aktualizacja 2021 09 19.
________

PREZESI 
WE WSPÓLNOCIE NASZYCH MINISTRANTÓW
       od 18 września 2o21r:

Staszek B. 

 

 

 

 

 Prezes starszy i główny:
      Staszek B,
w służbie ministranckiej
       od roku 2o21.

 

 

 

Michał B.

 

 

Prezes ministrantów młodszych:

Michał B, 
w służbie ministranckiej
od roku 2o18.

 

 

 

 

  

 

  

MINISTRANCI PARAFII GŁUBCZYCE,
aktualizowana 19.o1.2o21r.

lp

Nazwisko

Imię

UR

 

 1.  

Adamów

Kacper

2004

2014

 

 1.  

Adamów

Piotr

2008

2016

 

 1.  

Bach

Wojciech

2010

2019

 

 1.  

Bartosiewicz

Wojciech

2006

2016

 

 1.  

Bednarz

Tomasz

2004

2014

 

 1.  

Behra

Wiktor

2004

2014

 

 1.  

Bieleń

Michał

2005

2015

 

 1.  

Borowski

Szymon

2010

2019

 

 1.  

Borszowski

Tymoteusz

2010

2019

 

 1.  

Bródka

Bartłomiej

2011

2019

 

 1.  

Bródka

Michał

2008

2018

 

 1.  

Bujak

Tomasz

2009

2019

 

 1.  

Chuchro

Jan

2012

2019

 

 1.  

Czyżowicz

Maciej

2005

2015

 

 1.  

Czyżowicz

Michał

2011

2019

 

 1.  

Czyżowicz

Piotr

2006

2016

 

 1.  

Dąbrowa

Filip

2004

2013

 

 1.  

Dobrowolski

Antoni

2011

2018

 

 1.  

Dobrowolski

Karol

2009

2016

 

 1.  

Felski

Adrian

2003

2012

 

 1.  

Gawęcki

Szymon

2004

2014

 

 1.  

Gruca

Wojciech

2006

2016

 

 1.  

Jabłoński

Patryk

2008

2017

 

 1.  

Janicki

Nikodem

2013

2020

 

 1.  

Jaworski

Szymon

2010

2019

 

 1.  

Jeruzelski

Marcel

2007

2017

 

 1.  

Józefowski

Marcin

2004

2014

 

 1.  

Juchno

Dominik

2012

2019

 

 1.  

Junka

Damian

2004

2014

 

 1.  

Kierepka

Gracjan

2013

2020

 

 1.  

Koba

Tymoteusz

2012

2019

 

 1.  

Kolano

Kamil

2010

2018

 

 1.  

Krzysztoń

Błażej

2009

2019

 

 1.  

Krzysztoń

Kacper

2010

2018

 

 1.  

Liberski

Franciszek

2013

2020

 

 1.  

Lipiński

Michał

2008

2017

 

 1.  

Łyczkowski

Oskar

2009

2018

 

 1.  

Melnarowicz

Szymon

2008

2018

 

 1.  

Michalewski

Franciszek

2010

2018

 

 1.  

Michalewski

Michał

2006

2016

 

 1.  

Romanik

Tymoteusz

2008

2019

 

 1.  

Rostowski

Oskar

2008

2018

 

 1.  

Seń

Michał

2003

2012

 

 1.  

Siemiginowski

Jakub

2004

2014

 

 1.  

Sieradzki

Piotr

2004

2014

 

 1.  

Skwarczyński

Aleksander

2008

2018

 

 1.  

Stawarz

Daniel

2002

2014

 

 1.  

Szymków

Miłosz

2008

2018

 

 1.  

Tromsa

Oliwer

2013

2020

 

 1.  

Trznadel

Piotr

2009

2018

 

 1.  

Waliduda

Franciszek

2005

2014

 

 1.  

Waluga

Szymon

2007

2017

 

 1.  

Wolny

Oliwier

2009

2017

 

 1.  

Wysocki

Franciszek

2006

2016

 

 1.  

Zajdel

Michał

2006

2016

 

 1.  

Zdeb

Konrad

2006

2016

 

 1.  

Zuchlke

Mikołaj

2011

2019

 

 1.  

Zuchlke

Miłosz

2008

2018

 

 1.  

Zwarycz

Michał

2004

2014

 

 1.  

Żołędziewski

Aleksander

2009

2018

 

 

 

Nowi ministranci 23 11 2019r.

 

nowi ministranci, 24.11.2o18r.Ministranci Wielka Sobota

 

nowi ministranci - 2017

 

LISTA MINISTRANTÓW PARAFII GŁUBCZYCE
WG MIEJSC
OSIĄGNIĘTYCH W SUMIENNOŚCI UCZĘSZCZANIA 
NA SŁUŻBĘ MINISTRANCKĄ
 

NASZE WYNIKI W SŁUŻBIE - 14 listopada 2o2or

- liczone od listopada 2o19r - 50 najlepszych.

lp - miejsce

nazwisko

skrót

imienia

uro

dzony

służy

od

 

obecności

14 11 2o2o

1

Waluga

Szy

2007

2017

 

184

2

Michalewski

Fra

2010

2018

 

183

3

Dobrowolski

Ant

2011

2018

 

180

4

Kolano

Kam

2010

2018

 

178

5

Koba

Tym

2012

2019

 

163

6

Wysocki

Fra

2006

2016

 

158

7

Dobrowolski

Kar

2009

2016

 

158

8

Junka

Dam

2004

2014

 

146

9

Krzysztoń

Kac

2010

2018

 

138

10

Juchno

Dom

2012

2019

 

136

11

Krzysztoń

Bła

2009

2019

 

127

12

Bródka

Mic

2008

2018

 

124

13

Jaworski

Szy

2010

2019

 

123

14

Bródka

Bar

2011

2019

 

119

15

Melnarowicz

Szy

2008

2018

 

118

16

Seń

Mic

2003

2012

 

117

17

Sieradzki

Pio

2004

2014

 

117

18

Zajdel

Mic

2006

2016

 

117

19

Szymków

Mił

2008

2018

 

114

20

Bieleń

Mic

2005

2015

 

112

21

Czyżowicz

Mac

2005

2015

 

112

22

Czyżowicz

Mic

2011

2019

 

108

23

Stawarz

Dan

2002

2014

 

107

24

Skwarczyński

Ale

2008

2018

 

106

25

Borowski

Szy

2010

2019

 

106

26

Romanik

Tym

2008

2019

 

105

27

Waliduda

Fra

2005

2014

 

104

28

Bach

Woj

2010

2019

 

103

29

Jeruzelski

Mar

2007

2017

 

101

30

Michalewski

Mic

2006

2016

 

97

31

Zdeb

Kon

2006

2016

 

96

32

Behra

Wik

2004

2014

 

92

33

Bujak

Tom

2009

2019

 

92

34

Adamów

Pio

2008

2016

 

91

35

Józefowski

Mar

2004

2014

 

88

36

Rostowski

Osk

2008

2018

 

87

37

Bartosiewicz

Woj

2006

2016

 

82

38

Czyżowicz

Pio

2006

2016

 

80

39

Chuchro

Jan

2012

2019

 

80

40

Gruca

Woj

2006

2016

 

78

41

Żołędziewski

Ale

2009

2018

 

78

42

Wolny

Oli

2009

2017

 

77

43

Zuchlke

Mił

2008

2018

 

75

44

Zuchlke

Mik

2011

2019

 

69

45

Siemiginowski

Jak

2004

2014

 

67

46

Łyczkowski

Osk

2009

2018

 

63

47

Grala

Kac

2005

2015

 

60

48

Piskorz

Szy

2008

2016

 

58

49

Bednarz

Tom

2004

2014

 

55

50

Felski

Adr

2003

2012

 

53

 

MINISTRANCI W WIELKĄ SOBOTĘ, 15 KWIETNIA 2017R.

 

 

  Nowi ministranci Parafii Głubczyce
po obrzędzie przyjęcia do ministranckiej służby
23.11.2o13r. 
tu z prezesami (Michałem i Patrykiem).
 


 
 
    


 

 

 
 


 

 

rtecenter

top

po obrzędzie przyjęcia do ministranckiej służby

Kruk