Ministranckie Sprawy bieżące

++++++++++++++++
OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

NA 25 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ,
23 września 2o18r.

 1. Dzisiaj kolejna niedziela zwykła.

  • Nasza służba dzisiaj:

   • grupy niedzielne jeszcze wrześniowe;

   • grupa 15.oo już pamięta o swojej godzinie - jest to we wrześniu grupa NaMi.

   • rezerwowa dowolnie.

  • Zachęcam do pięknej służby - bo KONIECZNIE trzeba obudzić śpiących.

 2. Nowy plan codzienny ciągle w brudnopisie, można się dopisywać i zmieniać - przez ks. proboszcza.

  • nowe grupy niedzielne utworzymy dopiero na październik.

  • Podejmiemy naszą służbę sumiennie i energicznie na Bożą chwałę i na nasz osobisty pożytek!

  • Modlimy się codziennie o nowe powołania ministranckie!modlitwa konieczna!!

 3. W środę - g. 17.oo - Msza św dziecięca,

  • w piątek - g. 20.oo - modlitwa młodzieżowa.

  • Zapraszam do służby i do modlitwy!

 4. W piątek, g. 15.oo, Koronka do Miłosierdzia Bożego przy kolumnie Matki Boskiej przy naszym Ratuszu.

  • Zapraszam do podjęcia tej modlitwy rozbrzmiewającej w tym czasie na całym świecie!

 5. Zebranie najbliższe w najbliższą sobotę:

  • 9.oo - WSPÓLNE - bo Księża mają potem konferencję sine mensa w Głubczycach.

  • Uwaga! grupy niedzielne będą 3o września jeszcze ciągle wrześniowe!!! Tomek G.

 6. A tu już nasi tegoroczni prezesi!

  • Prezes starszy - i główny:  Tomek G.  

  • Prezes młodszy: Franek W. Franek W.

  • Niech im się dobrze prezesuje, niech będą dobrym przykładem dla wszystkich nas!!!

  • Za tydzień ich przemówienia!

++++++++++++++++
OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

NA NIEDZIELĘ DOŻYNKOWĄ,
16 września 2o18r.

 1. Dzisiaj nasze .Parafialne Dożynki., podziękowanie za plony, za szczęśliwe żniwa.
  • Służba nasza przy ołtarzu w dożynkowym dniu:
   • zasadniczo wg grup niedzielnych wrześniowych, SŁONECZNIK
   • na g. 11.oo (dożynki) obowiązkowo także grupa rezerwowa (StaDa), bo wyjście przed kościół po gospodarzy z koroną i chlebem dożynkowym, wprowadzenie do kościoła przed ołtarz);
   • w zakrystii ubrani już o g. 1o.45 aby wyjść o 10.55 na zewnątrz po gospodarzy z wieńcem.
 2. śluby sobota, 22.o9. 2o18: 13.oo: _StaDa, ByJa_, 14.oo: _JuDa, OpJa_.
 3. Zebranie następne w najbliższą sobotę:
  • 9.oo - wspólne - ponieważ
   • o g. 10.3o w sobotę (22 września): księża mają konferencję - sine mensa - w Ściborzycach Małych.Zapraszam!
 4. Nowy plan codzienny na razie w brudnopisie, można się dopisywać i zmieniać - przez ks. proboszcza.
  • Podejmiemy naszą służbę sumiennie i energicznie na Bożą chwałę i na nasz osobisty pożytek!
 5. W środę - g. 17.oo - Msza św dziecięca, w piątek - g. 20.oo - Czuwanie modlitewne dla młodzieży.
  • Wszystko przez wstaw św Stanisława Kostki, patrona młodzieży, którego czcimy we wtorek.
  • Zapraszam do pięknego uczestnictwa i modlitwy.
  • Po tych spotkaniach nie uciekać (także w środę), aby pomóc księdzu w uporządkowaniu ołtarza do następnych spraw.

++++++++++++++++
OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

NA NIEDZIELĘ ODPUSTOWĄ,
9 września 2o18r.

 1. Dzisiaj nasz odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

  • Nasza służba dzisiaj:

   • wg dyżurów niedzielnych wrześniowych;

   • na g. 11.3o:

    • - wg klasyfikacji i objaśnień obok;

    • rezerwowa obowiązkowo na 11.3o;

   • każdy wyróżniony służy w Odpust dwa razy, a więc

   • wyróżnieni z grup 11.oo i rezerw swój drugi raz odsłużą na nieszporach o g. 18.oo.

   • niewyróżnieni z 11.oo i rez służą na jakiejkolwiek innej Mszy św - jednak nie na 11.3o;

  • Przed rokiem mało spośród nas podjęło sumiennie obowiązek odpustowy, służbę 2 razy.

  • Niech teraz będzie lepiej.

 2. Dziękuję serdecznie Kolegom, którzy przed odpustem w sobotę po zebraniu pomagali w dekorowaniu kościoła!

  • To piękna postawa, że ofiarowali swój czas, aby w odpust w kościele było pięknie. Wielkie Bóg zapłać!

 3. W środę - g. 17.oo - już Msza św dziecięca,

  • w piątek - g. 20.oo - Msza św młodzieżowa

   • Zapraszam i zachęcam. Krzyżykujemy się jak dotąd (jest napisane, diagram jest wywieszony).

 4. ZEBRANIE w sobotę najbliższą wspólne: 9.oo.

  • Będziemy wtedy układać nowy plan  codzienny,

  • Natomiast  grupy niedzielne uporządkujemy dopiero na październik, abyśmy się na nowy Rok Szkolny  poodnajdywali.

   • Zapraszam!

   • Musimy się odnajdywać po wakacyjnych zagubieniach!

   • Proszę pamiętać o dyżurach i zebraniach! To jest nasze życie ministranckie!

 5. W niedzielę następną, nasze parafialne DOŻYNKI.

  • Już zapowiadam, że wtedy Rezerwowa obowiązkowo na g. 11.oo!!!! Pamiętamy!

 6. W niedzielę następną, godz. 14.15 - wyjazd na Cvilin do Krnowa.

  • Naprawdę warto. Piękne miejsce. 1o złotych nie majątek.

  • Zachęcam do zaplanowania i podjęcia tego wyjazdu.

++++++++++++++++
OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

NA 22 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ,
2 września 2o18r.

 1. Dzisiaj już niedziela POwakacyjna.

  • Nasza służba dzisiaj:

   • już grupy niedzielne wrześniowe!!!!!

   • jest już Msza św o g. 15.oo. Niech grupa właściwa pamięta! Jest to grupa NaMi.

   • rezerwowa dowolnie.

 2. Nowe plany służenia codziennego będziemy ustalać po Odpuście, 15 września.

  • Wtedy też odnowimy GRUPY NIEDZIELNE.

 3. Tymczasem: po wakacjach przebudzamy się do pięknej służby przy ołtarzu Pana Jezusa! Rok Szkolny

 4. Jutrzejszy poniedziałek o3 września rozpoczynamy nowy Rok Szkolny i nasza Msza św o g. 7.3o.

  • Zapraszam do służby. Dziękujemy za wakacje, modlimy się za naszą naukę w szkole.

  • Niech nam Pan Jezus błogosławi na cały Rok Szkolny. I dziękujmy za wakacje!!!

 5. Pamiętać będziemy, że jest spowiedź św na 2 okazje:

 6. Pierwszy Piątek i Odpust!!!

  • Kto się nie spowiadał na nowy Rok Szkolny - proszę się spowiadać, aby uporządkować swoje serce, aby Pan Jezus mógł nas wspomagać swoją łaską!

 7. Zebranie następne o8 września, 9.oo - wspólne.

  • Zebranie bardzo ważne, bo przedodpustowe !!!

   • Może wybierzemy wtedy nowych prezesów.

 8. Niedziela 9 września to nasz parafialny Odpust narodzenia najświętszej maryi panny!!!

  • Jaka będzie służba w NIEDZIELĘ odpustową:

   • służba wg dyżurów niedzielnych wrześniowych,

   • na g. 11.3o (suma z procesją) służą wyróżnieni wg nowego podliczania);

   • służba „drugi raz” dla wyróżnionych z grup 11.oo i rezerwowa: na nieszporach o g. 18.oo;

   • niewyróżnieni z 11.oo i rezerwowej służą na dowolnej Mszy św, jednak nie na 11.3o.

  • Chcemy już pamiętać o odpustowej służbie!!!

 9. Przed Odpustem zawiesimy chorągwie - po zebraniu w sobotę.

  • Trochę późno, ale Bardzo dobrze.

++++++++++++++++
OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

NA 21 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

UROCZYSTOŚĆ

MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
26 SIERPNIA 2O18R.

 1. DZISIAJ   piękna uroczystość, Matki BoskiejMaryja Jasnogórska Częstochowskiej.

  • Nasza służba dzisiaj:

   • jeszcze grupy niedzielne sierpniowe;

   • nie ma Mszy św o g. 15.oo.

   • grupa 15.oo obowiązkowo na 11.oo (jest to w sierpniu grupa TrBa).

   • rezerwowa dowolnie;

  • Chcemy dziękować Bogu za piękne dziedzictwo naszej Ojczyzny. Niech nam patronuje nasza Matka i Królowa z Jasnogórskiego wzgórza, Matka Boska Częstochowska.

 2. mamy najnowsze podliczanie - dla ODPUSTU i dla nowych planów służenia.

 3. Pamiętać będziemy, że jest spowiedź św na nowy Rok Szkolny!!!

  • Piątek i sobota, 16.oo - 18.oo.

  • Proszę się spowiadać, aby swoje serce uporządkować, aby Pan Jezus mógł nas wspomagać swoją łaską!

 4. Zebranie następne o1 września,  9.oo - WSPÓLNE (starsi I  młodsi).

  • Zebranie bardzo ważne, bo nowy ROK SZKOLNY!!!

  • UWAGA!!! ZA TYDZIEŃ (2 WRZEŚNIA) PRZESUNIĘCIE GRUP NIEDZIELNYCH NA WRZESIEŃ!!! Będziemy już o tym pamiętać!!!
 5. śluby - sobota, o1.o9.2o18nie ma ślubów._

 6. Byłoby pięknie, gdyby maturzyści rzutem na taśmę do połowy września (gdy ustalimy nowe plany) dopełnili swojej odpowiedzialności za swoje grupy niedzielne i tak potwierdzili swoją nierzadko piękną służbę. Na pewno to zrozumiałe. Bóg zapłać.

++++++++++++++++
OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

NA 2o NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
19 SIERPNIA 2O18R.

 1. Dzisiaj jeszcze Zwykła niedziela wakacyjna - ale wakacji już tylko ciut- ciut!

  • Jak służymy dzisiaj?

   • nadal wg grup niedzielnych sierpniowych!!!

   • pamiętamy, że przez całe wakacje grupa  15.oo obowiązkowo na 11.oo (bo w istocie nie ma Mszy św o g. 15.oo) - w sierpniu jest to grupa TrBa.

   • rezerwowa dowolnie.

 2. śluby - sobota, 25.o8.2o18:

  • 14.oo:_________________.

  • 15.oo:_________________.

 3. Zebranie następne: 

  • w sobotę, 25 sierpnia - wspólne, g. 9.oo.

   • Zapraszam gorąco!!!Pielgrzymka Piesza

 4. Zakończona nasza Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę!

  • To piękne świadectwo i piękny dar dla Pana Jezusa, dla Najświętszej Panny, dla siebie samego i dla swojego otoczenia, że otwarliśmy nasze serca na działanie Bożej łaski.

   • Pielgrzymkowicze  mają krzyżyki dodatkowe, bo reprezentowali naszą wspólnotę pięknie na Pielgrzymce!!!

   • WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ!

++++++++++++++++
OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

NA 19 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
12 SIERPNIA 2O18R.

 1. Dzisiaj także niedziela Zwykła - i wakacyjna.

  • Jak służymy dzisiaj?

   • wg grup niedzielnych sierpniowych!!!

   • pamiętamy, że przez całe wakacje grupa 15.oo obowiązkowo na 11.oo (bo w istocie nie ma Mszy św o g. 15.oo) - w sierpniu jest to grupa TrBa.

   • rezerwowa dowolnie.

 2. Poniedziałek, g. 7.oo - Msza św na rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.pielgrzymka wyrusza

  • Zapraszam do dodatkowej służby i do modlitwy w intencji pielgrzymujących za ich piękną postawę, z której tylko brać wzór i przykład - a nie oszczędzać siły na jakieś wakacyjne głupoty!!!!

  • Nadal zachęcam do zapisania się jeszcze na pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę!

   • Afisze jeszcze w przedsionku kościoła a zapisy w kancelarii. Warto podjąć ten piękny trud!

 3. W środę, 15 sierpnia, uroczystość: Wniebowzięcie Najśw Maryi Panny - Matki Boskiej Zielnej.MB Wniebowzięta

  • Porządek Mszy św niedzielny, wakacyjny.

  • Dlatego nasza służba w tym uroczystym dniu:

   • wg porządku niedzielnego sierpniowego;

   • grupa 15.oo także na 11.oo! (niech będzie więcej ministrantów, suma za Ojczyznę w rocznicę Cudu nad Wisłą).

   • rezerwowa dowolnie,

   • dyżur codzienny w ŚRODĘ nie obowiązuje.

  • Proszę pamiętać o sumiennej służbie!!!

 4. W piątek czcimy św Jacka!

  • To nasz PATRON opolski i polski. Zachęcam do modlitwy!

 5. Zebranie następne dopiero w sobotę, 25 sierpnia - wspólne, g. 9.oo, ponieważ w sobotę 18 sierpnia Piesza Pielgrzymka i do końca nie wiadomo, co z proboszczem będzie.

  • Zapraszam gorąco!!!

Pielgrzymka Piesza

++++++++++++++++
OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

NA 18 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
o5 SIERPNIA 2O18R.

 1. Dzisiaj także niedziela Zwykła - i wakacyjna.
  • Jak służymy dzisiaj?
   • już przesunięcie grup niedzielnych na sierpIEŃ!!!
   • pamiętamy, że przez całe wakacje grupa 15.oo obowiązkowo na 11.oo (bo w istocie nie ma Mszy św o g. 15.oo) - w sierpniu to grupa TrBa.
   • rezerwowa dowolnie.
 2. OCZYWIŚCIE ZACHĘCAM do zapisywania się na pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę!
  • Afisze w przedsionku naszego kościoła i na naszej planszy w zakrystii.
  • Zapisy już od poniedziałku, o6 sierpnia!
  • Warto podjąć ten piękny trud i wypróbować się na tej świętej trasie do Maryi, Królowej Polski!
  • Wybierz się, naprawdę nie pożałujesz!
 3. ślub - sobota, 11.o8.2o18g. 13.oo: _Fe, Mi_
 4. uwaga DO NASZEJ SŁUŻBY:  
  • GDY SIĘ ODWRACAMY robiąc miejsce dla innej osoby (przy ambonce albo ołtarzu a także wszędzie - ustępując miejsca) ZAWSZE ODWRACAMY SIĘ DOKONUJĄC OBROTU .do . kolejno wg hierarchii:
   • - do Pana Jezusa w Eucharystii,
   • - do drugiej osoby,
   • - do ołtarza,
   • - do świętej księgi
    • - w zależności kto czy co znajduje się w centrum zdarzenia.
  • Odwracanie się od jest zawsze
   • - brutalne,
   • - bez wyczucia i szacunku,
   • - świadczy o braku delikatności a nawet kultury
    • - chyba że ma wyrażać niechęć do podchodzącej albo stojącej osoby (co nie jest po chrześcijańsku).
  • Bądźmy ludźmi kultury, ducha i świętej wiary.
 5. Zebranie następne w sobotę, 11 sierpnia - wspólne, g. 9.oo.  Zapraszam gorąco!!!

++++++++++++++++