczną dookoła kościoła,
    • 15.oo - Msza św popołudniowa,
    • i o g. 18.45 - Msza św wieczorna.
     • na odpustowe nieszpory maryjne     zapraszamy na g. 18.oo.
  • Zapraszamy wszystkich do świętowania naszego Odpustu przy ołtarzu Chrystusowym.
  • Dziękujemy także za ofiary złożone dzisiaj na tacę. Bóg zapłać.
 3. W środę, 8 września, właściwe wspomnienie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Siewnej.
  • Mszę św wieczorną w tym dniu ofiarujemy w int Rodziców oczekujących urodzenia dziecka (ze specjalnym błogosławieństwem).
  • Na wszystkich Mszach św w tym dniu będziemy święcić tradycyjnie ziarno do siewu.
 4. Już w tym tygodniu:  
  • - w środę zapraszamy dzieci na g. 17.oo na ich stałą już w całym Roku Szkolnym śródtygodniową Mszę św - tym razem z poświęceniem przyborów szkolnych (zwłaszcza dla Pierwszaków - zapraszamy Pierwszaków z rodzicami);
  • - w piątek zapraszamy młodzież na g. 20.oo na pierwszą w tym Roku Szkolnym Mszę świętą młodzieżową (niech przyjdą tu już także młodzi zamierzający przyjąć w tym roku sakrament Bierzmowania).
   • Prosimy Rodziców, aby w swojej katolickiej i rodzicielskiej miłości i odpowiedzialności zatroszczyli się, aby nasi młodzi w tych spotkaniach religijnych uczestniczyli.
 5. W przyszłą niedzielę - będzie to 24 niedziela Zwykła - w naszym kościele: 
  • porządek Mszy świętych zwyczajny, jednak bez sumy o g. 11.oo, ponieważ: Prymas Wyszyński
   • w przyszłą niedzielę będziemy przeżywać w naszej Ojczyźnie historyczną uroczystość beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego.
    • To Prymas Wyszyński przeprowadził Kościół w naszej Ojczyźnie przez dolinę komunistycznego naporu,
    • to Prymas Wyszyński był Ojcem Narodu, naszym Nauczycielem i Przewodnikiem, mówią, że był Interrexem (królem Polski w okresie komunistycznego zaboru).
   • Podejmiemy więc w transmisjach medialnych warszawskie uroczystości beatyfikacyjne i tak oddamy cześć Prymasowi Tysiąclecia i opowiemy się na dzisiaj i jutro za Jego nauczaniem i postawą wiary i patriotyzmu - a na Msze św zapraszamy w przyszłą niedzielę do naszego kościoła o wszystkich stałych godzinach oprócz sumy, którą odwołujemy, abyśmy uczestniczyli przez transmisje w uroczystościach warszawskich.
  • g. 18.oo - w przyszłą niedzielę - nieszpory niedzielne ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt.
  • Tacę w przyszłą niedzielę przeznaczymy na gospodarcze potrzeby naszej Parafii.
 6. Z naszych ogłoszeń innych informujemy, że
  • za ofiarę wspólnotową na nasz nowy ołtarz mszalny dziękujemy 7-mej Róży Matek. Bóg zapłać.
  • Już od poniedziałku w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania będzie można zamawiać intencje mszalne na rok kalendarzowy 2o22.
   • Wiemy, że intencja mszalna to nasz piękny dar dla naszych bliskich: Żyjących (którym wypraszamy Bożą łaskę) i Zmarłych (za którymi wstawiamy się na ich wieczne zbawienie).
   • Zamówienie intencji mszalnej to także piękne świadectwo naszej wiary, umiłowania Chrystusowej Najświętszej Ofiary Mszy świętej i radosnego uczestnictwa we wspólnocie Kościoła i Parafii.
 7. Z okazji naszej odpustowej uroczystości chcemy także podziękować wszystkim, którzy śpieszyli z pomocą w przygotowywaniu uroczystości w naszym kościele:
  • Osobom które podjęły ofiarnie mycie i sprzątanie kościoła,
  • naszym Organistom,
  • Siostrze w zakrystii za udekorowanie kwiatami ołtarzy i za wszelką inną troskę,
  • Siostrze Katechetce za przygotowanie dzieci do uroczystości,
  • Parafianom podejmującym sztandary i figury w naszej odpustowej procesji,
  • Ministrantom za służbę przy ołtarzu i pomoc w dekorowaniu kościoła,
  • dziewczętom z grupy Dzieci Marii  i dzieciom najmłodszym za udział w procesji.
   • Niech nasze serca zawsze napełnia radość z naszej parafialnej wspólnoty.
 8. Zapraszamy także dzisiaj do naszych katolickich czasopism.
  • Niech bliskie nam będą nasze katolickie czasopisma wobec tylu innych treści czasem bardzo dalekich od naszych tak nam cennych chrześcijańskich zasad.

********************
W dzisiejszą uroczystość odpustową
i na każdy nasz dzień
niech nam błogosławi z swym Synaczkiem
Panna Maryja
, Matka Boska Siewna;
Niech Najświętsza Panna
wprowadza także nas i naszych młodych
w nowy Rok Szkolny,
abyśmy umieli w tym czasie podejmować
wszelką Bożą łaskę
i abyśmy obdarzali się nawzajem
samą tylko
Bożą prawdą i Bożą mądrością.
********************