OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o1 lipca 2o18r.

 1. W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele:
  • Msze święte w niedzielnym porządku wakacyjnym,
   • - a więc bez Mszy św o g. 15.oo;
  • sumę o g. 11.oo ofiarujemy za całą naszą Parafię, ale szczególnie:
   • w int Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach: w int Mieszkańców - także Pracowników, Zarządu i Rady Nadzorczej a także Emerytów - o błog Boże i wszelkie potrzebne łaski;
  • po sumie zmiana tajemnic dla Osady Lwowskiej,
  • g. 18.oo - adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • Za ofiary na tacę przeznaczone dzisiaj na potrzeby ogólnodiecezjalne i na nasze Seminarium Duchowne składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać.
  • Po Mszach św można dzisiaj złożyć ofiary - na prośbę Księży Biskupów - na pomoc dla sierot wojennych w Aleppo w Syrii.
 2. W najbliższym tygodniu przypadają Pierwszy Czwartek i Piątek miesiąca lipca.
  • Zapraszamy w tych dniach do liczniejszego udziału w Mszach świętych i do miesięcznej Komunii świętej.
  • Dodatkowa okazja do spowiedzi św w tym tygodniu:
   • w czwartek i piątek od 17.oo do 18.oo.
  • Naszych Chorych odwiedzimy z sakramentami świętymi dopiero po przerwie wakacyjnej - czyli na początku września.
 3. W przyszłą niedzielę - będzie to 14 niedziela Zwykła - w naszym kościele:
  • Msze święte w niedzielnym porządku wakacyjnym, a więc bez Mszy św o g. 15.oo;
   • g. 18.oo - nieszpory niedzielne ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt.
  • tacę w przyszłą niedzielę przeznaczymy na potrzeby remontowe w naszej Parafii.
   • o g. 11.oo w przyszłą niedzielę suma za Parafian, ale także: w int naszych Rolników, o błog Boże w bliskich już pracach żniwnych.
 4. Z naszych ogłoszeń innych informujemy, że:
  • za ofiarę wspólnotową na odnowienie naszych ołtarzy dziękujemy dzisiaj 7-mej Róży Ojców. Bóg zapłać.
  • nasza wspólnota Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Jasną Górę na kolejną Ogólnopolską Pielgrzymkę Radia Maryja, w przyszłą niedzielę, 8 lipca - wg informacji w przedsionku naszego kościoła. Zachęcamy do podjęcia tego zaproszenia.
  • od kilku dni można w naszym kościele oglądać wystawę fotograficzną dotyczącą Współpracy Transgranicznej naszej Parafii i Parafii w Bilovcu w Czechach. Zachęcamy do zatrzymania się przy wystawie - przygotowanej w ramach Projektu przez nasze Powiatowe Muzeum - któremu za tę prezentację bardzo dziękujemy.
  • po ubiegłoniedzielnej zbiórce na wzniesienie w naszym mieście pomnika św Jana Pawła II informujemy, że zabraną wtedy kwotę oraz 3 większe ofiary indywidualne przekazaliśmy do Społecznego Komitetu Budowy aby zostały wpłacone na odpowiednie konto bankowe.
 5. Zapraszamy oczywiście także do naszych katolickich czasopism.
  • Co dzisiaj w Gościu Niedzielnym?
   • ¢ dokąd idę - pytanie wokół dzisiejszej mszalnej Liturgii Słowa;
   • ¢ na wakacje - Gość proponuje ciekawe książki;
   • ¢ wywiad z abpem Jędraszewskim, metropolitą krakowskim;
   • ¢ wakacyjne - i nie tylko - rekolekcje - czyli o kondycji Kościoła nad Wisłą na przykładzie Góry św Anny;
   • ¢ także w tym temacie: o Polakach, którzy coraz chętniej poświęcają urlop na letnie rekolekcje;
   • ¢ wspomnienia księdza po sowieckich łagrach;
   • ¢ Ignacy Paderewski - jego wielkość i zasługi dla odradzającej się przed 100-tu laty Polski;
   • ¢ Konstytucja dla nauki - trudny kompromis dla naszych uczelni;
   • ¢ jak wyglądały komunistyczne obozy pracy w powojennej Polsce;
   • ¢ o pornografii i wulgarności w internecie - ostrzeżenie nie tylko dla młodych;
   • ¢ groźba tworzyw sztucznych dla dzisiejszego świata;
   • ¢ niecodzienny życiorys: aktorka z Hollywood zakonnicą w Betlejem;
   • ¢ w reportażu Koniec świata - czyli u Łemków w okolicach Przełęczy Dukielskiej;
   • ¢ a w felietonach dzisiaj Marek Jurek o darach, które otrzymaliśmy i nie wolno nam ich roztrwonić i utracić. ¢ 
  • Zapraszamy także do innych naszych tygodników. Niech także tak dociera do nas Boża łaska na budowanie naszego chrześcijańskiego życia.

*********************************
Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana
i pamiętajcie o Jego świętości

- wzywał nas dzisiaj psalmista.
Niech na chwałę Bożą będą także w tym tygodniu
wszystkie nasze myśli, słowa i uczynki,
abyśmy się nawzajem wspomagali
na drogach zbawienia. 
*
********************************