Niedziela, 1 października 2023 r. – 26 Niedziela Zwykła

6.30      Za + Krystynę Klok w 6 r. śm..
8.30      Do Mił. Bożego w 8 r. śm. matki i teściowej Stefanii, oraz ++ z rodziny: ojca i teścia Władysława, braci: Jana, Kazimierza, Edwarda i bratową Danutę
9.45      W int. Teresy w 70 r. ur. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, a także dla męża, dzieci i wnuków
11.00    Suma: W int. Parafian

              Chrzest: Kacper Leżański, Maksymilian Masłowiec
15.00    Za + mamę Helenę Maciaszek w 33 r. śm. + ojca Jana i ++ dziadków i pokrewieństwo

18.00    Nabożeństwo różancowe
18.45    Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Stanisławy i rodziny

 

Poniedziałek, 2 października 2023 r. – Świętych Aniołów Stróżów

6.15      Za + Henryka Tichanowa z prośbą o odpuszczenie grzechów
8.00      Za + Józefa Dziedzic (Msza św. ofiarowana od Wiesławy i Grzegorza z rodz.)
17.45    Różaniec
18.30    Za + Ewę Pilch i ++ z rodziny

 

Wtorek, 3 października 2023 r. – Dzień powszedni

6.15      Za + tatę Mikołaja Papieża w 45 r. śm. I ++ pokrewieństwo
8.00      Za + Stanisława Wołoszczuk (Msza św. ofiarowana od rodziny Horatych i i Woźniczka z Istebnej)
17.45    Różaniec
18.30    1) W int. 12 Róży Matek o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o zdrowie dla członkiń Róży i iza ich rodziny oraz za ++ z tej Róży

              2) Za + Stefana Wierzchowca w 1 r. śm.

 

Środa, 4 października 2023 r. – św. Franciszka z Asyżu

6.15      Za + Włodzimierza Karpiela (Msza św. ofiarowana od właściciela, koleżanek i kolegów z biura, kierowców, magazynierów z firmy Elta z Żywca
8.00      W intencjach wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci
17.00    W int. 15 Róży Matek o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla członkiń Róży i za ich rodziny oraz za ++ z tej Róży
17.45    Różaniec
18.30    W int. 18 Róży Matek, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo o opiekę Matki Najświętszej dla członkiń i ich rodzin oraz za ++ z tej Róży

Litania do św. Józefa

 

Czwartek, 5 października 2023 r. – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

6.15       Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w 20 rocznicę ślubu dla Moniki i Damiana z dziećmi
8.00      W intencjach wspólnoty Miłosierdzia Bożego
17.45    Różaniec
18.30    1) W int. osób powołanych z naszej parafii i o powołania kapłańskie i zakonne

              2) Za + Jana Konopnickiego w 4 r. śm. o dar życia wiecznego

Piątek, 6 października 2023 r. – Dzień powszedni

6.15      W intencji Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
8.00      W int. 1 Róży Ojców o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o zdrowie dla członków Róży, za ich rodziny oraz za ++ z tej Róży
17.45    Różaniec
18.30    Msza św. zbiorowa
19.45    Msza św. dla młodzieży

Sobota, 7 października 2023 r. – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

6.15      Za + Danutę w r. ur.
8.00      W int. 3 Róży Ojców o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o zdrowie dla członków Róży, za ich rodziny oraz za ++ z tej Róży
12.30    Chrzest: Ignacy Rydzik
17.45    Różaniec
18.30    1) Za ++ rodz. Juliana i Agnieszkę Gniatkowskich oraz teściów Marcina i Wiktorię Mrowiec oraz za ++ z rodz. z obu stron
             
2) Za + męża i ojca Janusza Pachowicz w 3 r. śm.

Niedziela, 8 października 2023 r. – 27 Niedziela Zwykła

6.30      Za ++ rodziców Marię i Józefa Lichwa, brata Mariana i Franciszkę Lichwa
8.30      Za + ojca Franciszka Maciejczyka z ok. ur., za + mamę Adelę, o pokr. z obu stron
9.45      Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej w int. 19 Róży Matek z podz. za otrzymane   łaski z prośbą o dalszą opiekę, za ++ z tej Róży, za księży z naszej parafii i dusze w czyśćcu cierpiące
            
Roczne dziecko: Liliana Monasterska
11.00   Suma: W int. Parafian
15.00   Za + Marię Gargasz w 16 r. śm. za + męża Józefa i ++ z rodziny
17.30   Zmiana tajemnic różańcowych
18.00   Różaniec

18.45    Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za ++męża, ojca i dziadka Juliana Tokarczyka w 17 r. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące