OGŁOSZENIA NIEDZIELNE, 3o września 2o18r,

 1. W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele:
  • porządek Mszy świętych zwyczajny,
   • g. 18.oo - nieszpory niedzielne,
  • za ofiary złożone dzisiaj na tacę na bieżące potrzeby naszej Parafii składamy wszystkim Ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.
  • po Mszach św można dzisiaj złożyć ofiarę na wzniesienie w naszym mieście pomnika św Jana Pawła II.Maryja Różańcowa
 2. W jutrzejszy poniedziałek rozpoczynamy już różańcowy miesiąc październik.
  • Codziennie więc od jutra zapraszamy na g. 18.oo na październikowe nabożeństwa różańcowe.
  • Niech nasz kościół rozbrzmiewa rozważaniem z Maryją różańcowych tajemnic naszego zbawienia, niech rozlega się modlitwa całej naszej Parafii: dorosłych, młodzieży i dzieci.
 3. Dzieci klas podstawowych - także gimnazjalne - zapraszamy w środę na g. 17.oo na ich regularną śródtygodniową Mszę św.
  • Dzieci otrzymują na tych Mszach świętych tematyczne obrazki, które powinny wkleić do zeszytu z religii, aby Siostra i Panie Katechetki mogły odnieść się także do praktyk religijnych dziecka.
  • Młodzież zapraszamy w piątek na g. 20.oo na miesięczną Mszę św młodzieżową.
 4. W tym tygodniu także przypadają Pierwszy Piątek i Sobota miesiąca października.
  • Zapraszamy więc do miesięcznej spowiedzi i Komunii świętej.
   • Dzieci zapraszamy do spowiedzi świętej w następujące dni - zawsze od 16.oo do 17.oo:
    • klasy 4 i 5 - we wtorek,
    • klasy 6 - w środę (wtedy spowiedź św do 16.3o),
    • klasy starsze, gimnazjalne i młodzież - w czwartek i piątek.
  • W czwartek i piątek ta dodatkowa spowiedź św będzie do g. 17.45.
  • Dzieci klas podstawowych i gimnazjalnych otrzymują od księdza potwierdzenie spowiedzi św, aby Rodzice - a także katecheci - mogli wspierać młodych do podejmowania właściwego życia religijnego.
 5. W sobotę najbliższą w godzinach od 7.3o do 9.3o odwiedzimy z sakramentami świętymi naszych Chorych.
  • Prosimy o zgłaszanie Chorych w zakrystii albo w kancelarii paraf.
 6. W przyszłą niedzielę, będzie to 27 niedziela Zwykła, w naszym kościele:
  • porządek Mszy świętych zwyczajny,
   • g. 11.oo - suma za Parafian ale szczególnie - z racji pierwszej niedzieli miesiąca różańcowego - w int naszych Róż Różańcowych: na podziękowanie za ich codzienną modlitwę różańcową w naszej parafialnej wspólnocie.
  • Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na potrzeby ogólnodiecezjalne i na nasze Seminarium Duchowne.
 7. W przyszłą też niedzielę, 7 października, przypada nasza parafialna całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.Monstrancja
  • Proponujemy następujący porządek adoracji w przyszłą niedzielę:
   • g. 12.oo - wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja dla wszystkich,
   • g. 12.15 - prowadzą adorację Czciciele Miłosierdzia Bożego,
   • g. 13.oo - prowadzi adorację Odnowa w Duchu Świętym,
   • g. 14.oo - prowadzi adorację Straż Honorowa Serca Pana Jezusa,
    • g. 15.oo - 16.oo - przerwa w adoracji ze względu na Mszę św popołudniową,
   • g. 16.oo - adoracja Apostolstwa Dobrej Śmierci,
   • g. 17.oo - adoracja Rodziny Radia Maryja i Małych Rycerzy,
   • g. 18.oo - nabożeństwo różańcowe dla wszystkich - Te Deum na zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne.
  • Zachęcamy do ułożenia sobie przyszłej niedzieli tak, aby choćby na chwilę włączyć się do modlitwy adoracyjnej przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie.
  • Zmianę tajemnic dla Osady Lwowskiej przesuniemy na 14 października.
 8. Z naszych ogłoszeń innych informujemy, że:
  • Za ofiarę dożynkową na potrzeby naszej Parafii dziękujemy Parafianom z naszych Lwowian. Bóg zapłać.
  • Ponieważ już wkrótce rozpoczniemy w naszych salkach tegoroczne przygotowanie  kandydatów do sakramentu Bierzmowania, dlatego już w tym tygodniu zapraszamy Duch śwRodziców kandydatów z klas 3-cich gimnazjalnych (oraz ze szkół średnich), którzy pragną przystąpić do Bierzmowania w tym Roku Szkolnym, na spotkanie formacyjno-informacyjne. Można w tym spotkaniu wziąć udział w tym tygodniu w następujących terminach (do wyboru):
   • poniedziałek - g. 19.oo - w kościele,
   • środa - g. 8.3o i 19.oo - w salce,
   • czwartek - g. 8.3o - w salce,
   • sobota - g. 19.15 - w salce.
    • Niech będzie na spotkaniu przynajmniej jedno z Rodziców kandydata, bo tylko dzieci Rodziców obecnych na spotkaniu będą przyjęte do przygotowania. Niech Rodzice dają świadectwo, że ich dziecko nie wzrasta na religijnej i duchowej pustyni ale wśród żywej postawy chrześcijańskiej.
  • Ojcowie Franciszkanie zapraszają wszystkich w czwartek, 4 października, do swojego kościółka, na g. 10.3o, na odpust ku czci św Franciszka z Asyżu.
  • Ze względu na nikłe zainteresowanie informujemy, że nie będzie już czynny w naszych salkach nasz Punkt Odzieżowy. Dziękujemy serdecznie naszym Paniom ze wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego za wieloletnią charytatywną służbę w tej naszej dobroczynnej placówce a wszystkim Ofiarodawcom za przekazywanie tą drogą odzieży potrzebującym. Bóg zapłać.
  • nadal w sobotę o g. 9.oo chłopcy - po II klasie szkoły podstawowej (także starsi) - mogą w salce zapisać się do naszej wspólnoty ministrantów.
   • Niech rodzice pomagają swoim chłopcom do podjęcia tej pięknej służby przy Chrystusowym ołtarzu.
 9. Zachęcamy oczywiście do kupowania i czytania naszych katolickich czasopism.
  • Co dzisiaj w Gościu Niedzielnym
   • ¢ Czy Dania odkrywa na nowo chrześcijaństwo;
   • ¢ marsz dla życia na ulicach Berlina;
   • ¢ orędzie Ojca świętego dla krajów Bałtyckich;
   • ¢ nie będzie podwyżek cen prądu - rozmowa z ministrem Energii;
   • ¢ święta Teresa z Lisieux (Mała święta Teresa, od Dzieciątka Jezus) i jej upór w dążeniu i zdobywaniu świętości;
   • ¢ księża mówią radośnie i pięknie o swoim kapłaństwie;
   • ¢ Papież Franciszek wśród współczesnego kryzysu wiary;
   • ¢ dramat Środkowej Afryki - oczami franciszkańskiego misjonarza;
   • ¢ w reportażu odwiedziny u Sióstr Niepokalanek w Szymanowie k. Warszawy;
   • ¢ a w felietonach oczywiście Kowalczyk, Kucharczak i Puścikowska i tym razem prof Andrzej Nowak, który chce nam pomóc stanąć przed bliskimi już wyborami. ¢¢
  • Niech katolickie czasopismo pomaga nam z Chrystusem poruszać się bezpiecznie po drogach naszego życia..

*******************
Z Chrystusem w sercu chcemy wejść
w kolejny tydzień naszego życia.
Podejmiemy także modlitwę różańcową
- codziennie o g. 18.oo -
aby także Najświętsza Panna mogła otoczyć nas
swoją macierzyńską opieką.
*******************