Niedziela, 29 października 2023 r. – 30 Niedziela Zwykła, Rocznica poświęcenia kościoła własnego

6.30    Za ++ Helenę Mróz i dziadków Jana i Wincentynę Chudy

8.30    Za ++ Katarzynę, Wojciecha, Stefanię, Marię Tarnawskich oraz za ++ Annę i Mariana Tantała

9.45    Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Niementowskich Marię i Albina, męża Stefana i szwagra Zygmunta

11.00  Suma: W int. Parafian

12.00  Chrzest: Michalina Zdzisława Wydra

15.00  W intencjach grupy Małych Rycerzy Jezusa Miłosiernego

18.00  Nabożeństwo różańcowe

18.45  Za + męża, ojca i dziadka Janusza Ziomkowskiego w 7 r.śm., za ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo, dziadków oraz ++ z rodziny Krasnodębskich

 

 

Poniedziałek, 30 października 2023 r. – dzień powszedni

6.15    Za ++ Janinę i Jana Jankowskich

8.00    W int. ojca Dawida Szewczuka o zdrowie i Boże błogosławieństwo

17.45  Nabożeństwo różańcowe

18.30  Za ++ rodziców Anielę i Piotra Ciastoń, za ++ z pokrewieństwa

 

 

Wtorek, 31 października 2023 r. – dzień powszedni

6.15    Za + Józefa Dziedzic (Masz św. ofiarowana od Barbary i Kazimierza z rodz.)

8.00    Za + siostrę Stanisławę Wróbel

17.45  Nabożeństwo różańcowe

18.30  Za + żonę, matkę, babcię i prababcię Krystynę Zmurczyńską w 5 r .śm. oraz ++ z pokrewieństwa

 

 

Środa, 1 listopada 2023 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych

6.30    Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodz. Zofię i Jóżefa, oraz za ++ z rodziny Wesołowskich i Moralewicz

8.30    Za + syna Mateusza Wróbel, rodziców Irenę i Zbigniewa Karpińskich, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące

9.45    Za ++ męża Stanisława Morawskiego, ojca Władysława Budnika, Marię, Józefa, Leszka i Zdzisława Morawskich

11.00  W int. Parafian

15.00  Nabożeństwo za zmarłych

18.30  Nabożeństwo dla młodzieży

18.45  Za ++ Janinę, Tadeusza, Marię, Jana z rodziny Bieniów

 

 

Czwartek, 2 listopada 2023 r. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

6.15    1) W int. Ojca Świętego

           2) Za + Irenę Haudek w 47 r.śm. oraz + Zygmunta Haudek w 22 r.śm.

8.00    1) W int. Ojca Świętego

           2) Za + Ewę Pilchw 3 r.śm.

17.00  1) W int. Ojca Świętego

           2) Za + Urszulę Biernat-Jajko

17.45  Nabożeństwo różańcowe z wypominkami

18.30  Za wszystkich wiernych zmarłych

 

 

Piątek, 3 listopada 2023 r. – dzień powszedni. I piątek miesiąca

6.15     W int. Straży Honorowej

            Nabożeństwo do NSPJ

8.00     Za + ks. Jacka Ślęczka

            Nabożeństwo do NSPJ

17.45   Nabożeństwo różańcowe z wypominkami

18.30   Msza św. zbiorowa

            Nabożeństwo do NSPJ

 

 

Sobota, 4 listopada 2023 r. – św. Karola Boromeusza, Biskupa

6.15     Za ++ Elżbietę Lyga i Jana Wacoraz pokrewieństwo

8.00     Za + syna Marcina, Zofię, Bolesława, Jana, Dawida Hutyra, Edwarda Faryniak, Anielę Guzdek i ++ z pokr.

17.45   Nabożeństwo różańcowe z wypominkami

18.30   1) Za + żonę Janinę Mazuszczak w 3 r.śm.

            2) Z za + Wiktorię Zagwodzką w r.śm.

 

 

Niedziela, 5 listopada 2023 r. – 31 Niedziela Zwykła

6.30     W int. Magdaleny z okazji 30 rocznicy urodzin, dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opieke Matki Bożej

8.30     Do Bożego Miłosierdzia za ++ Tadeusza Kubisa, rodz. Antoniego i Stefanię, siostry Stanisławę, Marię i Zofię, braci Józefa i Mariana, teściów Ludwika i Annę, ich synów Kazimierza i Romana, chrześniaka Krzysztofa

9.45     Do Miłosierdzia Bożego za + Józefa w 18 r.śm., ++ matkę Annę, brata Stanisławai dusze w czyśćcu cierpiące

11.00   Suma: W int. Parafian

12.00   Chrzest: Piotr Adam Bossy

15.00   W intencjach grupy Małych Rycerzy Jezusa Miłosiernego

18.00   Nabożeństwo różańcowe z wypominkami

18.45   Za + męża Jana Zapotocznego, ++ rodz. Stefanię i Jóżefa i za ++ rodzeństwo