W roku kalendarzowym 2o2o odeszły w naszej Parafii do Ojczyzny Wiecznej 172 osoby (w roku 2o19 było 160 pogrzebów), zasadniczo naszych głubczyckich Parafian.... (wg. Księgi Zmarłych).   Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Parafialna statystyka dotycząca niektórych dziedzin naszego parafialnego życia w roku 2o2o:

 

2o2o

2o19

2o18

2o17

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

sakrament Chrztu św

68

96

91

116

115

94

106

106

117

127

136

143

125

140

119

142

120

I Komunia św

111

47

181

181

132

114

130

123

136

116

119

118

125

-----

152

165

149

Bierzmowanie

---

80

87

95

70

87

89

109

110

118

144

131

130

137

193

174

155

małżeństwa sakrament.

25

28

24

48

45

42

34

50

57

56

49

60

59

66

58

76

62

pogrzeby katolickie

172

160

143

169

171

156

150

163

167

131

157

144

143

135

159

137

141

 

Msze  święte  niedzielne

        sprawujemy wg ustalonego porządku w kościele parafialnym i w Klasztorze Sióstr de Notre Dame. Msze św w szpitalu, w Zakładzie Karnym oraz raz w miesiącu w kaplicy w Nowym Rożnowie nie są odprawiane od połowy marca - ze względu na państwowe rozporządzenia epidemijne.

        Oczywiście Msze św odprawiane regularnie w kościele Ojców Franciszkanów.

                 W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dworcowej odprawiają Msze święte Ojcowie Franciszkanie.

Sakrament  pokuty

sprawujemy w naszej parafii zawsze w czasie Mszy św i nabożeństw (z małymi ściśle wskazanymi wyjątkami) a także w soboty pół godziny przed wieczorną Mszą św oraz w wyznaczonych porach w okresach specjalnych.                                        

Przybywają do naszego kościoła do spowiedzi św także osoby z innych okolicznych Parafii.

W tym roku - ze względu na obawy epidemijne - nie pomagali nam w spowiadaniu w okresach przedświątecznych Księża z innych parafii Dekanatu Głubczyce.

Chorzy

Ze względu na zagrożenia epidemijne od połowy  marca  chorych  odwiedzamy z Sakramentami świętymi tylko na indywidualne wezwania i zaproszenia - raczej tylko w koniecznych przypadkach.

Duszpasterska Rada Parafialna

Nie zbierała się w mijającym roku ze względu na obawy epidemijne.

sprawy personalne w Parafii i Dekanacie

 1.      W Dekanacie Głubczyckim pożegnaliśmy w Parafii Bogdanowice Księdza Adama Szubkę, wieloletniego proboszcza tamtejszej Parafii (1976-2018) i Dziekana Dekanatu Głubczyckiego (3 kadencje), zmarłego 2 grudnia w Domu Księży Emerytów w Opolu.        

religijne i kulturalne - godne przypomnienia

- zubożone przez tegoroczne zagrożenia epidemijne

 1. Nasze parafialne Grupy Modlitewne spotkały się na wspólnym Opłatku  dnia 4 stycznia.
 2. Misje parafialne prowadzili nam od 8 do 14 marca 2o2or. Ojcowie Franciszkanie z Góry św Anny: o. Atanazy oraz o. Zachariasz.
 • W czasie trwania misji parafialnych, w połowie marca, rozpoczął się w Polsce i na całym świecie nagły rozwój epidemii koronawirusa. Stąd po-ważne utrudnienia w życiu społecznym a także religijnym. Dlatego - z obawy przed zakażeniami w wielkich zgromadzeniach:
 • Ojcowie przerwali Misje parafialne w sobotę, 14 marca (zakończyli w uroczystość odpustową, 6 września).
 1. Uroczystości Świętego Triduum (Wielki Czwartek, Piątek i Sobota) sprawowane były w kościele wg zaleceń Księży Biskupów bez udziału Wiernych.
 2. W Wielkanoc już sprawowaliśmy uroczystości we wspólnocie Parafian - jednak bez uroczystej procesji rezurekcyjnej i przy mniejszym udziale Wiernych.
 3. Nie odbyły się - także ze względów epidemijnych:
 • Droga Krzyżowa i Różaniec św na ulicach miasta.
 • procesje o urodzaje w św Marka i w Dni Krzyżowe,    
 • nasza doroczna Procesja Maryjna (3 maja),
 • duża procesja Bożego Ciała na ulicach miasta.
 • Modlitwa i procesja za Zmarłych na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych .
 1. Przez dłuższe okresy czasu także ze względów epidemijnych nie sprawowaliśmy środowych Mszy św dla dzieci szkolnych i piątkowych spotkań dla młodzieży.
 2. Ksiądz Biskup odwołał także udzielanie sakramentu Bierzmowania - najpierw planowane na maj a potem także planowane na 17 października (wzrosła wtedy gwałtownie liczba zachorowań w Polsce).
 3. Odbyły się małe procesje Oktawy Bożego Ciała, dookoła kościoła, przez tydzień po Bożym Ciele.
 4. I Komunię św nasze dzieci (w liczbie 111) przyjmowały w małych grupach przez niedziele wakacyjne i w niedzielę, 27 września.
 5. W ramach zamysłu Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miasta - odmówiliśmy tę piękną modlitwę przy figurze Maryjnej przy naszym Ratuszu, 28 września, przy udziale ok. 150 osób.
 6. Mimo zagrożenia epidemijnego podjęliśmy w naszym kościele - z zachowaniem środków ostrożności - doroczną Adorację Nocną Najświętszego Sakramentu przed uroczystością Chrystusa Króla, wcześniej maryjne nabożeństwa majowe i w październiku różańcowe a także adwentowe Msze św Roratnie (przy nieco mniejszym ale znacznym udziale dzieci i dorosłych, z wielkim świadectwem radosnej i wdzięcznej wiary).
 7. Młodzież naszego dekanatu Głubczyckiego gromadziła się w naszym kościele na modlitewnym czuwaniu we wrześniu, ku czci św Stanisława Kostki.  
 8. Czas epidemijny sprawił, że mogliśmy przeżyć tylko jeden koncert:
  • 12 stycznia, koncertował u nas z kolędami i z repertuarem ludowym Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Koncert został przez nas podjęty jak zawsze entuzjastycznie i z wielką wdzięcznością.
 9. Sytuacja epidemijna sprawia, że niektórzy z naszych Parafian oddalili się od żywego uczestnictwa w Mszy św niedzielnej i świątecznej i od życia sakramentalnego, usprawiedliwiając się czasem i wymawiając w sposób bardzo błahy i niefrasobliwy. To dotyczy także naszych dzieci i młodzieży, także naszych wspólnot parafialnych, także naszych grup ministrantów i Dzieci Marii.
  • Szkoda, że do ministrantów z tegorocznych chłopców pierwszokomunijnych z naszych katolickich rodzin zapisali się tylko 2 chłopcy. Niech te problemy staną się naszą wspólną troską na nadchodzący rok.   
 1.   Na pewno bolesnym wydarzeniem w naszym mieście (i oczywiście dla Parafii) był w końcu października marsz kwestionujący nasze podstawowe chrześcijańskie wartości - pełen wulgarnych okrzyków i prostych i nie pogłębionych deklaracji - w którym brały udział także osoby deklarujące się jako osoby wierzące a także wielu z naszej młodzieży - także kandydatów do Bierzmowania. Szkoda, że niekiedy tak względnie podejmujemy naszą wiarę, że nie potrafimy w naszej Świętej Wierze oddać Chrystusowi całego naszego serca, jak On ofiarowuje swoje Serce dla zbawienia człowieka.   

pielgrzymowaliśmy w roku 2o2o

 1. Ze względu na epidemię uczestniczyliśmy w sposób zorganizowany jedynie w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, z Ks. Tomaszem z Pomorzowic i naszymi Księżmi Zygmuntem i Kamilem, tylko w dniach 17 i 18  sierpnia - blisko 120 osób (z Głubczyc i okolic, tylko na trasie z Głubczyc przez Większyce na Górę św Anny).
 2. Na Jasną Górę na powitanie naszych Pieszych Pielgrzymów, 18 sierpnia, 30 osób.

czytelnictwo czasopism i książek katolickich 2020

 1. tygodniki:
  • - Gość Niedzielny 100 egz, 
  • - Niedziela              50 egz,   
  • - Przewodnik Katolicki 15 egz.
 2. miesięczniki:    
  • dla dorosłych -       
   • l’Osserv Rom        2 egz,
   • Apostolstwo Chorych  25 egz.                    
  • dla młodzieży i dla dzieci -            
   • Mały Gość Niedzielny  30 egz.   

Ze względu na epidemię zawiesiliśmy działanie naszej Biblioteki  w naszych salkach.

katecheza w Parafii w roku 2020

- lekcje religii prowadzone są zasadniczo w ramach zajęć szkolnych w szkołach podstawowych, średnich i przedszkolach.

Katechizują w naszej Parafii:

 1. ks. Łukasz Kauf, wik, Gł-ce,
 2. ks. Kamil Sowada, wik, Gł-ce,
 3. ks. Zygmunt Nagel, wik. Gł-ce,
 4. ks. Kryczka Adam, prob, Zawiszyce,
 5. ks. Cieślak Krzysztof, prob, Równe.
 6. ks. Tomasz Skowron, prob, Pomorzowice,
 7. ks. Ślęczek Michał, prob, Głub-ce,                                                     
 8. s. Józefina Piecha, de Notre Dame,           
 9. p. Burzyńska Justyna,
 10. p. Chromniak Celina,
 11. p. Drzewicka-Sołtys Katarzyna,
 12. p. Kaniowska Beata,
 13. p. Korus Helena
 14. p. Elżbieta Palka.

- w salkach przy kościele prowadzimy przygotowanie do Bierzmowania, a także nauki przedślubne i spotkania grup parafialnych.       

Pomoc naszych Parafian dla będących w potrzebie

Składaliśmy wielokrotnie pomoc pieniężną albo rzeczową dla potrzebujących:

 1.  Ministranci po kolędzie dla misjonarzy: 2000 zł;
 2.  Na pomoc dla zakonów kontemplacyjnych - 500 zł - luty 2020r;
 3.  Na pomoc dla kościołów misyjnych - 8 marca - 4160 zł;
 4.  Dzieci Pierwszokomunijne dla misjonarzy - 4275 zł - wrzesień 2o2or.;
 5.  Dla Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w listopadzie;
 6. Na budowane w naszej diecezji kościoły - 2o września - 3915 zł;
 7.  Na pomoc stypendialną dla dzieci i młodzieży (Fundacja Nowego Tysiąclecia) - 11 października - 5960 zł;
 8.  Na misje - 6 stycznia 2500 zł i 18 października - 2000 zł;
 9.  Dla Kościoła w Potrzebie - 8 listopada, 2700 zł;
 10.  Dla Polaków i Katolików na Wschodzie - 6 grudnia - 3720 zł;
 11.  Na ratowanie dzieci zagrożonych - blisko 2745 zł - taca Pasterki nocnej Bożego Narodzenia 2020r.
 12.  Dla dzieci potrzebujących - przez zakup ok. 900 świec Caritas.
 13.  Na misje przez zakup ok. 1000 kalendarzy misyjnych.
 14.  Przez składanie darów dla Polaków na Litwie - przez naszych harcerzy z ZHR - w czasie Adwentu.
 15.  Kilka razy w roku na wsparcie misjonarzy oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. a także na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego .
 16.  Wpłacaliśmy także comiesięczne kwoty wyznaczone dla naszej Parafii na potrzeby Kurii Diecezjalnej i Seminarium Duchownego. Ta miesięczna kwota to w minionym roku 3915 zł.
 17.  We wrześniu, z inicjatywy naszej opolskiej Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia, w pomieszczeniu naszej Biblioteki w naszych salkach rozpoczął działalność Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem z którego korzystać można we wtorki i środy od g. 10.oo do 12.oo a także pod nrem telefonu 885 655 019.

Sprawy gospodarcze i ekonomiczne

w naszej parafii Głubczyckiej w roku 2020.

W roku kalendarzowym 2o20 oczywiście obok bieżącego funkcjonowania Parafii i kosztów ogrzewania kościoła:

 1.  Zamontowaliśmy 32 nowe okna w szczytowych partiach wież naszego kościoła.  
 2. Przeprowadziliśmy konieczne bieżące naprawy w ogromnych piszczałkowych organach naszego kościoła.
 3. Kontynuowaliśmy wynikające z bieżącej troski prace we wnętrzu naszego kościoła a także w budynku naszych salek parafialnych.

Koszt powyższych prac - obok kosztów bieżącego funkcjonowania naszej Parafii i ogrzewania kościoła - to blisko129 tys złotych.

Na wszystkie potrzeby złożyliśmy - oprócz ofiar na tace bieżące i tzw tace specjalne - około 40 tzw indywidualnych ofiar rodzinnych na kwotę blisko 38 tys zł - za co Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Za przychylność dziękujemy także Bankowi Spółdzielczemu, firmie Złoty Kłos oraz Usługom Komunalnym.

parafialne Podziękowania na zakończenie Roku 2o2o

        Kończąc rok kalendarzowy 2020 składamy w naszej wspólnocie parafialnej specjalne podziękowania:

 1. Księżom Wikarym za ich kapłański udział w życiu naszej wspólnoty parafialnej - także ks. Łukaszowi za tegoroczny Boży Grób i ks. Kamilowi za betlejemską stajenkę
 2. Księżom z parafii okolicznych za pomoc w pro-wadzeniu katechizacji szkołach.
 3. Siostrom Szkolnym de Notre Dame z ulicy Raciborskiej - zwłaszcza s. Ryszardzie za opiekę nad zakrystią i wystrój ołtarzy oraz s. Józefinie za katechezę i prowadzenie Dzieci Marii.
 4. Naszym Organistom za ofiarną pracę w czasie nabożeństw.
 5. Pani Irenie za posługę w naszej zakrystii.
 6. Paniom Katechetkom prowadzącym lekcje religii w naszych szkołach i przedszkolach.
 7. Paniom prowadzącym Katolicką Poradnię Rodzinną.
 8. Dbającym o porządek w kościele i w salkach oraz wszystkim przybywającym do świątecznego mycia kościoła.
 9. Pani dbającej o sztandary, figury i obrazy do procesji.
 10. Starszym ministrantom i Dorosłym pomagającym przy wznoszeniu Bożego Grobu i stajenki.
 11. Parafianom pomagającym przy okazyjnym dekorowaniu naszego kościoła i przy przygotowywaniu gazetek w przedsionku kościoła.
 12. Panom -  także Usługom Komunalnym  - pamiętającym o choinkach oraz o innej zieleni dla kościoła.
 13. Kwiaciarni Narcyz za pomoc w zadaniach dekoracyjnych przy kościele.
 14. Dziewczętom z Dzieci Marii za ich udział i pomoc w uroczystościach.
 15. Naszym ministrantom - za ich służbę przy ołtarzu ale także za wszelką pomoc przy kościele.
 16. Wszystkim za wszelkie ofiary na tacę w niedziele i święta, za ofiary indywidualne i przy innych okazjach, za rozumienie materialnych potrzeb Parafii - także jej bieżącego funkcjonowania.
 17. Dziękujemy także wszystkim wykonującym prace przy naszej Parafii - zwłaszcza Rzemieślnikom z Głubczyc, Gołuszowic i Branic.                                       

Dziękujemy także za wszystko naszym Grupom Parafialnym

- za modlitwę ale także za pielgrzymowanie do różnych świętych miejsc:

 1. Różom Różańcowym,
 2. Straży Honorowej Serca Pana Jezusa,
 3. Czcicielom Miłosierdzia Bożego,
 4. Rodzinie Radia Maryja,
 5. Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym
 6. Wspólnocie Apostolstwa Dobrej Śmierci,
 7. Małym Rycerzom Jezusa Miłosiernego,
 8. Bractwu św Józefa,
 9. Dziewczęcej wspólnocie Dzieci Marii,
 10. Dziecięcej Scholi (chórkowi dziecięcemu),
 11. Wspólnocie naszych ministrantów.

     Wszystkim Parafianom składamy serdeczne Bóg Zapłać za postawę żywej wiary oraz za modlitewne i materialne uczestnictwo w naszym życiu parafialnym, za wszelkie dobre słowo.

     Niech to nasze świadczenie o Chrystusie będzie nam radością także - po dzisiejszej sylwestrowej nocy - w nowym roku kalendarzowym 2o21, aby z naszej postawy wszyscy - także nasi Bracia zagubieni poza wiarą - upewniali się, że Chrystus jest zbawieniem człowieka.

    Niech nam wszystkim Chrystus błogosławi na chwilę obecną i na cały przyszły rok.

W noc sylwestrową nasz kościół nie będzie dzisiejszej nocy otwarty dla indywidualnej modlitwy - ze względu na obawy epidemijne.

Podejmiemy taką modlitwę w naszych wspólnotach domowych

powierzając Bożej Opatrzności także rok nadchodzący.

W jutrzejszą uroczystość Nowego Roku  Msze św odprawiamy w naszym kościele

w zwyczajnym porządku niedzielnym.

Zachęcajmy naszych bliskich, aby we Mszy świętej jutro wzięli udział.