OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o3 marca 2o19r.

 1. W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele:
  • porządek Mszy św zwyczajny.
  • za ofiary złożone dzisiaj na tacę na potrzeby ogólnodiecezjalne i na nasze Seminarium Duchowne składamy wszystkim serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.
  • z racji Dnia Żołnierzy Niezłomnych dzisiaj po Mszach św można - na ręce harcerzy z naszego ZHR - złożyć ofiarę na renowację miejsc pamięci na Kresach oraz na opiekę socjalną i zdrowotną dla tamtejszych polskich Kombatantów.
 2. Dzisiaj po sumie rozpoczynamy naszą trzydniową adorację Najświętszego Sakramentu przed okresem Wielkiego Postu.
  • Dzisiaj na modlitwę adoracyjną proponujemy następujący porządek:Najświętszy Sakrament w monstrancji
   • g. 12.oo - 12.5o - prowadzi adorację Odnowa w Duchu Świętym,
   • g. 13.oo - 13.5o - prowadzi Apostolstwo Dobrej Śmierci,
   • g. 14.oo - 14.5o - prowadzą Czciciele Miłosierdzia Bożego,
    • od 15.oo do 16.oo - przerwa w adoracji ze względu na popołudniową Mszę św,
   • g. 16.oo - 16.5o - prowadzą Mali Rycerze i Rodzina Radia Maryja,
   • g. 17.oo - 17.5o - prowadzi Straż Honorowa Serca Pana Jezusa,
   • g. 18.oo - godzina adoracyjna dla wszystkich z błogosł sakramentalnym.
  • W poniedziałek i wtorek:
   • g. 8.3o - wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja prowadzona dla wszystkich,
   • g. 9.oo - adoruje Rodzina Radia Maryja,
   • g. 10.oo - prowadzą adorację Czciciele Miłosierdzia Bożego,
   • g. 11.oo - prowadzą adorację Siostry Zakonne,
   • g. 12.oo - adoracja Róż Różańcowych,
   • g. 13.oo - prowadzą Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego,
   • g. 14.oo - prowadzi Straż Honorowa Serca Pana Jezusa,
   • g. 15.oo - prowadzi Odnowa w Duchu Świętym,
   • g. 16.oo - adoracja dla dzieci szkolnych,
   • g. 17.oo do 17.4o - prowadzi Apostolstwo Dobrej Śmierci,
   • g. 17.45 - zakończenie adoracji, błogosławieństwo sakramentalne (we wtorek poprzedzone dziękczynnym Te Deum).
  • Zapraszamy do wstępowania do kościoła choćby na małe chwile modlitwy wszak wiemy, że właśnie modlitwa jest podstawowym wyrazem naszej bliskości z Chrystusem i ona prowadzi nas prawdziwie do budowania życia w godności Dziecka Bożego, wśród łaski chrystusowych sakramentów.
   • Niech Rodzice przypominają o adoracji dzieciom i młodzieży, aby także oni nie budowali swojego życia na samych tylko chwiejnych fundamentach proponowanych przez świat.
 3. W tym tygodniu już Środa Popielcowa, początek świętego okresu Wielkiego Postu.
  • Środa Popielcowa to dzień naszego ścisłego postu - ilościowego (jemy skromniejsze posiłki a tylko jeden do syta) ale także jakościowego (powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych i od napojów alkoholowych) - a wszystko, aby odnaleźć się na nowo na drogach duchowych wartości, które proponuje nam Chrystus ku pełni naszego człowieczeństwa i ku naszemu zbawieniu.
  • Pamiętamy także, aby tzw ostatki przeżywać w godności Dzieci Bożych i w okres Wielkiego Postu - a w naszym Katolickim Kościele to tzw czas zakazany dla zabaw i hucznych wesel - wejść w zadumie i w głębokim przeżywaniu tajemnic Boga i człowieka.
  • Msze św w Środę Popielcową w naszym kościele:
   • g. 6.15, 8.oo,
   • potem już o g. 16.oo - Msza św dla dzieci szkolnych (będziemy pamiętać o tej wcześniejszej godzinie),
   • g. 18.oo - główna Msza św w int całej Parafii - o święte podjęcie czasu wielkopostnej pokuty,
   • g. 19.45 - Msza św popielcowa dla naszej młodzieży.
  • Na wszystkich Mszach św w Środę Popielcową będzie można przyjąć posypanie popiołem - na znak naszej najgłębszej świadomości doczesnego przemijania i otwarcia się na Chrystusowe zbawienie.
  • Tacę w Środę Popielcową złożymy jako Jałmużnę Postną na potrzeby Kurii Diecezjalnej w Opolu.
 4. W najbliższy piątek już nasza Droga Krzyżowa:
  • g. 17.oo - dla dzieci,krzyż
  • g. 18.oo - dla wszystkich i dla młodzieży - bo nie będzie tym razem Drogi Krzyżowej młodzieżowej o g. 19.45.
   • Rozważania Drogi Krzyżowej o g. 18.oo poprowadzą harcerze z naszego ZHR.
   • Mszę św wieczorną w piątek - w int zbiorowej - rozpoczniemy tym razem o g. 18.45.
  • Zapraszamy do rozważania tajemnic Chrystusowego krzyża i Chrystusowej miłości.
 5. W przyszłą niedzielę - to już 1-sza niedziela Wielkiego Postu - w naszym kościele:
  • porządek Mszy św rano zwyczajny, 
  • po sumie zmiana tajemnic dla Osady Lwowskiej,
   • g. 18.oo - pierwsze w tym roku Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i tym razem ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt.
  • Ze względu na dłużej trwające Gorzkie Żale Msze św wieczorne w niedziele wielkopostne będziemy rozpoczynać o g. 19.oo. Będziemy o tym pamiętać.
  • Taca w przyszłą niedzielę będzie na opłacenie zimowego ogrzewania naszego kościoła
 6. .Z naszych ogłoszeń innych informujemy, że:
  • naszą Siostrę i Panie Katechetki zapraszamy do naszej Biblioteki na bieżące spotkanie w jutrzejszy poniedziałek, 4 marca, na g. 16.3o.
  • w czwartek o g. 18.15 odprawimy Mszę św Popielcową w Nowym Rożnowie. Zapraszamy naszych tamtejszych Parafian do wspólnej modlitwy. 
  • już zapowiadamy, że w sobotę, 16 marca, na g. 16.oo, zapraszamy do naszej salki na projekcję filmu Broń nas w walce - na temat św Michała Archanioła, jego kultu a także nadziei, jaką w nim pokładamy. Zapraszamy - zwłaszcza nasze Parafialne Grupy Modlitewne. Wstęp wolny.
 7. Zapraszamy oczywiście do naszych czasopism, abyśmy w okres Wielkiego Postu weszli jeszcze bardziej otwarci na wszelkie słowo, oparte na Chrystusowej Ewangelii. Ze względu na wielość ogłoszeń nie podajemy dzisiaj przeglądu artykułów w naszych czasopismach.

+++++++++++++++++++++
Chrystus,
który będzie wyczekiwał
naszej modlitwy i adoracji na ołtarzu
aż do wtorku,
niech nas wspomaga,
abyśmy umieli w Środę Popielcową
- wobec prawdy o naszym doczesnym przemijaniu -
odnaleźć umocnienie i wieczną przystań
w nauce Świętej Ewangelii.

program adoracji

+++++++++++++++++++++