Niedziela, 19 listopada 2023 r. – 33 Niedziela Zwykła

6.30   Za + Katarzynę Konik w 19 r.śm.

8.30   W int. grupy Bożego Miłosierdzia

9.45   Do Bożego Miłosierdzia za + matkę Annę w 18 r.śm., + ojca Józefa, + brata Stanisława i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00  Suma: W int. Parafian

           Chrzest: Szymon Stopa

15.00  Za + żonę Czesławę Tomasiuk i ++ z rodziny

18.00  Nieszpory niedzielne

18.45  Z okazji 50 rocznicy urodzin Jerzego o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie

 

Poniedziałek, 20 listopada 2023 r. – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

6.15   Do Miłosierdzia Bożego za ++ z rodzin: Orłowskich, Kurzawa, Gemsa

8.00   Za + mamę Józefę Wac w r.śm.

18.30  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo , zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Bogusławy z okazji 50 rocznicy urodzin oraz za męża i dzieci o potrzebne łaski

 

Wtorek, 21 listopada 2023 r. – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

6.15    W int. + ks. Michała Ślęczka

8.00    Za + Jana Łazuta w 1 r.śm., z podziękowaniem za piękny przykład życia

18.30  Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Tadeusza Domino w 1 r.śm., prosząc o łaskę życia wiecznego w niebie

 

Środa, 22 listopada 2023 r. – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

6.15   Za + Dorotę Mielnik o radość życia wiecznego i pokój jej duszy (Msza św. ofiarowana od matki chrzestnej Teresy)

8.00   Za ++ Zygmunta Gromek, Józefę Paśko, Zbigniewa Witkowskiego, Gintera Matuszek

17.00  Za + męża, ojca, dziadka Henryka Górala, za ++ rodziców z obu stron i za ++ z rodziny

18.45  Za ++ rodziców Jana i Urszulę Biernat

19.00  Ślub: Slimane Bouasbana Bachir i Lucyna Slimane Bouasbana

 

Czwartek, 23 listopada 2023 r. – Dzień powszedni

6.15   Za + mamę Krystynę Cynar w 4 r.śm. oraz za ++ z rodzin: Cynar, Ząbczyk i Kłeczek

8.00   Za ++ Stanisławę i Józefa, rodziców, rodzeństwo z obu stron, za ++ Reginę i Józefa, rodziców i rodzeństwo z obu stron, brata Antoniego i dusze czyśćcowe

18.30  1) Za + ojca Adama Zając w 4 r.śm.

           2) Za ++ rodziców Danutę Cudak i Piotra Miziorko oraz za ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe

 

Piątek, 24 listopada 2023 r. – św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy

6.15   Za ++ Władysławę i Stefana Wojtas i rodziców z obu stron

8.00   Za ++ rodziców Felicję i Gabriela Hauptman, brata Zbigniewa, szwagra Leszka i pokrewieństwo

18.30  Msza św. zbiorowa

 

Sobota, 25 listopada 2023 r. – Dzień powszedni (nocna Adoracja)

6.15   Za ++ Marię, Mariannę, Józefa, Henryka, Czesławę, Sabinę, Zdzisława i Janusza Liberskich

8.00   W podziękowaniu za otrzymane łaski, zdrowie oraz o łaskę wiary i dary Ducha Świętego dla dzieci i wnuków

13.00  Ślub: Paweł Żukowski i Marta Błaszkiewicz

18.30  1) W intencji wspólnoty Ministrantów

           2) Za + męża Zdzisława, rodziców Janinę i Tadeusza, teściów Czesławę i Juliana, szwagra Józefa, za ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe

 

Niedziela, 26 listopada 2023 r. – 34 Niedziela Zwykła, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

6.30   W int. Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana

8.30   Za + mame Adelę Maciejczyk w 23 r.śm. oraz za + ojca Franciszka Maciejczyka

9.45   Za ++ rodziców Władysława i Anielę Szydłowskich w 15 r.śm., za + brata Stanisława i jego żonę Zuzannę

11.00  Suma: 1) W int. Parafian

           2) W int. Organistów, Chórzystów i Scholi

15.00  Za ++ z rodziny Wac, Przysiężnik, Rydzak

18.00  Nabożeństwo do Chrystusa Króla

18.45  Za + Marię Nowacką (Msza św. ofiarowana od rodzin: Hajduk, Stanuch, Maciaś i Hołyst)