Ministranckie Sprawy bieżące

++++++++++++

TRZECIA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
24 MARCA 2O19R.

 1. Już Trzecia Niedziela Wielkiego Postu.

  • W niedzielę dzisiejszą nasza służba:

   • wg normalnych grup niedzielnych marcowych,

   • grupa rezerwowa dowolnie;

   • Gorzkie Żale g. 18.oo. Zapraszam!!!!

 2. W piątek oczywiście Droga Krzyżowa - normalnie o naszych zwykłych porach:

  • 17.oo - dzieci,

  • 18.oo - wszyscy,

  • 19.45 - młodzież.

   • Dyżur piątkowy g. 18.oo służy w Wielkim Poście na 18.oo (Droga Krzyżowa) i 18.3o (Msza św)!!!.

   • Zapraszam do dodatkowej służby na Drodze Krzyżowej!!!

 3. Środa g. 17.oo Msza św dziecięca.

  • Zapraszam do służby i do modlitwy.

 4. Zebranie - najbliższa Sobota:

  • WSPÓLNE - 9.oo - bo Księża mają o g. 1o.oo konferencję cum mensa u Ojców Franciszkanów.

 5. PO Rekolekcjach:

  • dziękuję za piękną postawę Kolegom, którzy odczuwali ten obowiązek i ten wymiar swojej ministranckiej odpowiedzialności - na spotkaniach dziecięcych i młodzieżowych. To piękne świadectwo i piękny dar dla naszych Kolegów i Koleżanek.

  • szkoda, że niektórzy z nas w ławce nie zawsze oddziaływali pozytywnie czy pobożnie ale raczej poddawali się wpływom  zewnętrznym i przy okazji utwierdzając tych kolegów w ich często powolnym oddalaniu się od Pana Jezusa na płaszczyźnie ich wiary.

  • szkoda także, żeśmy się tak jakby zakochali w naszych grzechach i wielu z nas nie było u spowiedzi św na rekolekcje. To przecież ministranci mają być wzorem dla naszej młodzieży i oni mają mieć wiarę świadomą, konkretną, w którą inni mają się wpatrywać i nią się budować!

++++++++++++

DRUGA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
17 MARCA 2O19R.

 1. Już 2 Niedziela Wielkiego Postu i nasze  Rekolekcje!!!

  • W niedzielę dzisiejszą nasza służba:

   • wg grup marcowych;

   • grupa rezerwowa dowolnie;

   • po Mszach św zbieramy ofiarki na misje.afisz rekolekcyjny

   • zapraszam na g. 18.oo na Gorzkie Żale - z rekolekcyjnym kazaniem pasyjnym  dla wszystkich (a więc i dla nas).  Zapraszam!!!!

 2. A w kolejne dni nadal Rekolekcje:

  • dyżury codzienne obowiązują normalnie,

  • zapraszam do służby dodatkowej na rekolekcyjnych spotkaniach specjalistycznych dla dzieci i młodzieży - wg rozpiski na afiszach,

  • grupa starsza może na spotkaniach rekolekcyjnych zaznaczać się jak w ciągu roku szkolnego na grafiku młodzieżowej służby.

 3. środa - Zakończenie Rekolekcji:

  • g. 8.oo - poranne Zakończenie Rekolekcji. Zachęcam do służby ochotniczej.

  • g. 10.3o - Msza św dla Chorych - zapraszam do służby.

   • Prośby o zwolnienie szkolne będzie można pobierać u Księdza Prob w zakrystii w dni rekolekcyjne.

  • g. 16.oo - zakończenie dla dzieci i młodzieży;

  • Zakończenie główne -  środa, g. 18.oo, służą:

   • dyżur codzienny środowy wieczorny,

   • ochotnicy,

   • 25 najlepszych - czyli - tabela w zakrystii.

  • Dyżur codzienny środowy a także ochotnicy na innych Mszach św rekolekcyjnych w środę uzyskują krzyżyki.

 4. Proszę pięknie podjąć czas rekolekcyjny!!!!

  • Rekolekcje to dla naszej wspólnoty trochę więcej pracy ministranckiej, ale przecież dla Pana Jezusa, dla całej Parafii, dla Królestwa Bożego i na Bożą chwałę!!!!

 5. W piątek oczywiście Droga Krzyżowa - normalnie o naszych zwykłych porach:

  • 17.oo - dzieci,

  • 18.oo - wszyscy,

  • 19.45 - dla młodzieży.

   • To nasze piękne zadanie i nasze kolejne świadectwo wobec naszych koleżanek i kolegów i wszystkich!!! Zapraszam do rozważania i modlitwy

 6. Zebranie w Sobotę:

  • wspólne: 9.oo. ZAPRASZAM  SERDECZNIE! 

++++++++++++

PIERWSZA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
1O MARCA 2O19R.

 1. Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu!!!

  • pościmy nade wszystko od grzechów i słabości!

  • spowiadamy się!

  • A nasza służba dzisiaj?

   • normalna, wg grup niedzielnych oczywiście na Marzec;

   • grupa rezerwowa dowolnie;

   • Gorzkie Żale g. 18.oo.

    • Zapraszam do dodatkowego przyjścia!

 2. Dziecięca w środę, g. 17.oo! Zapraszam do służenia!!!

 3. Zebrania - najbliższa Sobota: AFISZ REKOLEKCYJNY

  • 9.oo - starsi, 9.3o - młodsi.

  • Zapraszam! Zebranie ważne, bo: przedrekolekcyjne!!!

 4. Serdeczne podziękowania:

  • za służbę na adoracji,

  • za pomoc przed Popielcem,

  • za służbę w Popielec,

  • za służbę na Drogach Krzyżowych.

   • Wielkie Bóg zapłać!

 5. Tydzień spowiedzi św przed rekolekcjami!

  • Proszę się spowiadać, aby nie żyć w bałaganie i grzechu!

 6. Droga Krzyżowa w piątek zwyczajnie:

  • 17.oo - dzieci,

  • 18.oo - wszyscy,

  • 19.45 - młodzież.

 7. Dyżur piątkowy g. 18.oo służy w Wielkim Poście:

  • - 18.oo (Droga Krzyżowa)

  • - 18.3o (Msza św wieczorna).

  • zapraszam do służby na Drodze Krzyżowej!!!

 8. Ponadto: W czasie służby na Drodze Krzyżowej proszę się zachowywać.

  • Jesteśmy wtedy tak blisko ludzi, wobec obrazów Drogi Krzyżowej, wśród przejmujących tekstów śpiewów o męce Pana Jezusa!!!

+++++++
OGŁOSZENIA BIEŻĄCE 

NA NIEDZIELĘ,
3 MARCA 2O19R.

 1. Dzisiaj już ósma niedziela zwykła.

  • Nasza służba dzisiaj:

   • JUŻ GRUPY NIEDZIELNE MARCOWE!!!

   • grupa rezerwowa dowolnie,

   • Zachęcam do pięknej służby!Najświętszy Sakrament

 2. Ale po południu także adoracja!

  • Pamiętamy więc o naszych godzinach adoracyjnych - dzisiaj także poniedziałek i wtorek.

  • W związku z adoracją w poniedziałek i wtorek dyżur wieczorny (18.oo) niech przyjdzie wcześniej, aby już o 17.45 wyjść do ołtarza z księdzem do zakończenia adoracji. Proszę o tym nie zapomnieć.

 3. We wtorek po Mszy św wieczornej:

  • zmieniamy dywany,

  • przenosimy stroje ministr (ziel/fiol).

  • Wierzę, że do tej małej czynności przyjdą też dobrzy ochotnicy.krzyż

 4. W piątek już Drogi Krzyżowe:

  • 17.oo - dzieci,

  • 18.oo - dorośli I MŁODZIEŻ.

   • UWAGA: młodzież tym razem na Drogę Krzyżową na 18.oo.

  • Zapraszam do służby i rozważania męki P. Jezusa!

  • Piątkowy dyżur wieczorny służy na Drodze Krzyżowej o 18.oo i potem na Mszy św wieczornej.

 5. Środa Popielcowa!

  • Służba w tym świętym dniu:

   • dyżur codzienny zawieszony;

   • na Mszach św już wg grup niedz marcowych:

    • 6.15 - GaSz, ChMi;

    • 8.oo - ochotnicy,

    • 16.oo - ZwKa, NaMi;

    • 18.oo - JóMa, StDa, FeAd;

    • 19.45 - ministranci młodzieżowi.

  • Uwaga: młodzieżowcy mogą przyjść:

   • albo wg grupy niedzielnej,

   • albo na młodzieżówkę,

   • mogą także zyskać dwa krzyżyki, o ile przyjdą na swój dyżur i na młodzieżówkę!

  • Uwaga: Także dyżur codzienny może zyskać dwa krzyżyki o ile przyjdzie na grupę wg niedzielnych i na swój dyżur codzienny. Zapraszam!

  • W ŚRODĘ POPIELCOWĄ zbieramy tacę.

 6. Zebranie najbliższe w ROZBICIU:

  • starsi - 9.oo, młodsi - 9.3o.