Niedziela, 5 listopada 2023 r. – 31 Niedziela Zwykła

6.30       W int. Magdaleny z okazji 30 rocznicy urodzin, dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opieke Matki Bożej

8.30       Do Bożego Miłosierdzia za ++ Tadeusza Kubisa, rodz. Antoniego i Stefanię, siostry Stanisławę, Marię i Zofię, braci Józefa i Mariana, teściów Ludwika i Annę, ich synów Kazimierza i Romana, chrześniaka Krzysztofa 

9.45       Do Miłosierdzia Bożego za + Józefa w 18 r.śm., ++ matkę Annę, brata Stanisławai dusze w czyśćcu cierpiące

11.00     Suma: W int. Parafian

12.00     Chrzest: Piotr Adam Bossy

15.00     W intencjach grupy Małych Rycerzy Jezusa Miłosiernego

18.00     Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach

18.45    Za + męża Jana Zapotocznego, ++ rodz. Stefanię i Józefa, za ++ rodzeństwo

 

Poniedziałek, 6 listopada 2023 r. –  dzień powszedni

6.15       W int. Violetty i Krzysztofa Piekarz w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże      błogosławieństwo

8.00       W intencjach ADŚ

17.45     Nabożeństwo różańcowe z wypominkami

18.30     Za + babcię Rozalię Kargol, dziadka Michała i babcię Zofię, i Wiktora Pelc

 

Wtorek, 7 listopada 2023 r. – dzień powszedni

6.15       Za + Teresę Burek w 1 r.śm. o dar nieba i spokój duszy

8.00       Za + syna Wojciecha Mendelskiego i ++ dziadków z obu stron 

17.45     Nabożeństwo różańcowe z wypominkami

18.30     Za + Kazimierza Niemczyckiego, rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa

 

Środa, 8 listopada 2023 r. – dzień powszedni

6.15       Za + męża, tatę, dziadka Bolesława Kruszewskiego w 12 r.śm. o spokój jego duszy oraz rodziców Marię i Narcyza Kamińskich, Bronisławę i Feliksa Kruszewskich o radość życia wiecznego w niebie

8.00       Za ++ rodziców Andrzeja i Bronisławę  i ++ z pokr. z obu stron

17.00     Za + męża i ojca Jana Bugajskiego w 20 r.śm., rodziców z obu stron, braci Mariana i Wacława, siostry Emilię i Janinę, bratową Genowefę, szwagrów Bronisława i Zygmunta i za ++ z pokr. 

17.45     Nabożeństwo różańcowe z wypominkami

18.45     O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opieke Matki Bożej dla członkiń 4 Róży Matek i za ++ z tej Róży

 

Czwartek, 9 listopada 2023 r. – rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej - święto

6.15       W int. chrześniaków Anny i Leszka z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski

8.00       Za + męża, tatę, dziadka Kazimierza Cierpiak w 3 r.śm., rodziców z obu stron i za ++ dziadków

18.00    Msza św. w Nowym Rożnowie

17.45     Nabożeństwo różańcowe z wypominkami

18.30     1) Za ++ Stefanię, Władysława, Stanisława i Emilię Bednarskich

               2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Barbary z okazji 50 roczn. urodzin

 

Piątek, 10 listopada 2023 r. – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

6.15       W int. syna Andrzeja z okazji urodzin o dary Ducha Świętego

8.00       Za + Jana Oczkowskiego w 14 r.śm., żonę Leokadię, siostry, braci oraz rodziców z obu stron, zięcia Jana  

17.45     Nabożeństwo różańcowe z wypominkami          

18.30     1) Msza św. zbiorowa

              2) W int. ks. Damiana z ok. ur.

19.45     Msza św. dla młodzieży: Za + Barbarę Beczkiewicz w 2 r.śm. oraz za + Czesława Beczkiewicz w 8 r.śm.

 

Sobota, 11 listopada 2023 r. – św. Marcina z Tours, biskupa

6.15       Za + Irenę Kwasek w 2 r.śm. oraz za + męża Eugeniusza w 8 r.śm. i za ++ z rodzin: Kwasek, Źrebiec, Wojdyła, Gondarczyk

8.00       Za + męża, ojca i brata Stanisława Trojan

11.00     W int. Ojczyzny

17.00    Nauka przedchrzcielna

17.45     Nabożeństwo różańcowe z wypominkami

18.30     1) Za ++ braci Damiana Łukowskiego, Władysława Łuków i siostrę Janinę Wróbel

               2) Za ++ rodziców Ludwika i Zofię Bednarskich, ++ rodzeństwo: Zygmunta, Marię, Jadwigę, Wiesława i Teresę, za ++ bratanków Krzysztofa i Pawła, siostrzenicę Annę i dziadków z obu stron

 

 

Niedziela, 12 listopada 2023 r. – 32 Niedziela Zwykła

6.30       W int. Żanety i Bartłomieja 1 r. śl., dziękując za otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo Boże, i dar rodzicielstwa

8.30       Za ++ matkę Stanisławę Mazur, matkę Rozalię Kudzia, siotstrę Marię Gumienną, ojca Jana Mazur, ojca Eugeniusza Kudzia

9.45       Za ++ Mariusza Mogielnickiego, Zosię i Marysię Jasińskie, za ++ Stanisława i Antoniego Wojciechowskich i za ++ z pokr.

11.00     Suma: W int. Parafian

               Dziecko roczne: Alicja Leżańska

15.00     Za + ojca Mieczysława Fabrowskiego w 43 r.śm. oraz za + matkę i za + męża

18.00     Nabożeństwo różańcowe z wypominkami

18.45    W int. 10. Róży Matek

18.45    W int. 10 Róży Matek o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o zdrowie dla członkiń Róży, za ich        rodziny oraz za ++ z tej Róży