To piękna i głęboka uroczystość 

parafialnej wspólnoty.

Niech umacnia się w tym dniu

w nas wszystkich

więź z Chrystusem

w Jego Eucharystycznej obecności

wśród nas i dla nas.

Uroczystość

Pierwszej Komunii Świętej

to czas Bożej łaski

dla naszych rodzin pierwszokomunijnych i dla każdego z nas.