SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
 
     MAŁŻEŃSTWO to święte powołanie i święte zaproszenie, z którym w duszy wielu ludzi staje Bóg Wszechmogący, Stwórca i Pan Wszechświata.

             SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA to zaprzysiężony przed Bogiem, przy ołtarzu w kościele parafialnym narzeczonego lub narzeczonej, oparty na prawdziwej miłości, dozgonny związek mężczyzny i kobiety, mający na celu wzajemną pomoc (miłość) i odpowiedzialność małżonków przez całe życie a także przekazanie życia dzieciom i tym samym założenie - także opartej na żywej świętej miłości - rodziny. Takiemu sakramentalnemu związkowi błogosławi Chrystus.
           

       Małżonkowie podejmując sakramentalny związek małżeński otwierają się na Bożą łaskę sakramentu i zobowiązują się z nią współpracować, gdyż Bóg nie chce zbawiać człowieka bez jego własnego świadomego i czynnego udziału.

           
   WSPÓŁPRACA MAŁŻONKÓW Z BOŻĄ ŁASKĄ TO:
 • żywa codzienna świadomość katolickiej świętej wiary,
 • świadomość przynależności do wspólnoty Kościoła Świętego i udziału w jej życiu,
 • podejmowanie w życiu codziennym modlitwy i niedzielnej Mszy św, 
 • regularne przystępowanie do sakramentów świętych - pokuty i Komunii świętej,
 • pogłębianie swojej wiary przez poszerzanie wiedzy religijnej a nade wszystko przez czytanie Pisma Świętego,
 • budowanie w swoim małżeństwie i rodzinie obyczajów opartych na nauce Ewangelii Chrystusa.
       NIECH najpiękniejsza współpraca małżonków z Chrystusem sprawi:
 • że ich małżeństwo będzie szczęśliwe,
 • że ich dzieci będą święte,
 • że Chrystus sam, któremu zaufali w życiu doczesnym, będzie ich nagrodą i pokojem w wieczności.  

 
ZAWIERANIE
SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
 
         Miejscem zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego jest kościół parafialny narzeczonej albo narzeczonego. Przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego należy zgłosić się w Parafii narzeczonego albo narzeczonej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania PROTOKÓŁU PRZEDŚLUBNEGO.

   Trzeba wtedy przedłożyć następujące dokumenty:

 • metryka Chrztu św świeżej daty (nie starsza niż 3 miesiące),
 • ostatnie świadectwo (potwierdzenie) z nauki religii,
 • dowód osobisty dla stwierdzenia tożsamości,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód z prawa cywilnego do zawarcia związku małżeńskiego (można je złożyć w kancelarii parafialnej w czasie tzw drugiej rozmowy przedślubnej, ponieważ zaświadczenie to ma ważność tylko 3 miesiące od daty wydania z USC i mogłoby być nieważne w dniu zawierania małżeństwa w kościele - i małżeństwa nie możnaby wtedy zawrzeć bez zaktualizo- wania zaświadczenia)  lub dokument stwierdzający wcześniejsze już zawarcie przez narzeczonych związku cywilnego.

   PRZED ZAWARCIEM sakramentalnego związku małżeńskiego KONIECZNE JEST PONADTO:

 • uczestniczenie w naukach przedślubnych (terminy u nas w tabeli poniżej oraz w ogłoszeniu w przedsionku kościoła),
 • wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych w Parafii pobytu lub zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (stosownie do wskazania duszpasterza),
 • pojednanie się z Bogiem w sakramencie pokuty (dwie spowiedzi święte: pierwsza miesiąc przed ślubem, druga tuż przed ślubem),
 • uzgodnienie uroczystości ślubnej z Organistą naszego kościoła i złożenie za tę oprawę muzyczną gratyfikacji,
 • potwierdzenie aktualności ślubu w kancelarii parafialnej tydzień przed jego datą..
    Zwyczajową ofiarę na potrzeby Parafii z okazji ślubu składają świadkowie w zakrystii przed albo po uroczystości na ręce księdza. Dobrze jest także choćby grosikiem odwdzięczyć się mninistrantom za ich służbę podczas uroczystości.
 
UWAGA:
          W przypadku, gdy w Parafii przeprowadza się wszystkie formalności przedślubne a młodzi życzą sobie, aby sam ślub odbył się w innym kościele, wtedy młodzi składają w kancelarii parafialnej gdzie prowadzono formalności ofiarę na potrzeby tejże Parafii na okoliczność czynności biurowych - sugeruje się połowę tradycyjnej ofiary, która będzie złożona w kościele ślubu przy okazji ślubu

 


 

 
UWAGI DODATKOWE
DOTYCZĄCE UROCZYSTOŚCI ŚLUBNEJ 
 1. ŚWIADKOWIE 10 minut przed godziną ślubu w zakrystii
  • przyniosą  kartki potwierdzające spowiedź św nowożeńców i ewentualne inne brakujące dokumenty,
  • przyniosą obrączki,
  • podają swoje dowody tożsamości (aby były spisane ich personalia) i złożą podpisy na dokumentach.
 2.  NOWOŻEŃCY przyjdą do zakrystii po ślubie aby:  
  •  złożyć podpisy na dokumentach,
  • pobrać dokumenty o zawartym sakramentalnym związku małżeńskim.
 3.   KWIATY I DEKORACJE DODATKOWE DO KOŚCIOŁA NA ŚLUB - poza parafialnym ukwieceniem ołtarza - nowożeńcy załatwiają i opłacają indywidualnie w dowolnej kwiaciarni a ukwiecają z uszanowaniem zabytkowych ławek kościoła.
 4.   WAŻNA UWAGA DLA ŚLUBÓW W KOŚCIOŁACH GŁUBCZYCKICH:
  • Z gratulacjami i serdecznościami po ślubie odsuwamy się nieco w bok od głównego wejścia do kościoła, aby godnie mógł wejść do kościoła następny ślub!!!