Ogłoszenia Parafialne

Intencje mszalne, o7.1o.2o18r - 14.1o.2o18r.

Niedziela, o7 października 2o18r. - 27 niedziela ZWYKŁA

- w naszym kościele: całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

 - Taca na potrzeby ogólnodiecezjalne i na nasze Seminarium Duchowne.

6.3o   - Za ++ rodziców Marię i Alojzego Brząkała oraz Mariannę

i Henryka Ulańskich.

8.3o   - Int 11 Róży Matek: Przez wstaw MB Różańcowej o powołania

kapłańskie, zakonne i misyjne, o zgodę w Ojczyźnie,

za ++ obrońców Ojczyzny, za ++ z tej Róży.

9.45   - Za ++ ojca Franciszka Maciejczyk z okazji urodzin, matkę

Intencje mszalne, 3o.o9.2o18r - o7.1o.2o18r.

Niedziela, 3o września 2o18r - 26 niedziela ZWYKŁA

- Taca na bieżące potrzeby naszej Parafii.

6.3o   - Za ++ rodziców Jadwigę i Mariana Kaintoch, dziadków Jadwigę

i Wojciecha Rudnickich oraz Stanisławę i Stanisława Kaintoch.

8.3o   - Za ++ syna Jana Reslera, męża Ernesta, pokrew z obu stron

oraz zięcia Jana Rus.

9.45   - W int Stanisławy i Tomasza w 2o r ślubu: z podz za łaski,

o dalsze błog Boże i zdrowie oraz opiekę Matki Najśw i Anioła Stróża

dla dzieci i całej rodziny.

Intencje mszalne, 23.o9.2o18r - 3o.o9.2o18r.

Niedziela, 23 września 2o18r - 25 niedziela ZWYKŁA

- Taca na potrzeby ogólnodiecezjalne.

6.3o   - Za ++ rodziców Helenę i Jana Wiśniewskich w 23 r śm,

dziadków i pokrew.

8.3o   - Za + męża i ojca Wiesława Szmita w 3 r śm.

9.45   - Do Milos Bożego za wstaw Matki Najśw w int Małgorzaty

w 5o r urodzin oraz 29 r ślubu z Janem: z podz za łaski,

o dary Ducha św, błog Boże i zdrowie i potrzebne łaski

dla dzieci, wnuka i całej rodziny..

11.oo - Za Parafian.

Intencje mszalne, 16.o9.2o18r - 23.o9.2o18r.

Niedziela, 16 września 2o18r - 24 niedziela ZWYKŁA

- nasze parafialne Dożynki

- Taca na bieżące potrzeby naszej Parafii.

6.3o   - O zdrowie i błog Boże dla rodzin Grabowiecki i Morawski.

8.3o   - Intencja Czcicieli Miłosierdzia Bożego.

9.45   - O błog Boże dla rocznych dzieci.

11.oo - Za Parafian.

Na podziękowanie Bogu za tegoroczne plony i wszelkie błogosł w pracy. Dożynki.

15.oo - Do Miłos Bożego i Maryi Niepokal w int 6 Róży Matek:

z podz za łaski, o zdrowie, błog Boże, wszelkie łaski, dla…

Intencje mszalne, o9.o9.2o18r - 16.o9.2o18r.

Niedziela, o9 września 2o18r -

w naszej Parafii: .

Uroczystość Odpustowa.

                    .Narodzenia Najświętszej Maryi Panny., Matki Boskiej siewnej

 - Taca na potrzeby naszej Parafii.

6.3o   - W int Marii i Ryszarda w 4o roczn ślubu: z podz za łaski,

o dalsze błog Boże i zdrowie.

8.3o   - W int Marii Jamuła z okazji urodzin: z podz za łaski, o  zdrowie

i błog Boże  - także dla dzieci i wnuków.

10.oo - Za + męża, ojca i dziadka Romana Krawiec w 3 r śm oraz