OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o6 stycznia 2o19r.

 1. W niedzielę dzisiejszą, gdy obchodzimy Uroczystość Objawienia pańskiego, śś Trzech Króliw naszym kościele:
  • Msze św w zwyczajnym porządku niedzielnym,Trzej Królowie
   • oraz nieszpory kolędowe o g. 18.oo.
  • po sumie poświęcimy dzisiaj tradycyjnie wodę, kredę a także złoto, kadzidło i mirrę.
  • także po sumie zmiana tajemnic dla Osady Lwowskiej.
  • serdeczne Bóg zapłać składamy za ofiary na tacę przeznaczone dzisiaj w całej Polsce na potrzeby misyjne Kościoła.
 2. W środę - już po świątecznej przerwie - zapraszamy dzieci na g. 17.oo na ich bieżącą Mszę św śródtygodniową.
  • Nie będzie natomiast - to ze względu na czas kolędowy - piątkowej modlitwy dla młodzieży.
 3. W przyszłą niedzielę - będzie to niedziela Chrztu Pańskiego - w naszym kościele:
  • porządek Mszy św zwyczajny,afisz
  • nie będzie nieszporów o g. 18.oo, ponieważ
   • już na g. 17.oo zapraszamy na Koncert Kolęd w wykonaniu folkloryzującego zespołu Rodzina Cudzichów.
   • Zapraszamy na to spotkanie i na przeżywanie jeszcze raz tajemnicy Bożego Narodzenia w naszych pięknych kolędach.
  • Ze względu na koncert Mszę św wieczorną wtedy rozpoczniemy o g. 19.oo, a zmianę tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt przesuniemy na 2o stycznia.
  • Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na opłacenie zimowego ogrzewania naszego kościoła.
 4. W ramach odwiedzin kolędowych odwiedzimy w tym tygodniu rodziny przy następujących ulicach: (wg planu).
  • Dziękujemy także za ofiary kolędowe już złożone na potrzeby naszej Parafii.
 5. Z naszych ogłoszeń innych:
  • W najbliższą sobotę, 12 stycznia, na g. 10.oo, zapraszamy członków naszych Grup Parafialnych a także naszą Parafialną Radę Duszpasterską - na spotkanie opłatkowe, do sali Atmosfera przy ulicy Żeromskiego.
  • W najbliższym czasie - wierzymy, że ze względu na zimową porę - zdarzają się w naszym kościele wolne intencje mszalne. Zachęcamy do podejmowania i ofiarowywania tych intencji za naszych bliskich - żyjących albo Zmarłych - albo w innych intencjach, które przeżywamy w naszych sercach, a które chcielibyśmy polecić w tak piękny      sposób Bożemu Miłosierdziu.
 6. Mamy już dzisiaj także nowe wydania naszych czasopism.
  • Co dzisiaj w Gościu Niedzielnym?
   • ¢ jak było na spotkaniu młodych z Taize w Madrycie;
   • ¢ tragedia kolejnych kościołów w Europie, które nie są już Europejczykom potrzebne;
   • ¢ o chorobach, lekarstwach i wielu innych sprawach - rozmowa z prof. Marianem Zembalą;
   • ¢ ilu było Trzech Króli - rozważanie na dzisiejszą uroczystość;
   • ¢ jak smakuje sakrament - czyli co tracą osoby żyjące w związkach niesakramentalnych;
   • ¢ Bóg kocha różnorodność - którą spotykamy w Powszechnym Kościele;
   • ¢ kolejne kroki w ograniczaniu handlu w niedzielę - szkoda, że nie wszyscy potrafią się z tego po prosu cieszyć;
   • ¢ nowy rzecznik praw dziecka - jak zamierza widzieć swoją powinność;
   • ¢ źródło naszej siły tkwi w kulturze - to widzimy w naszej historii i nie wolno nam tego zaniedbywać;
   • ¢ Misjonarze Czarnej Afryki - niosą Chrystusa coraz nowym pokoleniom;
   • ¢ a wśród felietonistów dzisiaj Marek Jurek. ¢
  • Zachęcamy - na cały rok - do zaprzyjaźnienia się z naszymi czasopismami, niech pomagają nam w katolickim - czyli w duchu wiary świętej i Świętej Chrystusowej Ewangelii - widzeniu i podejmowaniu całej naszej codzienności.

********************************
Razem z Mędrcami ze Wschodu
pokłoniliśmy się dzisiaj Bożemu Dziecięciu.
Chcemy także zanosić wieść o Chrystusie
do naszych środowisk, rodzin i wspólnot,
aby było coraz więcej świętości
w sercach naszych i w sercach naszych Braci,
aby było coraz więcej
Bożego pokoju i Bożej miłości.

********************************