Intencje mszalne, 14.1o.2o18r - 21.1o.2o18r.

Niedziela, 14 października 2o18r - 28 niedziela ZWYKŁA

- Taca na bieżące potrzeby naszej Parafii.

6.3o   - Za ++ rodziców Władysławę i Józefa Gajewskich, braci Edwarda

i Jerzego, bratową Magdalenę, szwagra Zygmunta Ozgę

i Zygmunta Kalisza.

8.3o   - Za ++ Antoninę i Jana Bugańskich, ich syna Jana oraz pokrew Bugański i Ciastoń.

9.45   - W int 12 Róży Matek: z podz za łaski, o dalsze błog Boże i opiekę

Matki Najśw dla Członkiń i ich rodzin

- także za ++ z tej Róży.

11.oo - Za Parafian.

15.oo - Za ++ Marię Gargasz w 11 r śm, jej męża Józefa oraz rodziców i rodzeństwo.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe ze zmianą tajemnic dla Róż

Ojców, Matek i Dziewcząt.

18.45 - Do Miłos Bożego za + żonę Krystynę Michalik w 6 r śm.

-------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek, 15 października 2o18r - św Teresy z Avila - od Jezusa.

6.15   - W int Zofii i Adama w roczn ślubu: o błog Boże, opiekę Matki Najśw

i zdrowie.

8.oo   - Za ++ Weronikę, Halinę, Bronisława, Stanisława i Edwarda

Gruntkowskich, Bronisławę i Michała Lewandowskich

oraz Józefę i Jana Kowalskich.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.3o - W int 14 Róży Matek: o błog Boże i opiekę Matki Najśw

- także za zmarłych z tej Róży i z pokrew.

-------------------------------------------------------------------------------

Wtorek, 16 października 2o18r - św Jadwigi Śląskiej,

4o rocznica wyboru kard Wojtyły na Stolicę Piotrową.

6.15   - Za + żonę, matkę i babcię Danutę Wróbel w 1 r śm.

8.oo   - Za ++ Marię i Józefa Mróz oraz ++ z ich rodzin.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.3o - W int 21 Róży Matek: z podz za łaski, o dalsze błog Boże

i opiekę Matki Najśw - także za ++

           z tej Róży i pokr.

-------------------------------------------------------------------------------

Środa, 17 października 2o18r - św Ignacego Antiocheńskiego.

6.15   - Za ++ Helenę, Henryka i Agnieszkę Wac, Stanisława Majsak

oraz pokrew.

8.oo   - Za + męża Stanisława Morawskiego w 6 r śm.

17.oo - Dziecięca: EW int Aleksandry w 18 r urodzin: z podz za łaski,

o dalsze blog Boże, dary Ducha św, opiekę Matki Najśw,

zdrowie i pomyślność na maturze.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.3o - Za ++ rodziców Feliksę i Karola Adamowicz, pokrew z obu

stron, Ludwika Zagórskiego i d w cz.

-------------------------------------------------------------------------------

Czwartek, 18 października 2o18r - św Łukasza, Ewangelisty.

6.15   - Za + Stanisława Kozibrodę - od wnuka Łukasza z żoną.

8.oo   - W int 5 Róży Matek: z podz za łaski, o dalsze błog Boże i opiekę

Matki Najśw, także za ++ z tej Róży.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.3o - Za + matkę, babcię i prababcię Anielę Moskwa w 15 r śm,

ojca Jerzego, dziadków Łucję i Franciszka i pokr.

-------------------------------------------------------------------------------

Piątek, 19 października 2o18r - błog ks. Jerzego Popiełuszki.

6.15   - Za + syna Sebastiana Kurek w 6 r śm.

8.oo   - W int Doroty Kulesa w dniu urodzin i dla całej jej rodziny:

o błog Boże i zdrowie.

18.oo - Intencja zbiorowa.

18.45 -   nabożeństwo różańcowe na ulicach naszego miasta

- także dla naszej młodzieży.

-------------------------------------------------------------------------------

Sobota, 2o października 2o18r - św Jana Kantego.

6.15   - Za + Marię Sowa w 1 r śm.

8.oo   - W int Renaty i Mariusza w 2o r ślubu: z podz za łaski, o dalsze

błog Boże i światło Ducha św w rodzinie.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.3o - Za ++ rodziców Waluga: Marię w 3 r śm i Alojzego oraz pokr

z obu stron.

-------------------------------------------------------------------------------

Niedziela, 21 października 2o18r - 29 niedziela ZWYKŁA,

NIEDZIELA MISYJNA - Taca na potrzeby misyjne Kościoła.

6.3o   - Za ++ rodziców Jadwigę i Antoniego, brata Leona, siostry

Stanisławę i Janinę, siostrzenicę Bożenę i pokr.

8.3o   - Za ++ Adama Klimek w 16 r śm, rodziców, siostrę Józefę i pokr.

9.45   - O błog Boże dla rocznych dzieci.

11.oo - Za Parafian.

15.oo - Do Miłos Bożego za ++ rodziców Ziomek: Stanisława w 14 r śm

i Katarzynę w 6 r śm.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

18.45 - Do Miłos Bożego w int 19 Róży Matek: z pod za łaski, o zdrowie

i błog Boże dla księży z naszej Parafii i s. Ryszardy

oraz za ++ z tej Róży i za d w cz.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++