Intencje mszalne, 21.1o.2o18r - 28.1o.2o18r.

Niedziela, 21 października 2o18r - 29 niedziela ZWYKŁA,

NIEDZIELA MISYJNA

- Taca na potrzeby misyjne Kościoła.

6.3o   - Za ++ rodziców Jadwigę i Antoniego, brata Leona, siostry

Stanisławę i Janinę, siostrzenicę Bożenę i pokr.

8.3o   - Za ++ Adama Klimek w 16 r śm, rodziców, siostrę Józefę i pokrew.

9.45   - O błog Boże dla rocznych dzieci.

11.oo - Za Parafian.

15.oo - Do Miłos Bożego za ++ rodziców Ziomek: Stanisława w 14 r śm

i Katarzynę w 6 r śm.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.45 - Do Miłos Bożego w int 19 Róży Matek: z pod za łaski,

o zdrowie i błog Boże dla księży z naszej Parafii 

i s. Ryszardy oraz za ++ z tej Róży i za d w cz.

---------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek, 22 października 2o18r - św Jana Pawła II.

6.15   - Do Miłos Bożego za ++ rodziców Ludwikę i Juliana, Bronisławę

i Andrzeja, dziadków z obu str, pokr i d w cz.

8.oo   - W int Barbary w 7o r ur i w 46 r ślubu: z podz za łaski, o dalsze

zdrowie i błog Boże - także dla dzieci i wnuków.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.3o - Za ++ Sabinę i Juliana Borek oraz dziadków z obu str: Teodorę

i Franciszka Kubat oraz Marię i Jana Borek.

---------------------------------------------------------------------------------

Wtorek, 23 października 2o18r - św Jana Kapistrana.

6.15   - Za + Stefanię Ciemną w 1 r śm.

8.oo   - Do Miłos Bożego przez wstaw MB Częst za rodziców Anielę

i Piotra Ciastoń w 24 r śm oraz pokr i d w cz.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.3o - Za + Katarzynę Skowron w 3 r śm.

---------------------------------------------------------------------------------

Środa, 24 października 2o18r.

6.15   - Za + męża Jana Maciejskiego w 8 r śm.

8.oo   - Za ++ męża Bolesława i rodziców.

17.oo - Dziecięca: W int 9 Róży Matek: z podz za łaski, o zdrowie i błog

Boże w rodzinach oraz za ++ z tej Róży.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.3o - Za ++ syna Pawła Kanieckiego, brata Kazimierza Jabłońskiego,

Stefanię i Andrzeja Jabłońskich

oraz Stanisławę i Antoniego Kanieckich.

---------------------------------------------------------------------------------

Czwartek, 25 października 2o18r.

6.15   - Za + Stanisława Kozibrodę - od córki z mężem.

8.oo   - Za + Kazimierza Smalarę w 3o dz po śm.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.3o - Za ++ rodziców Stefanię i Stefana Hreczkowskich oraz dziadków

z obu stron.

---------------------------------------------------------------------------------

Piątek, 26 października 2o18r.

6.15   - W pewnej intencji: z podzięk za wszelkie łaski.

8.oo   - Za + Mieczysława Michalika w 1 r śm.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.3o - Intencja zbiorowa.

20.oo  - nabożeństwo różańcowe dla młodzieży.

---------------------------------------------------------------------------------

Sobota, 27 października 2o18r.

6.15   - Za + ojca Stanisława Opyd - z okazji urodzin.

8.oo   - Za + Magdalenę Ogar w 14 r śm.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.3o - W int Ośrodka Szkolenia Kierowców Robert w 2o roczn powstania:

z podz za Bożą opiekę i za opiekę Matki Najśw,

o dalsze błog Boże dla pracowników i ich rodzin.

---------------------------------------------------------------------------------

Niedziela, 28 października 2o18r - 3o niedziela ZWYKŁA

- Taca na bieżące potrzeby naszej Parafii.

6.3o   - Za + męża Tadeusza Witek.

8.3o   - W int Marii i Tadeusza: z podz za łaski, o o dalsze błog Boże

i opiekę MB Różańcowej.

9.45   - Do Miłos Bożego za ++ rodziców Marię i Albina Niementowskich.

11.oo - Za Parafian.

15.oo - Do Miłos Bożego za ++ Tadeusza Kubisa z okazji imienin, rodziców,

teściów, rodzeństwo, pokrew z obu stron i d w cz.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.45 - Za ++ wnuczkę Małgorzatę Warembier w 29 r śm, babcię

Jadwigę Marynowicz oraz dziadków Warembier i Łukasiewicz.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++