SAKRAMENT
Chrztu świętego
 1. CHRZEST ŚWIĘTY jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi w nas grzech pierworodny, obdarza nas łaską uświęcającą i godnością Dziecka Bożego i włącza nas do Świętego Chrystusowego Kościoła.
 2. Dziecko chrzcimy w wierze rodziców.
 3. Dziecko zgłasza do Chrztu św jedno z Rodziców dziecka.
 4. Osoba zgłaszająca dziecko do Chrztu św musi wykazać się podstawową wiedzą religijną na temat tego sakramentu - a przynajmniej ZNAĆ JEGO KATECHIZMOWĄ DEFINICJĘ.
 5. Miejscem właściwym udzielania Chrztu św jest kościół parafialny rodziców dziecka.
 6. Do Chrztu św potrzebna jest wiara rodziców dziecka nie tylko w słowie, ale i w postępowaniu i w praktykach religijnych.
 7. Rodzice katoliccy nadają dziecku imię wyrażające religijną wiarę i troskę o swoją narodową kulturę.
 8. Każde dziecko ma prawo do rodziców chrzestnych: ojca i matki.
 9. RODZICAMI CHRZESTNYMI mogą być osoby:
  • praktykujące pod względem religijnym (podejmujące regularnie niedzielną i świąteczną Mszę św oraz spowiedź i Komunię świętą),
  • które ukończyły 16 rok życia,
  • które przed 19 rokiem życia uczęszczają na lekcje religii,
  • które powyżej 19 roku życia są znane swojemu duszpasterzowi jako praktykujący katolicy.
 10. RODZICAMI CHRZESTNYMI NIE MOGĄ BYĆ OSOBY żyjące z kimś w niesakramentalnym związku małżeńskim, w konkubinacie albo tzw wolnym związku.
 11. Udzielamy sakramentu Chrztu św uroczyście w czasie Mszy św niedzielnej o g. 11.oo (suma) i 15.oo (w niedziele wakacyjne tylko na sumie o g. 11.oo) oraz zawsze w koniecznych wypadkach.
 12. Uroczystość Chrztu św przeżywamy w stanie łaski uświęcającej (spowiedź św i Komunia św), a przyjęcie domowe urządzamy bez podawania napojów alkoholowych.

  KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH  

 1. Do Chrztu św Rodzice zaopatrują się:
  • - w świecę chrzcielną (płonąca świeca będzie znakiem Bożej łaski i udziału w Chrystusowym zmartwychwstaniu, Jego PRZEJŚCIU ze śmierci do życia - trzymamy zapaloną od Chrztu św aż do mszalnego śpiewu Ojcze nasz),
  • - w białą szatkę dla dziecka (będzie znakiem nowego, Bożego życia i łaski uświęcającej, którą Chrystus obdarzy dziecko przez Chrzest św).
 2. Na uroczystość Chrzcielną Rodzice i Chrzestni przychodzą z dzieckiem do kościoła już 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości, aby w zakrystii sprawdzić kompletność zapisu w księdze metrykalnej, podać księdzu kartki od spowiedzi św oraz zająć godne miejsce w kościele na czas całej uroczystości.
 3. Bierzemy czynny udział w uroczystości przez modlitwę, udział w śpiewie, wsłuchiwanie się w Słowo Boże, aby tak wyrażała się nasza ŚWIĘTA WIARA i nasza radość, że nasze dziecko dostępuje największego skarbu: wspólnoty z Jezusem Chrystusem i Jego dziełem zbawczym. 
 4. Na obchód ołtarza udajemy się bezpośrednio po zakończeniu udzielania Chrztu św (niezależnie czy obrzęd ma miejsce w czasie Mszy św czy poza Mszą św).
 5. Zwyczajową ofiarę na potrzeby Parafii z okazji Chrztu św dziecka Rodzice albo Chrzestni mogą złożyć w zakrystii po udzieleniu Chrztu św.