1. W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele:
  • Msze święte w zwyczajnym porządku niedzielnym, jednak, jednak: Prymas Wyszyński
   • bez sumy o g. 11.oo, ponieważ w dzisiejszą niedzielę przeżywamy w naszej Ojczyźnie historyczną uroczystość beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego.
    • podejmiemy więc w transmisjach medialnych warszawskie uroczystości beatyfikacyjne i tak oddamy cześć Prymasowi Tysiąclecia i opowiemy się za Jego nauczaniem i postawą głębokiej wiary i patriotyzmu - a na Msze św przyjdziemy dzisiaj do naszego kościoła o wszystkich stałych godzinach oprócz sumy, którą ze względu na uroczystości warszawskie odwołujemy.
  • g. 18.oo - nieszpory niedzielne ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt.
  • Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy złożyli dzisiaj ofiarę na tacę na gospodarcze potrzeby naszej Parafii.
 2. Także w tym tygodniu zapraszamy:
  • - dzieci w środę na g. 17.oo na ich stałą śródtygodniową Mszę św; Czuwanie modlitewne mlodzieży
  • - młodzież w piątek na g. 20.oo na Dekanalne Spotkanie Modlitewne Młodzieży.
   • Przywołujemy tym razem wstawiennictwa św Stanisława Kostki - Patrona Polski i naszych dzieci i młodzieży - którego czcimy w kalendarzu Kościoła właśnie w sobotę.
   • Prosimy Rodziców, aby zatroszczyli się w swojej katolickiej i rodzicielskiej miłości i odpowiedzialności, aby nasi młodzi w tych spotkaniach religijnych uczestniczyli.
 3. Ponadto w tym tygodniu we wtorek przeżywamy w Kościele Podwyższenie Krzyża Świętego a w środę wspominamy Matkę Boską Bolesną.
  • Oddajemy wtedy cześć tajemnicom męki naszego Zbawiciela i boleściom Jego Najświętszej Matki.
 4. W przyszłą niedzielę - będzie to 25 niedziela Zwykła - w naszym kościele:
  • porządek Mszy świętych zwyczajny,
   • g. 9.45 - Msza św w int rocznych dzieci,
   • g. 11.oo - uroczysta suma Dożynkowa, w czasie której będziemy się modlić w naszej parafialnej rodzinie z podziękowaniem za tegoroczne plony, za błogosławieństwo Boże we wszelkiej pracy, za chleb powszedni, który mamy z Bożej łaskawości.
    • g. 18.oo - nieszpory niedzielne.
  • Pamiętamy, że w tym roku koronę żniwną przygotowują nasi Bracia Rolnicy z Nowego Rożnowa - choć niezależnie od tego wszystkich prosimy o złożenie u Siostry w zakrystii owoców i warzyw do udekorowania ołtarza - ale to najpóźniej do piątku przedpołudnia.
  • Tacę w przyszłą niedzielę przeznaczymy na bieżące potrzeby naszej Parafii.
 5. Z naszych ogłoszeń innych informujemy, że:
  • za ofiarę wspólnotową na nasz nowy ołtarz mszalny dziękujemy 19-tej Róży Matek. Bóg zapłać.
  • po ubiegłoniedzielnej zbiórce na uchodźców z Afganistanie informujemy, że złożoną wtedy kwotę przekazaliśmy na konto CARITAS naszej Diecezji w Opolu. Bóg zapłać Ofiarodawcom.
  • w sobotę na g. 9.oo zapraszamy do naszej salki chłopców - po 2-giej klasie szkoły podstawowej - którzy chcieliby zapisać się do naszej wspólnoty ministrantów.
   • Widzimy piękną służbę naszych ministrantów i tym bardziej zapraszamy do tej wspólnoty przy Chrystusowym ołtarzu. Tu bardzo prosimy Rodziców, aby dziękowali Bogu za takie piękne ministranckie pragnienia swoich dzieci i wspomagali je swoją postawą radosną, wdzięczną i pełną umiłowania Chrystusa.
   • To samo dotyczy dziewcząt, które zachęcamy do przystąpienia do naszej wspólnoty Dzieci Marii i do dziecięcej scholki (czyli małego chórku dziewczęcego).
   • Wierzymy, że także na katechezie w w szkole Siostra i Panie Katechetki zwrócą się z taką zachętą do swoich uczniów.
  • w zakrystii po Mszach św można nabywać Kalendarze dla Rolników i Działkowiczów - na rok 2o22. Cena kalendarza: 3o złotych.
  • Ksiądz Tomasz z Pomorzowic zaprasza tegorocznych Jasnogórskich Pielgrzymów Pieszych w sobotę, 18 września, na spotkanie popielgrzymkowe:
   • g. 17.oo (Msza św w Pomorzowiczkach) a potem
   • do Pomorzowic (plac przyplebanijny, ok. g. 18.oo - ognisko).
    • Zachęcamy do podjęcia tego zaproszenia.
  • w dalszym ciągu w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania można zamawiać intencje mszalne na rok kalendarzowy 2o22.
   • Dobrze, że pamiętamy w ten sposób o naszych Zmarłych, że przez zamówienie intencji mszalnej wypraszamy Bożą łaskę i błogosławieństwo dla naszych bliskich żyjących - a może dla samych siebie.
   • Bóg zapłać  także za zwyczajowe ofiary, które składamy przy zamawianiu intencji mszalnych na potrzeby naszej Parafii. Przyczyniają się one, że możemy podejmować naszą parafialną troskę materialną ale także duchową.
   • Dobrze także, że w składanych ofiarach wielu z nas bierze pod uwagę wzrastające koszty utrzymania - także dla zadań parafialnych. Bóg zapłać.
 6. Zachęcamy oczywiście do kupowania i czytania naszych katolickich czasopism. Co dzisiaj w Gościu Niedzielnym:
  • Nie podajemy dzisiaj przeglądu artykułów, bo trochę więcej ogłoszeń ale zachęcamy, aby przez lekturę naszych czasopism wgłębiać się jeszcze bardziej w tajemnice naszych uroczystości w naszej Ojczyźnie.
   • Mamy dzisiaj - jak przed tygodniem - także Gościa Extra - przybliżającego nam Prymasa Tysiąclecia i Matkę Różę Czacką, naszych bohaterów, którzy będą dzisiaj wyniesieni na ołtarze. Gość Extra kosztuje 1o złotych.
   • Jest dzisiaj także nowe Apostolstwo Chorych.
    • Niech nam także to słowo pomaga do dokonywania zawsze świętych i chrześcijańskich decyzji w życiu.

**********************
Na dzisiejsze wielkie świętowanie w naszej Ojczyźnie
(dwie wielkie beatyfikacje)
na czerpanie i budowanie
z dziedzictwa i nauczania Prymasa Tysiąclecia
(zwłaszcza w sercach i sumieniach naszych młodych
ale także naszych Małżonków i rodziców)
niech nam Bóg błogosławi.
**********************