CMENTARZ NA TERENIE PARAFII GŁUBCZYCE

     Miasto Głubczyce dysponuje cmentarzem komunalnym, który podlega gestii i zarządowi Gminy.
     Nie ma w Głubczycach cmentarza parafialnego. Dlatego sprawy związane z ustaleniem miejsca grobu na cmentarzu i wyborem zakładu pogrzebowego, który miałby obsługiwać pogrzeb, osoby organizujące pogrzeb załatwiają w odpowiednich instytucjach i firmach zajmujących się tym zakresem usług. 

 ZAŁATWIANIE SPRAW POGRZEBOWYCH
(KATOLICKIEJ POSŁUGI WOBEC ZMARŁYCH)
W PARAFII GŁUBCZYCE
 

 1. Dla ustalenia pogrzebu należy dostarczyć do naszej kancelarii parafialnej:
  • Odpis aktu zgonu osoby zmarłej - z USC,
  • Ewentualne poświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przed zgonem,
  • (Dla Zmarłych z innych parafii) zgodę proboszcza miejsca zamieszkania Osoby Zmarłej na jej pogrzeb w Parafii Głubczyce - wraz z krótką notatką przybliżającą postać zmarłej osoby (zwłaszcza jej odniesienie za życia do praktyk religijnych).
 2. Termin i formę pogrzebu ustalamy w uzgodnieniu racji:
  • Rodziny osoby zmarłej,
  • Obsługi cmentarza,
  • Parafii prowadzącej obrzędy pogrzebowe. 
 3. Informacje dodatkowe:
  • Parafialna kaplica pogrzebowa (gdy ustalono, że pogrzeb ma być prowadzony z tej kaplicy) powinna być zamknięta na klucz (świece i światła pogaszone), gdy nikogo nie ma przy Zmarłym.
  • W świece do parafialnej kaplicy pogrzebowej zaopatrujemy się we własnym zakresie.
  • W kaplicy pogrzebowej troszczymy się o schludność, a po pogrzebie uprzątamy różne pozostałości i niezwłocznie oddajemy klucz w kancelarii parafialnej.
  • Należy uzgodnić udział w pogrzebie z Organistą Parafii Głubczyce (kontakt przy okazji nabożeństw w kościele).
  • Ofiara na potrzeby parafialne z okazji pogrzebu jest dowolna. Składamy ją w kancelarii parafialnej przy okazji zapisywania Zmarłego do Księgi Parafialnej (nie w zakrystii ani na cmentarzu).
  • Byłoby pięknie choćby grosikiem odwdzięczyć się ministrantom za ich służbę. 
      
 4. Pogrzeby osób zamieszkałych poza Parafią Głubczyce prowadzimy w naszej Parafii zasadniczo z kaplicy cmentarnej (Mszę św pogrzebową rodzina zamawia wtedy w Parafii zamieszkania Zmarłego, aby mogło w niej uczestniczyć większe grono bliskich: krewnych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych) - chyba, że cały pogrzeb wg swojego duszpasterskiego uznania ma poprowadzić w pełnym wymiarze - korzystając z gościnności głubczyckiej parafialnej kaplicy przykościelnej i kościoła parafialnego w Głubczycach - ksiądz Parafii zamieszkania Osoby Zmarłej.