Ogłoszenia Parafialne

Intencje mszalne, 27.1o.2o19r - o3.11.2o19r.

Niedziela, 27 października 2o19r - 3o niedziela ZWYKŁA

- Rocznica poświęcenia naszego kościoła -  

Taca na bieżące potrzeby naszej Parafii..

6.3o   - W int Danuty i Marii oraz rodzin Walczak, Stepa i Kaszczyszyn:

z podz za łaski, o dalsze błog Boże i zdrowie.

8.3o   - Za ++ męża Bolesława, rodziców, rodzeństwo i dziadków.

9.45   - Przez wstaw MB Nieust Pom z podz za łaski, o zdrowie i dalsze

błog Boże dla rodziny Marii i Tadeusza, syna Andrzeja z rodziną

i córki Moniki.

11.…

Intencje mszalne, 2o.1o.2o19r - 27.1o.2o19r.

Niedziela, 2o października 2o19r - 29 niedziela ZWYKŁA

- Taca na potrzeby misyjne Kościoła.

6.3o   - Za ++ Adama Klimek w 17 r śm, rodziców z obu stron, siostrę

Józefę oraz pokrew.

8.3o   - Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Stanisława

Morawskiego w 7 r śm.

9.45   - O błog Boże dla rocznych dzieci.

11.oo - Za Parafian.

15.oo - Do Miłos Bożego za ++ rodziców Ziomek: Stanisława w 15 r śm

oraz Katarzynę w 7 r śm.

18.oo  - nabożeństwo różańcowe.

Intencje mszalne, 13.1o.2o19r - 2o.1o.2o19r.

Niedziela, 13 października 2o19r - 28 niedziela ZWYKŁA

- w Polsce: Dzień Papieski

- Taca na bieżące potrzeby naszej parafii.

6.3o   - Do Milos Bożego za + żonę Krystynę Michalik w 7 r śm.

8.3o   - Za + brata Kazimierza górę, rodziców i pokrew.

9.45   - Za ++ rodziców Lidię i Herberta Gebauer, dziadków z obu

stron i pokrew.

11.oo - Za Parafian. Także: na podziękowanie Bożej Opatrzności

za dar Papieża-Polaka, św Jana Pawła II.

Także: W int NSZZ Solidarność

Intencje mszalne, o6.1o.2o19r - 13.1o.2o19r.

Niedziela, o6 października 2o19r - 27 niedziela ZWYKŁA

- Taca na potrzeby ogólnodiecezjalne i na nasze Seminarium Duchowne..

6.3o   - Za ++ braci Guterwil: Czesława w 3o r śm i Eugeniusza w 3 r śm

oraz rodziców Józefa i Zofię Guterwil.

8.3o   - Za ++ ojca Franciszka z okazji urodzin, matkę Adelę Maciejczyk

i pokrew z obu stron.

9.45   - W int 21 Róży Matek: z podz za łaski, o błog Boże i opiekę

Matki Najśw - także za ++ z tej Róży i pokr.

11.oo - Za Parafian. Zwłaszcza w int naszych Róż Różańcowych

Intencje mszalne, 29.o9.2o19r - o6.1o.2o19r.

Niedziela, 29 września 2o19r - 26 niedziela ZWYKŁA

- Taca na bieżące potrzeby naszej Parafii.

6.3o   - W pewnej intencji - z podz za łaski, o dalsze błog Boże.

8.3o   - Za ++ brata Jana Resler, rodziców Edeltraudę i Ernesta, męża

Jana Rus, dziadków z obu stron i pokrew.

9.45   - Za ++ Helenę Maciaszek w 29 r śm, ojca Jana, dziadków z obu stron i pokrew.

11.oo - Za Parafian.

15.oo - Za ++ wnuka Marcina Faryniaka, wnuka Pawła, męża Edwarda,

rodziców z obu stron i pokrew. Udzielanie sakr Chrztu św.

18.oo  - nieszpory niedzielne…