Niedziela, 22 października 2023 r. – 29 Niedziela Zwykła

6.30     W int. 2 Róży Matek o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o zdrowie dla członkiń Róży, za ich rodziny oraz za ++ z tej Róży

8.30     Za + żonę Marię Klimek w 3 r.śm.

9.45     W int. Rodziny Marii i Tadeusza w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże

11.00   Suma: 1) W int. Parafian

                        2) Intencja od Solidarności

12.00   Chrzest: Szymon Malinowski

15.00   Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Ziomek: Stanisława w 19 r.śm. i Katarzynę w 11 r.śm.

18.00   Nabożeństwo różańcowe

18.45   Za ++ rodz. Marię i Alojzego Waluga, brata Jerzego i za ++ z rodziny Waluga i Majcher

 

 

Poniedziałek, 23 października 2023 r. – dzień powszedni

6.15     Za ++ rodziców Anne i Joachima Stein, + ojca Bronisława Rubysz i za ++ z rodziny

8.00     Za ++ rodziców Edytę i Oswalda Willing oraz za ++ rodzeństwo: siostry Beatę i Sylwię oraz ++ braci Andrzeja i Piotra

17.45   Nabożeństwo różańcowe

18.30   W int. 17 Róży Matek o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o zdrowie dla członkiń Róży, za ich rodziny oraz za ++ z tej Róży

 

 

Wtorek, 24 października 2023 r. – dzień powszedni

6.15     O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Moniki Juzwiszyn z okazji urodzin

8.00     Za + męża Jana Maciejskiego w 13 r.śm. oraz za ++ teściów Romana i Teresę Maciejskich

17.45   Nabożeństwo różańcowe

18.30   Za + syna Pawła Kanieckiego w dniu urodzin oraz rodziców z obu stron i brata Kazimierza Jabłońskiego

 

 

Środa, 25 października 2023 r. – dzień powszedni

6.15     Za + Marię o dar odpuszczenia grzechów

8.00     W int. ojca Dawida Szewczuka o zdrowie i Boże błogosławieństwo

17.00   Za + Krystynę Mazur w 2 r. śm.

17.45   Nabożeństwo różańcowe

18.30   Za + Jessicę Romanowicz w 5 r. śm.

 

 

Czwartek, 26 października 2023 r. – dzień powszedni

6.15     Za + Józefa Dziedzic (Msza św. ofiarowana od rodziny Trojan)

8.00     Za ++ rodziców Kazimierza i Stefanię Ciemny, za rodziców, teściów i dziadków, za córkę Janinę, wnuka Adama i zięcia Stanisława, i za ++ z pokrewieństwa

17.45   Nabożeństwo różańcowe

18.30   1) Za + Eudokię Butyńską w 32 r.śm.

             2) W int. 5 Róży Ojców o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o zdrowie dla członków Róży, za ich rodziny oraz za ++ z tej Róży

 

 

Piątek, 27 października 2023 r. – dzień powszedni

6.15     Za + męża Jacka Ram, ++ rodz. Henrykę i Edwarda Radosz oraz ++ z obu stron, o radość życia wiecznego

8.00     Za + Mariana Jaworskiego, kochanego tatę, dziadka i pradziadka

12.00   ślub: Bronisław Okrent i Janina Raganowska

18.00   Msza św. zbiorowa

18.40   Nabożeństwo różańcowe ulicami miasta

 

 

Sobota, 28 października 2023 r. – Dzień powszedni

6.15     Za + córkę Magdalenę Ogar w 19 r.śm.

8.00     Do Bożego Miłosierdzia za ++ Tadeusza Kubisa z ok. imienin, za rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron, i dusze w czyśćcu cierpiące

13.00   W int. Kresowiaków

17.45   Nabożeństwo różańcowe

18.30   1) Za + męża Tadeusza Witek

             2) W int. 10 Róży Matek o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o zdrowie dla członkiń Róży, za ich rodziny oraz za ++ z tej Róży

 

Niedziela, 29 października 2023 r. – 30 Niedziela Zwykła, Rocznica poświęcenia kościoła własnego

6.30     Za ++ Helenę Mróz i dziadków Jana i Wincentynę Chudy

8.30     Za ++ Katarzynę, Wojciecha, Stefanię, Marię Tarnawskich oraz za ++ Annę i Mariana Tantała

9.45    Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Niementowskich Marię i Albina, męża Stefana i szwagra Zygmunta

11.00   Suma: W int. Parafian

12.00   Chrzest: Michalina Zdzisława Wydra

15.00   W intencjach grupy Małych Rycerzy Jezusa Miłosiernego

18.00   Nabożeństwo różańcowe

18.45   Za + męża, ojca i dziadka Janusza Ziomkowskiego w 7 r.śm., za ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo, dziadków oraz ++ z rodziny Krasnodębskich