Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 21 października 2o18r.
W dzisiejszą niedzielę - jest to w Kościele Powszechnym Niedziela misyjna - w naszym kościele: porządek Mszy świętych zwyczajny, g. 9.45 - Msza św za roczne dzieci, g. 18.oo - nabożeństwo różańcowe, serdeczne Bóg zapłać składamy za ofiary na tacę, przeznaczone dzisiaj na potrzeby misyjne Kościoła. Dzisiaj także gościmy w naszym kościele Ojca Oblata Maryi Niepokalanej, który głosi na Mszach świętych kazania a po Mszach świętych można nabywać kalendarze misyjne także na pomoc dla dzieł misyjnych Kościoła. Także w tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwa różańcowe - codziennie - na g. 18.oo. Zapraszamy wszystkich - zwłaszcza tych spośród nas, którym może cały miesiąc jakoś umyka bez różańcowego nabożeństwa. Dzieci zapraszamy także w tym tygodniu w środę na g. 17.oo na Mszę św śródtygodniową, młodzież w piątek, na g. 2o.oo, na młodzieżowe nabożeństwo różańcowe. W przyszłą niedzielę - będzie to 3o niedziela Zwykła, ostatnia niedziela października, w Parafiach wspomnienie…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 14 października 2o18r.
W dzisiejszą niedzielę, gdy w kościele w Polsce przeżywamy Dzień Papieski , w naszym kościele: porządek Mszy świętych zwyczajny, g. 11.oo - suma za Parafian ale szczególnie na podziękowanie Bożej Opatrzności za dar Papieża-Polaka, św Jana Pawła II. g. 18.oo - nabożeństwo różańcowe ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt. po sumie dzisiaj zmiana tajemnic dla Osady Lwowskiej. Za ofiary na tacę przeznaczone dzisiaj na opłacenie przebudowy ogrzewania w naszych salkach, odnowienie szczytów wież naszego kościoła ale także na bliskie już zimowe ogrzewanie naszego kościoła składamy wszystkim Ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. Przed kościołem dzisiaj można złożyć na ręce harcerzy i naszych ministrantów ofiary na dzieło Fundacji Trzeciego Tysiąclecia - na pomoc stypendialną dla dzieci i młodzieży z rodzin liczniejszych i słabiej uposażonych. Na nabożeństwa różańcowe także w tym tygodniu zapraszamy codziennie na g. 18.oo. Rozważanie z Maryją tajemnic Chrystusowego zbawienia na…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o7 października 2o18r.
W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele: porządek Mszy świętych zwyczajny, g. 11.oo - suma za Parafian ale szczególnie - z racji pierwszej niedzieli miesiąca różańcowego - w int naszych Róż Różańcowych: na podziękowanie za ich codzienną modlitwę różańcową w naszej parafialnej wspólnocie. za ofiary złożone dzisiaj na tacę na potrzeby ogólnodiecezjalne składamy wszystkim Ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. W dzisiejszą niedzielę, 7 października, przypada nasza parafialna całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Proponujemy na dzisiejszą niedzielę następujący porządek adoracji: g. 12.oo - wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja dla wszystkich, g. 12.15 - prowadzą adorację Czciciele Miłosierdzia Bożego, g. 13.oo - prowadzi adorację Odnowa w Duchu Świętym, g. 14.oo - prowadzi adorację Straż Honorowa Serca Pana Jezusa, g. 15.oo - 16.oo - przerwa w adoracji ze względu na Mszę św popołudniową, g. 16.oo - adoracja Apostolstwa Dobrej Śmierci, g. 17.oo - adoracja Rodziny…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 3o września 2o18r,
W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele: porządek Mszy świętych zwyczajny, g. 18.oo - nieszpory niedzielne, za ofiary złożone dzisiaj na tacę na bieżące potrzeby naszej Parafii składamy wszystkim Ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. po Mszach św można dzisiaj złożyć ofiarę na wzniesienie w naszym mieście pomnika św Jana Pawła II. W jutrzejszy poniedziałek rozpoczynamy już różańcowy miesiąc październik. Codziennie więc od jutra zapraszamy na g. 18.oo na październikowe nabożeństwa różańcowe. Niech nasz kościół rozbrzmiewa rozważaniem z Maryją różańcowych tajemnic naszego zbawienia, niech rozlega się modlitwa całej naszej Parafii: dorosłych, młodzieży i dzieci. Dzieci klas podstawowych - także gimnazjalne - zapraszamy w środę na g. 17.oo na ich regularną śródtygodniową Mszę św. Dzieci otrzymują na tych Mszach świętych tematyczne obrazki, które powinny wkleić do zeszytu z religii, aby Siostra i Panie Katechetki mogły odnieść się także do praktyk religijnych dziecka. Młodzież…
OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 23 września 2o18r.
W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele: porządek Mszy świętych zwyczajny, g. 11.oo - suma za Parafian, ale szczególnie w intencji naszych młodych rozpoczynających studia albo kolejny rok studiów, wyruszających z domu rodzinnego: o błog Boże, o umiejętność mądrego i świętego podejmowania młodości, aby umieli także w wieku dorosłym swoje zadania rodzinne i społeczne podejmować w sposób święty. Także: W int Chóru naszego Liceum w 3o roczn pracy w naszej społeczności. Za ofiary złożone dzisiaj na tacę na potrzeby ogólnodiecezjalne składamy wszystkim Ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. Także w tym tygodniu zapraszamy: - dzieci w środę na g. 17.oo na ich stałą śródtygodniową Mszę św; - młodzież w piątek na g. 20.oo na młodzieżową modlitwę. Zapraszamy i dzieci i młodzież, aby Chrystusa przyjmowali jako swojego Przewodnika na każdy dzień swojego życia - także kiedyś dorosłego. W przyszłą niedzielę - będzie to 26 niedziela Zwykła - w naszym kościele: porządek Mszy świętych…