Dodane przez admin - wt., 11/14/2017 - 08:00

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa RP
„Przekraczamy granice” 

 

 

Wersja czeska dokumentu

 

 

Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w kościele w Głubczycach    
w ramach projektu typu A
„Transgranicznymi śladami neo- gotyku”

Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia”

 Programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska
w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia
Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000808

 

Partner Wiodący: Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia N.M.P
Partner projektu : Římskokatolická farnost Bílovec

 

 

 

 

Zakończenie prac konserwatorskich ołtarza bocznego

Chrystusa z Gorejącym Sercem w kościele w Głubczycach

 

w ramach projektu „Transgranicznymi śladami neo- gotyku”

 

 

Euroregion Silesia to polsko-czeska kraina obfitująca w obiekty zabytkowe, które stanowią wspólne dziedzictwo kultury pogranicza. Okazały kościół Narodzenia NMP to główny zabytek Głubczyc. Już przy głównym wejściu do świątyni, możemy się przekonać ze mamy do czynienia z architekturą gotyku, podziwiając wczesnogotycki portal. Wewnętrzny wygląd świątyni zaskakuje wszechobecnymi nawiązaniami do neogotyku. Dawny blask i formę odzyskały rzeźby i dekoracje ołtarza przedstawiającego Chrystusa z Gorejącym Sercem z figurami dwóch świętych w habitach. Oryginalności całemu przedstawieniu dodają nawiązujące do gotyku detale architektoniczne- pinakle, żabki, kwiatony i ornamenty. Ołtarz został odrestaurowany dzięki współpracy Głubczyckiej Parafii z parafią z czeskiego Bilovca w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia 2014-2020 ze środków programu INTERREG V-A. W ramach projektu „Transgranicznymi śladami neo- gotyku” w kościele w Głubczycach w czerwcu 2018r. zakończono prace konserwatorskie ołtarza Chrystusa z Gorejącym Sercem. Przeprowadzone prace pozwoliły na wyeksponowanie ciekawego przykładu sztuki neogotyku.

 

Ołtarz przed konserwacją
Ołtarz przed konserwacją
Ołtarz po konserwacji
Ołtarz po konserwacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILOVEC

Po stronie czeskiej, w ramach projektu „Transgranicznymi śladami neo- gotyku, Rzymskokatolicka Parafia w Bilovcu–partner czeski projektu -przeprowadziła prace konserwatorskie organów kościoła. W kościele możemy podziwiać warsztat organmistrzowski braci Reiger. Odrestaurowane dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojketów Euroregionu Silesia w Bilovcu organy są nie tylko instrumentem muzycznym, ale i nieodłącznym elementem sakralnego dziedzictwa kulturowego. Organowe dźwięki dodają majestatu sakralnemu wnętrzu a organizowane w Bilovcu, jak i w Głubczycach koncerty przyciągają miłośników muzyki organowej.

 

Bilovec

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa RPPrzekraczamy granice”

 

Produkt „Transgranicznymi śladami neo- gotyku”

W czasie wędrówki po Euroregionie Silesia odnajdziemy architekturę od gotyku aż po neogotyk. Dzięki powstałemu w ramach projektu produktowi turystyki sakralnej możemy się przekonać, jak urokliwe i ciekawe zabytki możemy znaleźć zupełnie niedaleko, dzięki polsko- czeskiej współpracy.

Głubczyce i Bilovec połączyła wspólna transgraniczna inicjatywa. Partnerzy projektu postanowili zadbać o wspólne dziedzictwo kulturowe i przyciągnąć większą liczbę odwiedzających zabytki reprezentujące najokazalszy w architekturze -styl gotycki i nawiązujący do niego neogotyk. Zamierzeniem partnerstwa było wsparcie przemysłu turystycznego poprzez dostarczenie nowego produktu turystycznego              "Transgranicznymi śladami neo-gotyku”, który zwiększy atrakcyjność regionu dla odwiedzających pogranicze. Jego oferta obejmuje gotyckie kościoły, architekturę neogotyku oraz warsztat organomistrzowski braci Rieger.

Podążając transgranicznymi śladami neo-gotyku zapraszamy do Głubczyc i Biloveca. To oferta dla miłośników dziedzictwa kulturowego, łączących aktywny wypoczynek ze zwiedzaniem atrakcji kulturowych, miłośników sztuki sakralnej i zabytków reprezentujących różne style architektoniczne, poszukujących najstarszych śladów historii i sztuki, zainteresowanych sztuką i architekturą gotyku i neogotyku oraz miłośników muzyki organowej, uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych w obiektach sakralnych typu koncerty organowe i występy chórów.

FOLDER WERSJA POLSKA –POBIERZ TUTAJ

FOLDER WERSJA CZESKA –POBIERZ TUTAJ

 

 

Transgranicznymi śladami neo- gotyku”

INTERREG V-A Republika Czeska- Polska

 Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000808

 

Partner Wiodący: Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia N.M.P w Głubczycach

Partner Projektu: Římskokatolická Farnost Bílovec

 

silesia