OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 1o lutego 2o19r.

 1. W dzisiejszą 5-tą niedzielę Zwykłą - w naszym kościele:
  • porządek Mszy św zwyczajny;
   • g. 18.oo - nieszpory niedzielne ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt.
  • za ofiary na tacę - przeznaczone dzisiaj na opłacenie zimowego ogrzewania naszego kościoła - składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać.Matka Boska Lourdzka
 2. W jutrzejszy poniedziałek, 11 lutego, przypada w kalendarzu Kościoła wspomnienie objawień Najświętszej Maryi Panny w Lourdes i związany z tym Światowy Dzień Chorego.
  • Zapraszamy naszych Chorych i Starszych do naszego kościoła w tym dniu na Mszę św na g. 8.oo w ich intencji z tej właśnie okazji.
   • Po tej Mszy św udzielimy naszym Chorym tzw błogosławieństwa Lourdzkiego.
  • Zapraszamy naszych Chorych na tę Mszę św a wierzymy, że wielu z nas pomoże Chorym i Starszym, aby w tej Mszy św mogli wziąć udział. Będzie to nasz piękny uczynek samarytański.
 3. W środę - już po feriach - zapraszamy na g. 17.oo nasze dzieci na ich bieżącą Mszę św śródtygodniową.
  • Młodzież zapraszamy do kościoła w piątek, na g. 19.3o, na spotkanie modlitewne.
   • Niech młodzi podejmują te spotkania z Chrystusem, aby On sam mógł być ich skarbem na całe życie.
 4. W przyszłą niedzielę - będzie to już szósta Niedziela Zwykła - w naszym kościele:
  • porządek Mszy św zwyczajny,
   • g. 9.45 - Msza św o błog Boże dla rocznych dzieci,
   • g. 18.oo - nieszpory niedzielne.
  • Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na bieżące potrzeby naszej Parafii.
 5. Z naszych ogłoszeń innych:
  • Nasza Grupa Modlitewna Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Wieczernik zaprasza wszystkich na wspólnotową Mszę Świętą w czwartek 14 lutego, na godz 18.45.Pielgrzymka Piesza Zwiastun.
  • Dla planujących już wakacje informujemy, że tegoroczna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę planowana jest na tydzień od 11 do 17 sierpnia.
   • Zachęcamy do podjęcia tej wakacyjnej wyprawy.
 6. Zachęcamy oczywiście do kupowania i czytania naszych katolickich czasopism.
  • Co dzisiaj w Gościu Niedzielnym? PODAMY WKRÓTCE.
  • Zachęcamy także do podejmowania innych tytułów naszych czasopism ku naszemu duchowemu pożytkowi.

********************************
Umocnieni Chrystusową łaską
wyruszamy w naszą codzienność.
Niech brzmi w nas zawsze dzisiejsze wezwanie Chrystusa:
Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.
Tak chcemy głosić Chrystusa
i Jego Prawdą umacnia
ć naszych Braci i Siostry
na wszystkich ludzkich drogach.
********************************