OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 16 września 2o18r.

 1. W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele:
  • porządek Mszy świętych zwyczajny,Dożynki
   • g. 9.45 - Msza św o błog Boże dla rocznych dzieci,
   • g. 11.oo - uroczysta suma Dożynkowa, w czasie której będziemy się modlić w naszej parafialnej rodzinie z podziękowaniem za tegoroczne plony, za błogosławieństwo Boże w pracy, za chleb powszedni, który mamy z Bożej łaskawości.
   • 18.oo - nieszpory niedzielne zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt.
  • Za ofiary złożone dzisiaj na tacę na bieżące potrzeby naszej Parafii składamy wszystkim Ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.
 2. Z okazji naszej uroczystości Dożynkowej składamy dzisiaj nasze wielkie Bóg zapłać:
  • - naszej Siostrze Ryszardzie w zakrystii za dożynkowe przystrojenie ołtarzy,
  • - wszystkim (także z innych zakątków naszej Parafii), którzy ofiarowali kwiaty, owoce i warzywa dla dziękczynnego udekorowania ołtarzy.
   • Dziękujemy także oczywiście naszym Parafianom Rolnikom z naszych Lwowian za przygotowanie korony żniwnej na dzisiejszą dziękczynną dożynkową uroczystość. Bóg zapłać.
   • To piękne świadectwo wdzięczności wobec Boga w naszej wspólnocie. Niech przez tę piękną postawę Chrystus całej naszej Parafialnej wspólnocie błogosławi.
 3. W dzisiejszą niedzielę mamy zaproszenie na pielgrzymkowy Cvilin w Krnovie na nabożeństwa dla pielgrzymów polskich ku czci Matki Boskiej Bolesnej.
  • specjalny autobus - wg wcześniejszych zapisów i wpłat - odjedzie od naszego kościoła już o g. 14.15 (bo tam już o 15.oo dróżki Matki Boskiej Bolesnej).
 4. Także w tym tygodniu zapraszamy:
  • dzieci w środę na g. 17.oo na ich stałą śródtygodniową Mszę św;
  • młodzież w piątek na g. 20.oo na młodzieżową Mszę św.
   • Obydwa spotkania tym razem przez wstawiennictwo św Stanisława Kostki - Patrona Polski i naszych dzieci i młodzieży - którego czcimy w Kościele w Polsce 18 września (czyli w najbliższy wtorek).
   • Młodzieżowe spotkanie w piątek będzie Stanisławowym spotkaniem młodzieży z wszystkich Parafii naszego Dekanatu głubczyckiego, dlatego tym bardziej niech nasi młodzi w tym spotkaniu także wezmą udział.
  • Prosimy Rodziców, aby zatroszczyli się w swojej katolickiej i rodzicielskiej miłości i odpowiedzialności, aby nasi młodzi w tych spotkaniach religijnych regularnie uczestniczyli.
  • Tu także informujemy, że w każdy poniedziałek przed wieczorną Mszą św właśnie za dzieci i młodzież odmawiamy modlitwę różańcową. Zapraszamy do modlitwy.
 5. W przyszłą niedzielę - będzie to 25 niedziela Zwykła - w naszym kościele:
  • porządek Mszy świętych zwyczajny,
   • g. 11.oo - suma za Parafian, ale szczególnie
    • W int naszych młodych rozpoczynających studia albo kolejny rok studiów, wyruszających z domu rodzinnego: o błog Boże, o umiejętność mądrego i świętego podejmowania młodości, aby umieli także w wieku dorosłym swoje zadania rodzinne i społeczne podejmować w sposób święty.
    • Także: W int Chóru naszego Liceum w 3o roczn pracy w naszej społeczności.
  • tacę przeznaczymy na potrzeby oglnodiecezjalne.
 6. Z naszych ogłoszeń innych informujemy, że:
  • za wspólnotowe ofiary na odnowienie ołtarzy w naszym kościele dziękujemy dzisiaj Różom Matek: 2-giej, 6-tej, 20-tej i 21-wszej. Bóg zapłać.
  • chłopców, którzy chcieliby zapisać się do naszej wspólnoty ministrantów i tak podjąć piękna służbę przy ołtarzu w naszym kościele - po 2-giej klasie szkoły podstawowej - a także starszych - zapraszamy do zakrystii w poniedziałek, na g. 19.oo.    
   • Widzimy piękną służbę naszych ministrantów i tym bardziej zapraszamy do tej Chrystusowej wspólnoty.
   • Tu bardzo prosimy Rodziców, aby dziękowali Bogu za takie piękne ministranckie pragnienia swoich dzieci i wspomagali je swoją postawą radosną, wdzięczną i pełną umiłowania Chrystusa.
   • Równocześnie dziękujemy Rodzinom naszych aktualnych ministrantów, że ich synowie zaszczytną służbę przy naszym Chrystusowym ołtarzu pełnią.
  • w dalszym ciągu w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania można zamawiać intencje mszalne na rok kalendarzowy 2o19.
   • Dobrze, że pamiętamy w ten sposób o naszych Zmarłych, że przez zamówienie intencji mszalnej wypraszamy Bożą łaskę i błogosławieństwo dla naszych bliskich żyjących - a może dla samych siebie.
   • Bóg zapłać  także za zwyczajowe ofiary, które składamy przy zamawianiu intencji mszalnych na potrzeby naszej Parafii. Przyczyniają się one, że możemy podejmować naszą parafialną troskę materialną ale także duchową.
 7. Zachęcamy oczywiście do kupowania i czytania naszych katolickich czasopism.
  • Co dzisiaj w Gościu Niedzielnym? - choć oczywiście zapraszamy także do innych naszych czasopism. 
   • ¢ kto traci - zyskuje - to wokół  dzisiejszych czytań mszalnych;
   • ¢ czy w internecie można spotkać Boga - o nowych ścieżkach duchowej aktywności;
   • ¢ czy w Kościele czas na kolejny Sobór Powszechny - wobec rozpędzonego świata i nowych i starych problemów;
   • ¢ imię JEZUS - które trzeba by wypowiadać tylko na kolanach;
   • ¢ o kryzysie Kościoła, atakach liberałów i postawie katolików - ważny wywiad;
   • ¢ kardynał prymas August Hlond i jego wielkość;
   • ¢ papież Franciszek odwiedza Sycylię z jej mafijnymi problemami;
   • ¢ Adam Asnyk i jego poezja - także na dzisiejsze nasze polskie czasy i budowanie;
   • ¢ a w felietonach Kowalczyk o dobrym i złym wstydzie a ks. Jerzy Szymik o walcu, który groźnie toczy się po naszej polskiej rzeczywistości. ¢¢ 

***********************************
Niech Bóg Wszechmogący,
Dawca wszelkich łask,
obdarza nas swoim błogosławieństwem,
a my sami
trwajmy w duchu najgłębszej wdzięczności
wobec Jego niezgłębionej dobroci
- w dzisiejszą niedzielę Dożynkową
,
ale także w każdym dniu naszego życia.

***********************************

chlebusie