NIEDZIELA PALMOWA - 2019 04 14 - z konkursem na najwyższą palmę