Ogłoszenia Parafialne

Intencje mszalne, 3o.12.2o18r - o6.o1.2o19r.

Niedziela, 3o grudnia 2o18r -

Niedziela Świętej Rodziny jezusa, Maryi i Józefa, 

- Taca na bieżące potrzeby naszej Parafii.

6.3o   - Za + Czesława Chwierut w 2 r śm.

8.3o   - Za ++ Olgę, Jakuba i Jerzego Orłowskich oraz Adelę, Sylwestra

i Mieczysława Pliś.

10.oo - W int Danuty i Zdzisława w 4o r ślubu: z podz za łaski,

o dalsze błog Boże i zdrowie.

11.3o - Uroczysta suma: Za Parafian,

szczególnie - przez wstaw św Rodziny

Intencje mszalne, 23.12.2o18r - 3o.12.2o18r.

Niedziela, 23 grudnia 2o18r - 4 niedziela ADWENTU

- Taca na bieżące potrzeby naszej Parafii.

6.3o   - Za + męża Kazimierza Szumowskiego w 2 r śm.

8.3o   - W int rodziny Danuty i Bogusława Zapotocznych: z podz za łaski,

o dalsze błog Boże i zdrowie.

9.45   - Za + ojca Teodora Twardochleb w 34 r śm oraz pokrew z obu stron.

11.oo - Za Parafian. Udzielanie sakr Chrztu św.

15.oo - Za + syna Marcina Faryniaka oraz ++ z pokrew.

Udzielanie sakr Chrztu św.

18.oo - nieszpory niedzielne.

18.45 - Za…

Intencje mszalne, 16.12.2o18r - 23.12.2o18r.

Niedziela, 16 grudnia 2o18r - 3 niedziela ADWENTU

- Taca na bieżące potrzeby naszej Parafii.

6.3o   - W int syna Krzysztofa: o zdrowie i błog Boże - z okazji urodzin.

8.3o   - Za ++ Leszka Szewczyka oraz rodziców Franciszkę i Franciszka

Szewczyk.

9.45   - O błog Boże dla rocznych dzieci: Lena Kampka.

11.oo - Za Parafian. Udzielanie sakr Chrztu św.

15.oo - Za ++ Stanisława, Marię i Piotra Pasternak, Marię i Łukasza

Tulej oraz pokrew. Udzielanie sakr Chrztu św.

18.oo - nieszpory niedzielne.

Intencje mszalne, 9.12.2o18r - 16.12.2o18r.

Niedziela, o9 grudnia 2o18r - 2 niedziela ADWENTU

- Taca na zimowe ogrzewanie naszego kośc.

6.3o   - Za + męża, ojca i dziadka Mariana Skaczyło i pokrew.

8.3o   - Intencja Czcicieli Miłosierdzia Bożego.

9.45   - Za ++ Tadeusza Jamułę w 3 r śm, braci Stanisława i Władysława

oraz rodziców Zofię i Franciszka.

11.oo - Za Parafian. Udzielanie sakr Chrztu św.

15.oo - Za ++ siostrę Aleksandrę Poręba w 4 r śm, rodziców Stanisławę

i Mariana, babcie, dziadków i pokrew. Udzielanie sakr Chrztu św.

18.oo - nieszpory niedzielne ze zmianą…

Intencje mszalne, o2.12.2o18r - o9.12.2o18r.

Niedziela, o2 grudnia 2o18r - 1 niedziela ADWENTU

- Taca na potrzeby ogólnodiecezjalne i na nasze Seminarium Duchowne.

6.3o   - Do Miłos Bożego za + męża Czesława Beczkiewicza w 3 r śm.

8.3o   - Do Najśw Serca Pana Jezusa i MB Nieust Pom za + męża Władysława

Mordarskiego w 8 r śm.

9.45   - Za ++ Marię i Jana Mikołajczyk, synów Franciszka i Wojciecha,

Annę Kurek, dwu mężów i syna Stefana.

11.oo - Za Parafian. Udzielanie sakr Chrztu św.

15.oo - Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Jana Kaczmara, jego rodziców