BIERZMOWANIE JEST TO SAKRAMENT, 
W KTÓRYM DUCH ŚWIĘTY UMACNIA CHRZEŚCIJANINA,
ABY SWOJĄ WIARĘ MĘŻNIE WYZNAWAŁ,
WEDŁUG NIEJ ŻYŁ I BRONIŁ JEJ.

       
       Sakrament  BIERZMOWANIA przyjmujemy w wieku większej już świadomości i samodzielności w dziedzinie wiary świętej (zasadniczo pod koniec 8 klasy PODSTAWOWEJ), dlatego niektórzy przydają BIERZMOWANIU dookreślenie „sakrament dojrzałości chrześcijańskiej”.
 
       Kandydaci do BIERZMOWANIA sami dają wyraz zewnętrzny  wewnętrznego pragnienia przyjęcia tego sakramentu przez żywe praktykowanie swojej wiary katolickiej i dlatego na początku całego toku bliższego przygotowania składają oświadczenie o następującej treści:
      Wiem, że dla godnego przyjęcia BIERZMOWANIA, SAKRAMENTU DUCHA ŚWIĘTEGO, muszę wykazać się sumienną postawą człowieka wierzącego i religijnie praktykującego oraz piękną postawą ludzką.

       Dlatego podejmę sumiennie następujące oznaki mojej chrześcijańskiej dojrzałości: 

 • Mszę św w niedziele i święta oraz codzienną modlitwę;
 • Dziecięcą lub młodzieżową Mszę św śródtygodniową;
 • Spowiedź św miesięczną (potwierdzoną przez spowiednika w zeszycie do katechezy);
 • Uczestnictwo w katechezie w szkole i wymagany poziom religijnej wiedzy katechetycznej;
 • Nienaganne zachowanie się (dotyczy to także godziwego stroju) w kościele, w szkole i we wszelkich odniesieniach do innych ludzi;
 • Spotkania przygotowawcze do BIERZMOWANIA w salce parafialnej.
 Moje pragnienie a równocześnie akceptację powyższych zasad - jako warunku dopuszczenia do BIERZMOWANIA - potwierdzam podpisem moim i podpisem moich rodziców - Ojca lub Matki.

         Przed rozpoczęciem toku przygotowania zapraszamy Rodziców kandydatów z klas 8-mych podstawowych (oraz ze szkół średnich), którzy pragną przystąpić do BIERZMOWANIA w danym ROKU SZKOLNYM, na spotkanie formacyjno-informacyjne. Można w tym spotkaniu wziąć udział w kilku terminach (do wyboru) podanych w ogłoszeniach parafialnych. Niech będzie na spotkaniu przynajmniej jedno z Rodziców kandydata. Niech Rodzice dają świadectwo, że ich dziecko nie wzrasta na religijnej i duchowej pustyni ale wśród żywej postawy chrześcijańskiej.       OSOBY STARSZE niż roczniki szkoły średniej, które zamierzają do BIERZMOWANIA przystąpić, powinny zgłosić się w naszej kancelarii parafialnej:
 • przedstawić świadectwo swojego Chrztu św,
 • przedstawić zaświadczenie swojego Proboszcza i Katechety:
  • o spełnianiu praktyk religijnych,
  • o uczęszczaniu na etapie szkolnym na lekcje religii;
 • wykazać się konieczną katechizmową wiedzą religijną,
 • uczestniczyć przed BIERZMOWANIEM w cyklu spotkań przygotowawczych - wg zaleceń Księdza Biskupa, we wskazanym miejscu Diecezji.

W ROKU 2020 
Ksiądz Biskup będzie udzielał Sakramentu Bierzmowania 
w naszym głubczyckim kościele parafialnym 
w sobotę, 23 maja, o g. 15.oo.


DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ, PROSIMY, TWOJEJ ŁASKI NAM TRZEBA!!!

PRZYGOTOWANIE NAJBLIŻSZE DO BIERZMOWANIA

- rok szkolny 2o19/2o2O

. (kandydaci  z klasy 8-mej Szkoły Podstawowej .

OZNACZENIE

TYGODNIA

PRZYGOTOWAŃ

RODZAJ PRACY

WE WSKAZANYM

TYGODNIU

po o6.1o.2o19

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 15.1o.2o19

modlitwa młodzieżowa lub dziecięca w kościele

po 22.1o.2o19

spotkanie z Ks. Biskupem w kościele

po 28.1o.2o19

Czas Spowiedzi św na Wszystkich św.

po 3.11.2o19

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 1o.11.2o19

modlitwa młodzieżowa lub dziecięca w kościele

po 18.11.2o19

modlitwa młodzieżowa lub dziecięca w kościele

po 24.11.2o19

Tydzień spowiedzi świętej przed Adwentem

po o1.12.2o19

spotkanie w salce wg planu w grupach

po o8.12.2o19

udział w Roratach w kościele

po 15.12.2o19

udział w Roratach w kościele

22.12.2o19 - o2..o2.2o2o

spowiedź św, Boże Narodz, kolęda.

o2.o2.2o2o - 22.o2.2o2o

Tydzień spowiedzi św  i Ferie zimowe

po 23.o2.2o2o

spotkanie w salce wg planu w grupach

o1.o3.2o2o - 15.o3.2o2o

spowiedź św, rekolekcje paraf.

po 15.o3.2o2o

spotkanie w salce wg planu w grupach  test

po 22.o3.2o2o

modlitwa młodzieżowa lub dziecięca w kościele

29.o3.2o2o - 18.o4.2o2o

spowiedź św, WIELKANOC

po 19.o4.2o2o

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 26.o4.2o2o

Tydzień spowiedzi świętej

po o3.o5.2o2o

spotkanie w salce wg planu w grupach

po 12.o5.2o2o

modlitwa młodzieżowa lub dziecięca w kościele

 

po 17.o5.2o2o

Bezpośrednie przygot. do bierzmowania                                                         

    (także spowiedź św  przed  bierzmowaniem)

23.o5.2o2o g. 15.oo

. Uroczystość Bierzmowania.

. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, .

. Twojej łaski nam trzeba!!! .

 

PLAN SPOTKAŃ
POSZCZEGÓLNYCH GRUP KLAS 8-mych

we wskazanych tygodniach SPOTKAŃ W SALCE 
od o6.1o.2o19r:
 

g/dz

Poniedz

wtorek

czwartek

Piątek

14.oo
----
----
----
----
15.oo
----
----
----
SP3: 8a
16.oo
SP2: 8a;
SP3: 8c
SP3: 8b
SP2: 8bc
----
 
 
 
 
 

  OBOWIĄZUJE:
ŻYWA WIARA W BOGA W SERCU, 
Msza św niedzielna i śródtygodniowa,  
regularna spowiedź św, aktywność religijna, 
spotkania w grupach,
zeszyt, czerwona książeczka, wiedza, dobre zachowanie.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++.