Marianki Parafii Głubczyce, 8 grudnia 2o18r.

 

Góra św Anny.

 

8 grudnia 2017r.

Więcej zdjęć? Patrz GALERIA:

Marianki paźdz 2017 Góra św Anny.

Z Siostrą Józefiną na Górze św Anny, październik 2017r. Więcej zdjęć? Patrz GALERIA:


Nasze Marianki  na Górze św Anny.Grupę DZIECI MARII  prowadzi w naszej Parafii

s. Józefina Piecha de Notre Dame.

Nasze DZIECI MARII  na Górze św Anny

9-11 października 2o15r 

pod wodzą Siostry Józefiny.

 

Więcej zdjęć? Patrz GALERIA:

Marianki na Górze św Anny - 9-11 października 2o15r.

 

 Nasze DZIECI MARII  na Górze św Anny

1o-12 października 2o14r 

pod wodzą Siostry Cecylii i P. Basi W.

Więcej zdjęć? Patrz GALERIA:

Marianki na Górze św Anny - 1o-12 październik 2o14r.Nasze DZIECI MARII  mają swoje spotkania pod przewodnictwem naszej Siostry zasadniczo w piątki o g. 16.3o w naszej salce katachetycznej..