1. W dzisiejszą niedzielę - gdy przeżywamy nasze parafialne Dożynki - w naszym kościele:
  • porządek Mszy świętych zwyczajny, dożynki
   • g. 11.oo - uroczysta suma Dożynkowa, gdy będziemy się modlić z podziękowaniem za tegoroczne plony i za błogosławieństwo Boże we wszelkiej pracy, za chleb powszedni, który mamy z Bożej łaskawości.
   • g.18.oo - nieszpory niedzielne.
  • Za ofiary na tacę - przeznaczone dzisiaj na nasze parafialne potrzeby - składamy wszystkim Ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.
 2. Także w tym tygodniu zapraszamy:
  • - dzieci w środę na g. 17.oo na ich stałą śródtygodniową Mszę św;
  • - młodzież w piątek na g. 20.oo na modlitwę młodzieżową.
   • Prosimy Rodziców, aby zatroszczyli w swojej katolickiej i rodzicielskiej miłości i odpowiedzialności, aby nasi młodzi w tych spotkaniach religijnych uczestniczyli. Zapraszamy do tej modlitewnej troski.
 3. W przyszłą niedzielę - będzie to 26 niedziela Zwykła - w naszym kościele:
  • porządek Mszy świętych zwyczajny,
   • g. 11.oo - suma za Parafian, ale szczególnie w int naszych młodych rozpoczynających w tych dniach studia wyższe albo kolejny rok studiów:
    • o błog Boże, o umiejętność mądrego i świętego podejmowania młodości, aby umieli także w wieku dorosłym swoje zadania rodzinne i społeczne podejmować w sposób święty - a wiemy, jak bardzo potrzeba modlitwy naszym młodym wyruszającym z domu rodzinnego.
   • g.18.oo - nieszpory niedzielne,
  • Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na pomoc dla kościołów budowanych w naszej diecezji.
 4. W przyszłą też niedzielę, w czasie sumy, odsłonimy i poświęcimy w naszym kościele tablicę pamiątkową ku czci błog Prymasa Tysiąclecia, kard Stefana Wyszyńskiego, na znak naszej wdzięczności za Jego wiarę, patriotyzm i niezmordowaną służbę dla Kościoła i Ojczyzny, na owocach której możemy budować także nasze chwile obecne - a chcemy budować także nasze sumienia i codzienną postawę - starszych i młodszych Polaków.
 5. Z naszych ogłoszeń innych informujemy, że
  • za ofiarę wspólnotową na nasz nowy ołtarz mszalny dziękujemy 2-giej Róży Matek. Bóg zapłać.
  • nadal w sobotę na g. 9.oo zapraszamy do naszej salki chłopców - po II klasie szkoły podstawowej - którzy chcieliby zapisać się do naszej wspólnoty ministrantów.   
   • Widzimy piękną służbę naszych ministrantów i tym bardziej zapraszamy do tej wspólnoty przy Chrystusowym ołtarzu.
   • Tu bardzo prosimy Rodziców, aby dziękowali Bogu za takie piękne ministranckie pragnienia swoich dzieci i wspomagali je swoją postawą radosną, wdzięczną i pełną umiłowania Chrystusa.
  • Po naszej dzisiejszej uroczystości Dożynkowej składamy serdeczne Bóg zapłać naszym Parafianom z Nowego Rożnowa - za przygotowanie korony żniwnej - a także wszystkim (także z innych zakątków naszej Parafii), którzy ofiarowali kwiaty, owoce i warzywa dla dziękczynnego udekorowania ołtarzy. To piękne świadectwo wdzięczności wobec Boga w naszej wspólnocie.
   • Dziękujemy także naszej Siostrze w zakrystii za dożynkowe przystrojenie ołtarzy.
 6. Zachęcamy oczywiście do kupowania i czytania naszych katolickich czasopism.
  • Co dzisiaj w Gościu Niedzielnym:?
   • ¢ refleksje i radość po warszawskiej Beatyfikacji;
   • ¢ Matka Boska z la Salette mówi - także do współczesnych - przez łzy;
   • ¢ o Radiu Watykańskim, gdzie Szefem jest Papież;
   • ¢ wielkie święto eucharystyczne Węgrów w Budapeszcie - z udziałem Ojca świętego;
   • ¢ Rozbrajanie piekła - wietnamski kardynał - przesiedział w więzieniu bez procesu 13 lat - w tym aż 9 lat w odosobnieniu.
   • ¢ Cóż znaczy Sybir - otwarto Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku;
   • ¢ jestem szczęściarą - rozmowa z naszą olimpijską pingpongistką, Natalią Partyką;
   • ¢ Aktor uniwersalny - to wspomnienie Wiesława Gołasa;
   • ¢ a w felietonach? prof Andrzej Nowak odpowiada na zaczepne pojęcie: Polscy panowie. ¢ 
  • Zachęcamy także do czytania innych naszych tygodników. Chcemy podejmować lekturę zbudowaną na naszym katolickim światopoglądzie i taką lekturę chcemy także koniecznie proponować naszym bliskim - starszym ale także młodszym.

**********************
Niech Bóg Wszechmogący, Dawca wszelkich łask,
obdarza nas swoim błogosławieństwem,
a my sami trwajmy w duchu najgłębszej wdzięczności
wobec Jego niezgłębionej dobroci
- w dzisiejszą niedzielę Dożynkową
,
ale także w każdym dniu naszego życia.
***************************