OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o3 czerwca 2o18r.

 1. W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele:
  • Msze święte w zwyczajnym porządku niedzielnym,
   • po sumie dzisiaj zmiana tajemnic dla Osady Lwowskiej;
   • g. 18.oo - nabożeństwo z procesją eucharystyczną dookoła kościoła.
   • Wszystkim, którzy złożyli dzisiaj ofiary na tacę na bieżące potrzeby naszej Parafii - składamy serdeczne Bóg zapłać.
 2. Jeszcze do czwartku zapraszamy wszystkich wieczorem na Msze św o g. 18.3o, aby potem przejść dookoła kościoła w małych procesjach eucharystycznych tzw Oktawy Bożego Ciała - ku uczczeniu Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.Boże Ciało
  • Także na te Msze św z procesją zapraszamy dzieci w strojach komunijnych do ich dziecięcej służby przed Panem Jezusem.
   • Niech Rodzice pomogą dzieciom, aby mogły podjąć tę obecność i służbę. To piękna przygoda religijna naszych dzieci i nie chcemy ich tego pozbawiać przez może małą wiarę albo małostkowość nas, dorosłych.
  • W czwartek po wszystkich Mszach świętych poświęcimy tradycyjnie wianki i zioła na zakończenie obchodu Bożego Ciała.
 3. W najbliższy piątek obchodzimy w Kościele liturgiczną Serce Jezusauroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  • Msze św w tym dniu odprawimy w porządku codziennym.
   • g. 17.3o - adoracja Najśw Sakramentu prowadzona przez naszą Straż Honorową Serca Pana Jezusa,
   • a na Mszy św wieczornej, o g. 18.3o obok intencji zbiorowej będziemy się modlić w int naszej wspólnoty Straży Honorowej Serca Pana Jezusa a Członkowie Straży odnowią swoje przyrzeczenia.
   • Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
 4. W sobotę wspominamy w Kościele Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
 5. W przyszłą niedzielę w naszym kościele:
  • Msze święte w zwyczajnym porządku niedzielnym,
   • g. 18.oo – nabożeństwo do Najśw Serca Pana Jezusa ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt.
  • taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby remontowe w naszej Parafii
  • Także w przyszłą niedzielę będzie gościł w naszym kościele z kazaniem o. Urban z naszego klasztoru franciszkańskiego i po Mszach św będzie można złożyć ofiarę na Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom.
 6. Z naszych ogłoszeń innych informujemy, że:
  • naszych młodych z klas 2-gich gimnazjalnych zapraszamy na spotkania przygotowujące do sakramentu Bierzmowania:
   • klasy A i B - poniedziałek, g. 15.oo,
   • klasy C i D - poniedziałek, g. 15.45,
   • klasy E i F - w czwartek, g. 15.oo.
  • W sobotę zapraszamy do naszego kościoła na g. 19.oo - to będzie po wieczornej Mszy św - bo wystąpi wtedy u nas staraniem naszego Domu Kultury Chór im. św Jana Pawła II z Archikatedry we Lwowie.
   • Zachęcamy do udziału w tym spotkaniu z naszym Gośćmi.
  • po ubiegłoniedzielnej zbiórce na wzniesienie w naszym mieście pomnika św Jana Pawła II informujemy, że zabraną wtedy kwotę przekazaliśmy na ręce Społecznego Komitetu Budowy aby została wpłacona na odpowiednie konto bankowe.
  • w związku z przyszłoniedzielną tacą remontową informujemy, że właśnie przystąpiliśmy do zapowiadanej wcześniej przebudowy ogrzewania w naszych salkach katechetycznych a także oddaliśmy do odnowienia i konserwacji - oczywiście w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Konserwatorskim - boczny ołtarz św Anny oraz drewniany baldachim naszej chrzcielnicy.
   • Wierzymy, że także ten ołtarz i chrzcielnica odzyskają swój pierwotny blask.
  • Za ofiarę wspólnotową na nasze prace remontowe dziękujemy dzisiaj 7-mej Róży Matek. Bóg zapłać
  • Ponieważ nastały już gorące dni, dlatego będziemy pamiętać, że upał i gorąco nie usprawiedliwiają absolutnie skąpych strojów, jakie nas w takie dni kuszą. Zawsze pamiętamy o odpowiednim stroju stopstosownie do okoliczności i sytuacji, stosownie do naszej godności katolika, dziecka Bożego, Matki i Ojca, katolickiej dziewczyny i katolickiego chłopca, którzy żyjemy w bliskości z Chrystusem. w ubiorze skąpym nie wchodzimy do kościoła, bo jest to miejsce święte, miejsce modlitwy, Chrystusowego porządku i Chrystusowego pokoju.  Nie podchodzimy w takim stroju także do Komunii świętej, nie przychodzimy tak ubrani do spowiedzi świętej, bo to także święty Chrystusowy sakrament.
 7. Zapraszamy oczywiście do naszych czasopism.
  • Co dzisiaj w Gościu Niedzielnym?
   • ¢ dużo ważnych zwięzłych informacji, których nie przeczytamy gdzie indziej;
   • ¢ jeden dzień należy do Pana - to rozważanie na dzisiejszą i na każdą niedzielę;
   • ¢ raport Gościa o stanie naszych szpitali;
   • ¢ prezes IPN, Jarosław Szarek o dyskusjach o Zagładzie;
   • ¢ Zrozumieć młodych, aby pomóc im odnajdywać się w świętej wierze i nie odchodzić od wiary;
   • ¢ na Górce w Zakopanem ślubują trzeźwość, bo jak góral pije, to pije, ale jak nie pije, to nie pije;
   • ¢ o pierwszym czarnoskórym księdzu w Stanach Zjednoczonych: niewolnik księdzem;
   • ¢ Wincenty Witos i jego mądre premierowanie - gdy bolszewicy podchodzili pod Warszawę - gospodarz na trudny czas;
   • ¢ prawa człowieka zawłaszczone przez ideologie lewicowo-liberalne stały się prawem bez źródła;
   • ¢ po referendum w Irlandii: dramatyczny moment w historii narodu;
   • ¢ o afrykańskich dramatach - wojna nieustająca;
   • ¢ w reportażu o romańskich i barokowych skarbach w kujawskim Strzelnie;
   • ¢ a wśród felietonistów dzisiaj prof. Andrzej Nowak z Krakowa.
  • Zachęcamy do kupowania i czytania katolickich czasopism.

*********************************
Na dzisiejszą
niedzielę i na cały kolejny tydzień
niech nam Chrystus bł
ogosławi ze swojego Najświętszego Serca.
Zapraszamy oczywiście jeszcze raz do czwartku
na codzienne wieczorne Msze św (g. 18.3o)
i procesje ku uczczeniu Chrystusa
w Najś
więtszym Sakramencie.
*********************************

xxx