OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, o7 lipca 2o19r.

 1. W dzisiejszą niedzielę w w naszym kościele:
  • Msze święte w niedzielnym porządku wakacyjnym,
   • sumę o g. 11.oo ofiarujemy za całą naszą Parafię, ale szczególnie w int naszych Rolników, o błog Boże w bliskich już pracach żniwnych;
   • po sumie zmiana tajemnic dla Osady Lwowskiej.
   • g. 18.oo - adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • Za ofiary złożone dzisiaj na tacę na potrzeby ogólnodiecezjalne i na nasze Seminarium Duchowne składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać.
 2. Przy okazji intencji przedżniwnej  na dzisiejszej sumie informujemy, że w tym roku kolej przygotowania korony żniwnej na nasze parafialne dożynki, które - daj Boże - będziemy mogli tym razem przeżywać 25 sierpnia (w ramach Dożynek Gminno-Powiatowych) wypada na naszych Rolników z naszych Sadów.
 3. W przyszłą niedzielę, będzie to 15 niedziela Zwykła, w naszym kościele:
  • Msze święte w zwyczajnym wakacyjnym porządku niedzielnym,
   • g. 9.45 - Msza św o błog Boże dla rocznych dzieci,
   • g. 18.oo - nieszpory niedzielne ze zmianą tajemnic dla Róż Ojców, Matek i Dziewcząt.
  • Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na nasze potrzeby remontowe.
   • Tu informujemy, że ciągle nie otrzymaliśmy z funduszy unijnych refinansowania odnowienia naszego ołtarza Najświętszego Serca Jezusowego - choć obowiązkowe tablice informują już od roku jakoby się to już dokonało - i aktualnie spłacamy comiesięczne raty kredytu, finansującego całe zadanie, który musieliśmy przed rokiem zaciągnąć, aby refinansowanie mogło być rozpatrywane i aby mogło się dokonać.
 4. Z naszych ogłoszeń innych informujemy, że:
  • zapraszamy także do wakacyjnego pielgrzymowania:
   • na Jasną Górę na Ogólnopolską Pielgrzymkę Radia Maryja, w niedzielę przyszłą, 14 lipca.
    • wyjazd od naszego kościoła w tym dniu o g. 6.oo,
    • powrót ok. g. 18.oo, koszt przejazdu: 32 złote,
    • zapisy w zakrystii i pod nrem tel. 77 485 33 25 oraz 77 485 22 46.
     • Jest to aktualnie chyba największa pielgrzymka wspólnotowa, która przybywa w ciągu roku na Jasną Górę i wspaniałe religijne i patriotyczne przeżycie, dlatego zachęcamy do podjęcia tego wyjazdu. Dobrze wziąć ze sobą składane krzesełko.
  • w naszej tegorocznej parafialnej pielgrzymce autobusowej na Jasną Górę dla wszystkich, którą planujemy na wtorek, 23 lipca.
   • wyjazd od naszego kościoła w tym dniu: g. 6.oo,
   • powrót ok. 17.3o,
   • koszt przejazdu płatny przy zapisie: 30 złotych.
  • w tegorocznej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, której afisze umieściliśmy już w przedsionku naszego kościoła.
   • Zachęcamy do podjęcia tej pięknej wędrówki i młodszych i starszych.
  • Sakramentalnych jubilatów małżeńskich z roku 2o19 (25, 50 lat od ślubu), którzy chcieliby wziąć udział w specjalnej Mszy św dla jubilatów małżeńskich odprawianej przez Księdza Biskupa w Opolu we wrześniu tego roku prosimy o zgłaszanie się do w zakrystii albo w kancelarii parafialnej do 14 lipca, aby mogli otrzymać od Księdza Biskupa imienne zaproszenie na tę uroczystość.
 5. Zapraszamy oczywiście także do naszych czasopism.
  • Co dzisiaj w Gościu Niedzielnym?
   • ¢ Ojciec Święty kieruje list do biskupów niemieckich;
   • ¢ 450-ta rocznica polsko-litewskiej Unii Lubelskiej;
   • ¢ rozmowa z ks. Tomaszem Horakiem, stałym felietonistą Gościa;
   • ¢ co się dzieje, gdy nie potrafimy zejść z pomników, które nam postawiono;
   • ¢  po Święcie Młodzieży u filipinów w Gostyniu Wielkopolskim;
   • ¢ czemu chrzcimy małe dzieci  - bo niektórzy nie potrafią tego zrozumieć i zaakceptować;
   • ¢ nasz Ksiądz Biskup mówi o nowo powstałej wspólnocie dla kobiet;
   • ¢ Muzeum Przetrwania - na Kresach i na syberyjskich zsyłkach - powstało w Białymstoku;
   • ¢ o córce, ojcowskiej oschłości i hojnych darach (Bożych) - interesujący wywiad;
   • ¢ jak dokonuje się niszczenie Kościoła w Chinach - na oczach świata;
   • ¢ jak się zachować, gdy za oknem jest jak w piecu;
   • ¢ w reportażu wejście na Górę Krzyży na litewskiej Żmudzi;
   • ¢ a wśród felietonistów ks. Kowalczyk czy świat ma być bez granic aby rozlewał się nieład, a Kucharczak o świeckim nawróceniu. ¢
  • Zapraszamy także do innych naszych tygodników.

**************************
W Ewangelii dzisiejszej
Chrystus wyznacza i wysyła swoich uczniów.
Także my chcemy podejmować Chrystusowe wezwanie,
także my chcemy przez nasz świat kroczyć
niosąc Jego Ewangelię
i zapalając ludzkie serca Jego miłością.
**************************