Projekt UE

Dodane przez admin - wt., 11/14/2017 - 08:00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa RP
„Przekraczamy granice” 

 

 

Wersja czeska dokumentu

 

 

Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w kościele w Głubczycach    
w ramach projektu typu A
„Transgranicznymi śladami neo- gotyku”

Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia”

 Programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska
w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia
Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000808

 

Partner Wiodący: Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia N.M.P
Partner projektu : Římskokatolická farnost Bílovec

Czytaj więcej