Ministranckie Sprawy bieżące

*********************
25 NIEDZIELA ZWYKŁA,
22 WRZEŚNIA 2O19R.

 1. Dzisiaj kolejna niedziela zwykła.
  • Nasza służba dzisiaj:
   • grupy niedzielne wrześniowe;
   • grupa 15.oo już pamięta o swojej godzinie - jest to we wrześniu grupa StDa.
   • rezerwowa dowolnie.
  • Dzisiaj pomagamy rozprowadzać KALENDARZE MISYJNE.
  • Zachęcam do pięknej służby - bo trzeba obudzić śpiących.
 2. Nowy plan codzienny ciągle w brudnopisie, można (TRZEBA) się dopisywać i można się zmieniać - przez ks. proboszcza.
  • Niestety, niektórzy z nas jeszcze się nie dopisali do planu, niektórzy się zapisali, ale już na pierwszy dyżur w tygodniu nie przyszli.Jaki smutek zadajemy Panu Jezusowi. A On obdarza nas swoją łaską każdego dnia. Jaka nasza niewdzięczność.
 3. nowe grupy niedzielne!! utworzymy dopiero na październik.
  • Podejmiemy naszą służbę sumiennie i energicznie na Bożą chwałę i na nasz osobisty pożytek!
 4. Modlimy się codziennie o nowe powołania ministranckie!
  • modlitwa konieczna!! I sami zachęcamy do podjęcia ministranckiej służby.
  • Trzeba, abyśmy zawsze pięknie o ministranckiej służbie się wypowiadali. Bo to przecież pięknie: być tak blisko Pana Jezusa.
 5. W środę - g. 17.oo - Msza św dziecięca,
  • w piątek - g. 20.oo - modlitwa młodzieżowa.
   • Zapraszam do służby i do modlitwy!
 6. Zebranie najbliższe w najbliższą sobotę:
  • 9.oo - WSPÓLNE - z pewnych względów.
   • Uwaga! grupy jeszcze ciągle wrześniowe!!!
   • Niech nasza wspólnota będzie piękna i promieniująca dobrem na naszych Kolegów i Koleżanki. Zapraszam!
 7. UWAGA: w najbliższą sobotę KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGOkoronka afisz przy naszym Ratuszu - g. 15.oo. 
  • Zachęcam do przyłączenia się do tej modlitwy. Przypomnimy o tym w sobotę na zebraniu.  
 8. A oto długo oczekiwane przemówienia Prezesów:
  • Szczęść Boże! Chciałbym serdecznie podziękować naszemu księdzu Proboszczowi i Wam, drodzy Koledzy, za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mi zaszczytnej funkcji Prezesa Ministrantów naszej Parafii. Mogę obiecać, że swoje obowiązki będę wykonywał sumiennie i godnie reprezentował nasza piękną wspólnotę. Każdemu, kto zwróci się do mnie po pomoc, otrzyma ją. Bóg zapłać. Da.
  • Chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować za okazane zaufanie, którym mnie obdarzyliście, powierzając mi tę zaszczytną funkcję. Dla mnie samego bycie ministrantem daje mi powód do dumy, wiele radości i korzyści duchowych. Obiecuję służyć dobrym przykładem nie tylko moim kolegom ministrantom, ale także innym. Pragnę też być pomocą kapłanom i tym samym z godnością usługiwać Panu Jezusowi. Jeszcze raz dziękuję za możliwość reprezentowania naszej wspólnoty ministranckiej. Sz.

*********************
24 NIEDZIELA ZWYKŁA,
15 WRZEŚNIA 2O19R.

 1. Dzisiaj niedziela zwyczajna wrześniowa.
  • Służba nasza dzisiaj:
   • wg grup niedzielnych wrześniowych,
   • rezerwowa dowolnie.afisz
 2. W środę - g. 17.oo - Msza św dziecięca,
  • w piątek - g. 20.oo - Czuwanie modlitewne dla młodzieżY CAŁEGO DEKANATU GŁUBCZYCKIEGO.
   • Wszystko przez wstawiennictwo św Stanisława Kostki, patrona młodzieży, którego czcimy kalendarzu w środę.
   • Zapraszam do pięknego uczestnictwa i modlitwy.
   • Po tych spotkaniach nie uciekać, ale pomóc księdzu w uporządkowaniu ołtarza do następnych spraw.
 3. Zebranie następne w najbliższą sobotę wspólne - 9.oo.
  • Zapraszam gorąco. Będą przemówienia Prezesów.
  • Niech nasza wspólnota będzie piękna i promieniująca dobrem na naszych Kolegów i Koleżanki. Zapraszam!
 4. Nowy plan codzienny na razie w brudnopisie,
  • można się dopisywać i zmieniać - przez ks. proboszcza.
  • Podejmiemy naszą służbę sumiennie i energicznie na Bożą chwałę i na nasz osobisty pożytek!

*********************
NASZ ODPUST
NARODZENIE NAJŚW MARYI PANNY,
8 WRZEŚNIA 2O19R.

 1. Dzisiaj nasz odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
  • Nasza służba dzisiaj:Matka Najświętsza
   • wg dyżurów wrześniowych;
   • każdy ministrant służy 2 razy:
    • na sumie (11.3o) - wszyscy - Z PROCESJĄ  i na swojej grupie.
    • Musimy się postarać, aby nasza służba odpustowa była piękna na każdej Mszy św.
     • Rezerwowa obowiązkowo na 11.3o!!!
   • kto z grupy rezerwowa i 11.oo chce mieć drugi krzyżyk, niech przyjdzie na nieszpory na g. 18.oo.
  • Przed rokiem mało spośród nas podjęło sumiennie obowiązek odpustowy, służbę 2 razy. Niech teraz będzie lepiej.
 2. WIELKA SZKODA że Koledzy, którzy obiecali przyjść w środę wieczorem rozwieszać chorągwie na filarach nie przyszli.
  • Jak bardzo nam trzeba dorastać do poważnego podejmowania obietnic, obowiązków i zwykłej troski o nasze wspólne sprawy.
  • Dobrze, że był Daniel S i Wojtek G z dyżuru środowego wieczornego i udało się to zrobić.
   • Wielkie Bóg zapłać! Bo ci, co obiecali - zawalili.
 3. W środę - g. 17.oo - już Msza św dziecięca,
  • w piątek - g. 20.oo - Msza św młodzieżowa.
   • Zapraszam i zachęcam.
   • Krzyżykujemy się jak dotąd (jest napisane, diagram jest wywieszony).
 4. ZEBRANIE w sobotę najbliższą wspólne: 9.oo.
  • Będziemy wtedy układać nowy plan codzienny,
   • Natomiast grupy niedzielne uporządkujemy dopiero na październik, abyśmy się na nowy Rok Szkolny poodnajdywali..
   • Zapraszam!Musimy się odnajdywać po wakacyjnych zagubieniach!
   • Proszę pamiętać o dyżurach i zebraniach! To jest nasze życie ministranckie!DS
 5. W niedzielę następną, godz. 14.15 - wyjazd na Cvilin do Krnowa.
  • Naprawdę warto. Piękne miejsce. 1o złotych nie majątek. Zachęcam do zaplanowania i podjęcia tego wyjazdu.
 6. A tu już nasi tegoroczni prezesi! SzWa
  • Prezes starszy - i główny: DaSt   
  • Prezes młodszy: SzWa
  • Niech im się dobrze prezesuje, niech będą dobrym przykładem dla wszystkich nas!!!
  • Za tydzień ich przemówienia!

*********************
22 NIEDZIELA ZWYKŁA,
1 WRZEŚNIA 2O19R.

 1. Dzisiaj już niestety niedziela powakacyjna.
  • Nasza służba dzisiaj:
   • grupy niedzielne wrześniowe - bo już wrzesień, przesunięcie grup niedzielnych;
   • jest już Msza św o g. 15.oo i grupa 15.oo niech o tym pamięta (DaSta).
 2. Jutrzejszy poniedziałek o2 września rozpoczynamy  nowy Rok Szkolny i nasza Msza św o g. 7.3o.
  • Zapraszam do służby. Dziękujemy za wakacje, modlimy się za naszą naukę w szkole. Niech nam Pan Jezus błogosławi na cały Rok Szkolny. I dziękujmy za wakacje!!!
 3. Pamiętać będziemy, że jest spowiedź św na 3 okazje: Pierwszy Piątek, Odpust i nowy Rok Szkolny!!!
  • Proszę się spowiadać, aby uporządkować swoje serce, aby Pan Jezus mógł nas wspomagać swoją łaską!
 4. Zebranie następne o7 września, 9.oo - wspólne.
  • Zebranie bardzo ważne, bo przedodpustowe !!! Może wybierzemy wtedy nowych prezesów.
 5. Mamy już podliczanie powakacyjne i przedodpustowe.
  • Warto zajrzeć, jakie mam miejsce, warto zrobić rachunek sumienia i może odbić się od dna i na nowo pięknie podjąć służbę Panu Jezusowi przy Jego ołtarzu.Najświętsza Panna
 6. Niedziela najbliższa to nasz Odpust narodzenia  najświętszej maryi panny (8 września)!!!
  • Już zapowiadam służbę w odpustową niedzielę:
   • służba wg dyżurów niedzielnych wrześniowych,
   • na g. 11.3o (suma z procesją) służą wSZYSCY wg nowego podliczania);
   • służba „drugi raz” dla wyróżnionych z grup 11.oo i rezerwowa: na nieszporach o g. 18.oo;
   • niewyróżnieni z 11.oo i rezerwowej służą na dowolnej Mszy św, jednak nie na 11.3o.
  • Chcemy już pamiętać o odpustowej służbie!!!
 7. Przed Odpustem zapraszam do zawieszania chorągwi: środa, g. 19.oo.
  • Zgłosili się: StaD, SieP, SitJ, AdaP.
 8. Nowe plany służenia  będziemy chyba ustalać po Odpuście, 14 września.

*********************
21 NIEDZIELA ZWYKŁA,
25 sierpnia 2O19R.

 1. Dzisiaj jeszcze niedziela wakacyjna - za tydzień w niedzielę już tylko niby-wakacje!
  • Jak służymy dzisiaj? DOŻYNKI
   • nadal wg grup niedzielnych sierpniowych!!!
   • niedziela Dożynkowa!!!
    • suma o g. 11.3o!!!
  • pamiętamy, że przez całe wakacje grupa  15.oo oraz rezerwowa dowolnie.
 2. Pamiętać będziemy, że jest spowiedź św na nowy Rok Szkolny!!!
  • czwartek, piątek i sobota, 17.oo - 18.oo.
   • Proszę się spowiadać, aby swoje serce uporządkować, aby Pan Jezus mógł nas wspomagać swoją łaską!
 3. PONIEDZIAŁEK piękna uroczystość, Matki Boskiej Częstochowskiej.Maryja Jasnogórska
  • dZIEŃ pOWSZEDNI, ale zachęcam do dodatkowej służby - porządek Mszy świętych codzienny, wieczorem (18.3o) Msza św za Ojczyznę.
   • Chcemy dziękować Bogu za piękne dziedzictwo naszej Ojczyzny.
   • Niech nam patronuje nasza Matka i Królowa z Jasnogórskiego wzgórza.
 4. Zebranie następne w sobotę, 31 sierpnia - wspólne, g. 9.oo.
  • Zapraszam gorąco!!!
  • To będzie zebranie już na nowy Rok Szkolny.
  • Trudno, jakoś trzeba będzie ten czas podjąć - jako zobowiązujący Boży dar.
 5. UWAGA: W niedzielę następną (1 września):
  • przesunięcie dyżurów niedzielnych na wrzesień, będzie już Msza św o g. 15.oo!!!

*********************
2o NIEDZIELA ZWYKŁA,
18 sierpnia 2O19R.

 1. Dzisiaj jeszcze Zwykła niedziela wakacyjna - ale wakacji już tylko ciut- ciut!
  • Jak służymy dzisiaj?
   • nadal wg grup niedzielnych sierpniowych!!!
   • pamiętamy, że przez całe wakacje grupa 15.oo oraz rezerwowa dowolnie.
 2. Zebranie następne w sobotę, 24 sierpnia - wspólne, g. 9.oo.
  • Zapraszam gorąco!!! To będzie zebranie przed DOŻYNKAMI!!!
 3. Zakończona nasza Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę!
  • To piękne świadectwo i piękny dar dla Pana Jezusa, dla Najświętszej Panny, dla siebie samego i dla swojego otoczenia, że otwarliśmy nasze serca na działanie Bożej łaski.
  • Pielgrzymkowicze mają po SZEŚĆ krzyżyków dodatkowych, bo reprezentowali naszą wspólnotę pięknie na Pielgrzymce!!!

Pielgrzymka Piesza

*********************
19 NIEDZIELA ZWYKŁA,
11 sierpnia 2O19R.

 1. Dzisiaj także niedziela Zwykła - i wakacyjna - ale wakacji już coraz mniej!
  • Jak służymy dzisiaj?
   • nadal wg grup niedzielnych sierpniowych!!!
   • pamiętamy, że przez całe wakacje grupa 15.oo oraz rezerwowa - dowolnie.Pielgrzymka Piesza
 2. Nadal zachęcam do zapisania się jeszcze na pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę!
  • Afisze jeszcze w przedsionku kościoła a zapisy w kancelarii. Warto podjąć ten piękny trud!
 3. Poniedziałek, g. 7.oo - Msza św na rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
  • Zapraszam do dodatkowej służby i do modlitwy w intencji pielgrzymujących za ich piękną postawę, z której tylko brać wzór i przykład - a nie oszczędzać siły na jakieś wakacyjne głupoty!!!!
 4. Zebranie następne dopiero w sobotę, 24 sierpnia - wspólne, g. 9.oo.
  • ponieważ w sobotę 17 sierpnia Piesza Pielgrzymka i do końca nie wiadomo, co z proboszczem będzie. Zapraszam gorąco!!! Maryja Wniebowzięta.
 5. W czwartek, 15 sierpnia: Wniebowzięcie Najśw Maryi Panny - Matki Boskiej Zielnej.
  • Porządek Mszy św niedzielny, wakacyjny.
   • Dlatego nasza służba w tym uroczystym dniu:
    • wg porządku niedzielnego sierpniowego;
    • grupa 15.oo oraz rezerwowa dowolnie,
    • dyżur codzienny w czwart nie obowiązuje.
   • Proszę pamiętać o sumiennej służbie!!!

*********************
18 NIEDZIELA ZWYKŁA,
o4 sierpnia 2O19R.

 1. Dzisiaj także niedziela Zwykła - i wakacyjna!
  • Jak służymy dzisiaj?
   • już wg grup niedzielnych sierpniowych!!!
   • pamiętamy, że przez całe wakacje grupa  15.oo i rezerwowa dowolnie.
 2. Zebranie następne w sobotę, 1o sierpnia - wspólne, g. 9.oo - jak przez całe wakacje.
  • Zapraszam gorąco!!!Niech pięknie żyje nasza wspólnota!!! Jasna Góra
 3. OCZYWIŚCIE ZACHĘCAM do zapisywania się: na pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę!
  • Afisze w przedsionku naszego kościoła.
  • Zapisy już od poniedziałku, o5 sierpnia!
  • Warto podjąć ten piękny trud i wypróbować się na tej świętej trasie!
 4. uwaga DO NASZEJ SŁUŻBY:  
  • GDY SIĘ ODWRACAMY robiąc miejsce dla innej osoby (przy ambonce albo ołtarzu a także wszędzie - ustępując miejsca) ZAWSZE ODWRACAMY SIĘ DOKONUJĄC OBROTU kolejno wg hierarchii:
   • - do Pana Jezusa w Eucharystii,
   • - do drugiej osoby,
   • - do ołtarza,
   • - do świętej księgi
    • - w zależności kto czy co znajduje się w centrum zdarzenia.
  • Odwracanie się od  jest zawsze brutalne, bez wyczucia i szacunku i świadczy o braku delikatności - chyba że ma wyrażać niechęć do podchodzącej albo stojącej osoby - ale to nie jest po myśli Pana Jezusa, który chce, abyśmy szanowali każdego człowieka, bo jednak jest Dzieckiem Bożym. 
   • Bądźmy ludźmi kultury, ducha i świętej wiary.

*********************
17 NIEDZIELA ZWYKŁA,
28 lipca 2O19R.

 1. Dzisiaj także niedziela Zwykła - i wakacyjna!
  • Jak służymy dzisiaj?
   • nadal wg grup niedzielnych lipcowych!!!
   • pamiętamy, że przez całe wakacje grupy 15.oo oraz rezerwowa dowolnie.
 2. Już zachęcam do rozważania udziału zwiastun Pielgrzymkiw pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę!
  • Afisze już w przedsionku kościoła!
   • Warto podjąć ten piękny trud!
    • Będziesz wspominał przez całe życie!!!
 3. W czwartek 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.Polska walcząca
  • Modlimy się za Ojczyznę, za naszych - czasem bardzo młodych - Bohaterów, sami budujemy w sobie najpiękniejszą postawę Polaka i Katolika (Dziecka Bożego).
 4. Zebranie następne w sobotę, o3 sierpnia - wspólne, g. 9.oo.
  • Zapraszam gorąco!!!
  • Pamiętamy: w niedzielę 4 sierpnia przesunięcie dyżurów niedzielnych na sierpień - PAMIĘTAMY!!!
 5. W tym tygodniu Pierwszy Piątek Miesiąca sierpnia.
  • Zapraszam do miesięcznej spowiedzi św.
  • Dodatkowa spowiedź święta: czwartek i piątek od 17.oo do 18.oo.
   • Niech nam nie ciążą grzechy.
 6. uwaga kulturalna:  
  • książeczki zakrystyjne (ministranckie Drogi do Nieba).
  • Obchodzenie się z książką jest miarą kultury i cywilizacji - tym bardziej z książeczką z modlitwami (bo to rozmowy z Bogiem).
  • Nie dawajmy świadectwa, że jesteśmy niechlujni i bez ducha przez nasze niechlujstwo i niedbałość wobec książki.
  • A więc:
   • - nie baw się książeczką,
   • - nie obdzieraj okładki,
   • - nie targaj wstążeczki!
    • - włączaj się w śpiew korzystając z książeczki,
    • - może odmów jakąś modlitwę,
    • - pokaż, że nie jesteś niekumaty!
  • Bądźmy ludźmi kultury, ducha i świętej wiary.

*********************