OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o7 października 2o18r.

 1. W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele:
  • porządek Mszy świętych zwyczajny,
   • g. 11.oo - suma za Parafian ale szczególnie - z racji pierwszej niedzieli miesiąca różańcowego - w int naszych Róż Różańcowych: na podziękowanie za ich codzienną modlitwę różańcową w naszej parafialnej wspólnocie.
  • za ofiary złożone dzisiaj na tacę na potrzeby ogólnodiecezjalne składamy wszystkim Ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.
 2. W dzisiejszą niedzielę, 7 października, przypada nasza parafialna całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • Proponujemy na dzisiejszą niedzielę następujący porządek Monstrancjaadoracji:
   • g. 12.oo - wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja dla wszystkich,
   • g. 12.15 - prowadzą adorację Czciciele Miłosierdzia Bożego,
   • g. 13.oo - prowadzi adorację Odnowa w Duchu Świętym,
   • g. 14.oo - prowadzi adorację Straż Honorowa Serca Pana Jezusa,
   • g. 15.oo - 16.oo - przerwa w adoracji ze względu na Mszę św popołudniową,
   • g. 16.oo - adoracja Apostolstwa Dobrej Śmierci,
   • g. 17.oo - adoracja Rodziny Radia Maryja i Małych Rycerzy,
   • g. 18.oo - nabożeństwo różańcowe dla wszystkich
    • - Te Deum na zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne.
  • Zachęcamy do ułożenia sobie przyszłej niedzieli tak, aby choćby na chwilę włączyć się do modlitwy adoracyjnej przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie.
 3. Kolejny tydzień października - nadal więc zapraszamy codziennie na g. 18.oo na nabożeństwa różańcowe.    
  • Dobrze, że przychodzi nas na różaniec dużo - chociaż mogłoby nas na pewno być więcej. Niech Najświętsza Panna prowadzi nas drogami Chrystusowej miłości.
   • Zapraszamy na Różaniec dzieci, młodzież i dorosłych.
  • W jutrzejszy poniedziałek na nabożeństwie różańcowym poświęcimy i wręczymy różańce dzieciom klas 3-cich, przygotowującym się do I Komunii świętej.
 4. Dzieci zapraszamy jak zwykle w środę na g. 17.oo - na śródtygodniową Mszę św,
  • a młodzież w piątek na g. 2o.oo na młodzieżowe nabożeństwo różańcowe.
   • Niech spotkania z Chrystusem umacniają naszych młodych w świętym budowaniu ich serc i sumień.
 5. W przyszłą niedzielę, będzie to 28 niedziela Zwykła, w Polsce tzw. Dzień Papieski - w naszym kościele:Jan Paweł II
  • porządek Mszy świętych zwyczajny,
   • g. 11.oo - suma za Parafian ale szczególnie na podziękowanie Bożej Opatrzności za dar Papieża-Polaka, błog Jana Pawła II.
   • po sumie zmiana tajemnic dla Osady Lwowskiej,
   • g. 18.oo - nabożeństwo różańcowe ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt.
  • Tacę w przyszłą niedzielę przeznaczymy na opłacenie przebudowy ogrzewania w naszych salkach, odnowienie szczytów wież naszego kościoła ale także na bliskie już zimowe ogrzewanie naszego kościoła.
  • Przed kościołem w przyszłą niedzielę będzie można złożyć na ręce naszych ministrantów ofiary na dzieło Fundacji Trzeciego Tysiąclecia - na pomoc stypendialną dla dzieci i młodzieży z rodzin liczniejszych i słabiej uposażonych.
 6. Z naszych ogłoszeń innych informujemy, że:
  • w czwartek, o g. 18.15, odprawimy Mszę św w Nowym Rożnowie. Zapraszamy tamtejszych naszych Parafian do wspólnej modlitwy.
  • od środy już można oglądać w naszym kościele prace plastyczne uczniów naszych Szkół Podstawowych na temat św Stanisława Kostki, Patrona Polski oraz naszych dzieci i młodzieży.
   • zachęcamy do podejścia do wystawy a naszym młodym i prowadzącym ich Katechetom za staranie dziękujemy. Bóg zapłać.
  • już od jutrzejszego poniedziałku (o8 października) rozpoczniemy w naszych salkach tegoroczne przygotowanie najbliższe kandydatów do sakramentu Bierzmowania.
   • godziny spotkań dla poszczególnych klas gimnazjalnych są umieszczone w gablotce w przedsionku kościoła. Kandydaci z klas ponadgimnazjalnych, którzy z jakichkolwiek powodów nie przyjęli dotąd Bierzmowania - a chcieliby to w tym Roku Szkolnym uczynić - powinni dołączyć się do którejkolwiek gimnazjalnej grupy przygotowawczej.
   • ponieważ gimnazjaliści mogą przystąpić do przygotowania tylko poprzez uczestnictwo przynajmniej jednego z Rodziców kandydata w spotkaniu wprowadzającym, dlatego jeszcze jedno takie spotkanie awaryjne dla Rodziców: w poniedziałek, g. 19.15 - w salce przy naszym kościele.
   • kto chciałby z naszych młodych Parafian podjąć przygotowanie do Bierzmowania w innej Parafii naszego Dekanatu, powinien uzyskać u nas pismo zezwalające (które można otrzymać w naszej kancelarii parafialnej bez jakichkolwiek trudności).
   • ponieważ przygotowanie i przyjęcie Bierzmowania przynależy do Parafii zamieszkania kandydata, dlatego nie mogą w naszej Parafii przygotowywać się kandydaci zamieszkali poza naszą Parafią.
  • po ubiegłoniedzielnej zbiórce na wzniesienie w naszym mieście pomnika św Jana Pawła II informujemy, że zabraną wtedy kwotę przekazaliśmy do Społecznego Komitetu Budowy aby zostały wpłacone na odpowiednie konto bankowe.
  • w najbliższą sobotę, 13 października, mamy zaproszenie do kościoła w Opawicy na modlitwę różańcową nawiązująca do ubiegłorocznego Różańca Do Granic - wg informacji na afiszach w przedsionku naszego kościoła. Początek spotkania w Opawicy w sobotę: Mszą św o g. 11.oo.
 7. Zachęcamy oczywiście do kupowania i czytania naszych katolickich czasopism.
  • Co dzisiaj w Gościu Niedzielnym?
   • ¢ do nich należy Królestwo Boże - to dzieciach z dzisiejszej Ewangelii ;
   • ¢ męska modlitwa - piękne świadectwa;
   • ¢ rozmowa z Prymasem Polski;
   • ¢ Konopacka i Kusociński - sportowcy - legendy międzywojennego 20-to lecia;
   • ¢ wokół rzymskiego Synodu na temat młodzieży - nie tylko w Kościele;
   • ¢ On jest tu i teraz - jak szukać i odnajdywać Boga;
   • ¢ Naczelnik - jeszcze jedno spojrzenie i spotkanie z Piłsudskim;
   • ¢ reportaż z naszego Franciszkańskiego Ośrodka Dziecięcego;
   • ¢ matczyne emerytury - docenienie matek;
   • ¢ admirał Unrug - nasz bohater, żołnierz wspaniały - już w Ojczystej ziemi;
   • ¢ o muzułmanach, którzy chcą być chrześcijanami - to w Turcji;
   • ¢ poświęcenie nowego kościoła we Lwowie;
   • ¢ nieznane teksty kard Wojtyły (w książce na Areopagu);
   • ¢ w reportażu kościół świętego Rocha w Białymstoku;
   • ¢ a w felietonach cotygodniowi autorzy i tym razem Wojciech Wencel. ¢ 
  • Niech katolickie czasopismo będzie stałym gościem w naszych domach i rodzinach, abyśmy budowali naszą rzeczywistość zawsze w bliskości z Chrystusem.

*********************************
Bóg, który jest Miłością
,

niech nas prowadzi drogami świętej wiary

- w październiku z Maryją,

wśród różańcowych tajemnic, codziennie o g. 18.oo.

Będziemy także oczywiście pamiętać

o naszej dzisiejszej popołudniowej  Adoracji  Chrystusa

w Najświętszym Sakramencie.
*********************************